Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đối với đơn vị vùng đặc biệt khó khăn

Chia sẻ: Lại Thị Huy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
34
lượt xem
1
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đối với đơn vị vùng đặc biệt khó khăn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non Hộ Đáp cả về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị và năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Đề xuất các giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện lối sống, tác phong sư phạm, đạo đức nhà giáo. Để đáp ứng những yêu cầu trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ trong thời kỳ đổi mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đối với đơn vị vùng đặc biệt khó khăn

 1. PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Chất lượng một nền giáo dục của mỗi Quốc gia được quyết định không ai   khác chính là nhân tố con người làm giáo dục của chính Quốc gia đó.  Con người đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong mỗi giai đoạn, mỗi   thời kỳ  lịch sử. Với ngành giáo dục yếu tố  con người lại càng được khẳng định  quan trọng hơn bất kỳ  yếu tố  nào, vì sản phẩm của ngành giáo dục chính là đào   tạo  ra  những   con  người   với  những  phẩm   chất  đạo  đức,   trình   độ   chuyên   môn  nghiệp vụ  đáp ứng yêu cầu của mọi thời đại.   Giáo dục mầm non với tư  cách là một ngành học nền tảng của hệ  thống  giáo dục quốc dân có vai trò quan trọng là hình thành  ở  trẻ  những cơ  sở  ban đầu  của nhân cách con người mới xã hội chủ  nghĩa Việt nam và chuẩn bị  những tiền   đề cần thiết cho trẻ vào trường tiểu học. Chất lượng giáo dục mầm non do đội ngũ giáo viên mầm non quyết định.  Họ là nhân tố trung tâm của quá trình thực hiện mục tiêu đào tạo. Vai trò của ngành   học chỉ  được thể  hiện và phát huy bằng chính vai trò của người giáo viên mầm   non­ chủ thể trực tiếp của quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Vì vậy muốn nâng cao   chất lượng của ngành học, vấn đề mang tính chiến lược hàng đầu là phải nâng cao   chất lượng đội ngũ giáo viên cả về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị và năng  lực chuyên môn nghiệp vụ. Nghị  quyết hội nghị  XII của Đảng đã đề  ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán   bộ  giai đoạn 2011­ 2020 là “Xây dựng đội ngũ cán bộ  công chức, viên chức có  phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp   cao” và “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội   tôn vinh. Giáo viên phải có đủ  đức, đủ  tài. Do đó phải đào tạo giáo viên có chất   lượng cao, thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên, bồi dưỡng, chuẩn hoá,  nâng cao phẩm chất và năng lực cho đội ngũ giáo viên”. Vì vậy bất kỳ  người quản lý nào cũng phải quan tâm, bồi dưỡng nâng cao   chất lượng đội ngũ giáo viên của chính đơn vị  mình công tác. Mục tiêu là nhằm  hoàn thiện quá trình đào tạo, khắc phục những thiếu sót lệch lạc trong chương   1
 2. trình chăm sóc giáo dục trẻ, đổi mới hình thức và phương pháp giáo dục, nâng cao   bản lĩnh chính trị, rèn luyện lối sống, tác phong sư  phạm, đạo đức nhà giáo… Để  đáp  ứng những yêu cầu trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ trong thời kỳ  đổi   mới.  Trường mầm non Hộ Đáp ­ Huyện Lục Ngạn ­ Tỉnh Bắc Giang được thành  lập năm 2002. nhà trường thuộc một trong những đơn vị  vùng cao khó khăn nhất   của huyện Lục Ngạn. Trải qua mười bảy năm xây dựng và phát triển,  trải qua rất   nhiều những khó khăn như  thiếu các hạng mụng xây dựng, diện tích đất không  đảm bảo, nhưng những năm gần đây đã có những thay đổi đáng khích lệ, năm học  2017­ 2018 vừa qua trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, từ  năm 2013  trường được công nhận chuẩn chuẩn phổ  cập trẻ  mầm non 5 tuổi, và liên tục   được giữ vững cho đến nay. Để  có được những thành quả đó đội ngũ cán bộ  giáo  viên nhà trường đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, làm rất tốt công tác chăm sóc và  giáo dục trẻ, các phong trào nhà trường được đẩy mạnh, là một điểm sáng trong   công cuộc giáo dục của địa phương cà của ngành GDMN huyện Lục Ngạn, tạo   niềm tin cho nhân dân gửi con em vào trường.  Tuy nhiên, do ngành học mầm non vẫn còn bất cập, nhất là về trình độ đào   tạo, công tác bồi dưỡng cán bộ. Nên đây đó vẫn còn có sự non kém về nghiệp vụ,  thiếu kinh nghiệm trong công tác … Nên việc bồi dưỡng “nâng cao chất lượng đội  ngũ giáo viên trong nhà trường” luôn là sự  trăn trở  và được coi là vấn đề  vô cùng  quan trọng của những người quản lý trong mỗi đơn vị. Đặc biệt hơn với cán bộ  quản lý phụ trách chuyên môn tại đơn vị đặc biệt khó khăn. Từ  những lý do trên, tôi chọn đề  tài:  “Một số  biện pháp nâng cao chất   lượng đội ngũ đối với đơn vị vùng đặc biệt khó khăn” làm đề tài nghiên cứu của  mình trong năm học 2018 ­ 2019.    2. Mục đích nghiên cứu     Trên cơ  sở  đánh giá thực trạng việc   nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên  trường mầm non Hộ Đáp cả về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị và năng lực  chuyên môn nghiệp vụ. Đề xuất các giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện  lối sống, tác phong sư  phạm, đạo đức nhà giáo. Để  đáp ứng những yêu cầu trong  công tác chăm sóc và giáo dục trẻ trong thời kỳ đổi mới.   3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2
 3.  3.1. Khách thể nghiên cứu        Khách thể nghiên cứu của đề tài là đội ngũ giáo viên tại trường Mầm non Hộ  Đáp – Lục Ngạn – Bắc Giang, bởi vì thực trạng này được phát hiện từ  việc quan  sát, pháp vấn… khách thể   ấy và rất cần thiết trong công tác nâng cao chất lượng  chăm sóc, giáo dục trẻ.            3.2. Đối tượng nghiên cứu      Đối tượng nghiên cứu của đề  tài này chính là một số  biện pháp nâng cao   chất lượng đội ngũ tại đơn vị vùng đặc biệt khó khăn 4. Giả thuyết khoa học  Nếu tìm ra: “Một số  biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đối với đơn vị  vùng đặc biệt khó khăn” sẽ  góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng  CGGD trẻ. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu  Nhiệm vụ của đề tài là đánh giá đúng thực trạng việc rèn luyện đạo đức, tư  tưởng chính trị, năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên trường mầm non xã Hộ  Đáp  ưu, khuyết, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; đề  xuất một số  giải pháp  giáo dục “nâng cao  chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non xã Hộ  Đáp ­  Huyện Lục Ngạn ­ Tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay”. 6. Phạm vi nghiên cứu Về  không gian: Nghiên cứu tại trường mầm non xã Hộ  Đáp, huyện Lục Ngạn­  Tỉnh Bắc Giang. Về  thời gian: Nghiên cứu thời gian từ  tháng 9 năm 2018 đến tháng 4 năm  2019. 7. Phương pháp nghiên cứu   Phương pháp điều tra, thực tiễn;         Phương pháp nghiên cứu phân tích tổng hợp;         Phương pháp kiểm tra đánh giá;        Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. 3
 4. 8. Cấu trúc đề tài Đề tài gồm 3 phần lớn (Mở đầu, nội dung và kết luận) Phần nội dung gồm   3 chương, ngoài ra còn phần  tài liệu tham khảo và phần phụ lục. Phần I. Phần mở đầu.                                    Lý do chọn đề tài; Mục đích nghiên cứu; Khách thể và đối tượng nghiên cứu; Nhiệm vụ nghiên cứu; Phạm vi nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu. Phần II. Nội dung      Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu      Chương 2: Thực trạng vấn đề nghiên cứu      Chương 3: Đề xuất một số biện pháp thực hiện. Phần III. Kết luận và kiến nghị 1. Kết luận 2. Kiến nghị 4
 5. PHẦN II  NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU       I. Cơ  sở  lý luận của một số  biện pháp “nâng cao chất lượng đội ngũ  giáo viên trường mầm non xã Hộ Đáp” 1. Cơ sở khoa học * Theo quan niệm của Các Mác “Con người là tổng hoà của các mối quan hệ  xã hội”. Như  vậy yếu tố  con Người quyết định sự  hình  thành và phát triển của  chính xã hội đó. Trong đó quá trình giáo dục giữ vai trò chủ đạo. * Theo Chủ Tịch Hồ Chí Minh sinh thời Người đã nói:                                   “Hiền dữ đâu phải là có sẵn                                     Phần nhiều do giáo dục mà nên” Chính vì vậy mà Người luôn quan tâm đến giáo dục, đặc biệt trong đó là giáo  dục mầm non, bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Để  thực hiện  tốt nhiệm vụ của giáo viên mầm non và thực hiện lời dạy của Bác Hồ  đã để  lại:  Dạy mẫu giáo là thay mẹ dạy trẻ, muốn làm được thì trước hết phải thương yêu  trẻ, các cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ, chịu khó mới nuôi dạy được các cháu, dạy   trẻ   nhỏ   tốt   thì   sau   này   các   cháu   mới   trở   thành   người   tốt.   Ngành   học   này   lấy  phương thức giáo dục là người mẹ, tình cảm của mẹ để giáo dục các cháu. * Quan điểm của Đảng và nhà nước ta những năm gần đây:  Đội ngũ giáo  viên mầm non được các cấp các nghành đặc biệt quan tâm: Quyết định 161 về biên  5
 6. chế  giáo viên mầm non, Nghị  định 112, Nghị  định 49, Nghị  định 29… và một số  nghị định về chế độ chính sách với trẻ mẫu giáo, kế hoạch xây dựng trường mầm   non chuẩn Quốc gia, chuẩn phổ cập trẻ 5 tuổi ….Như những mốc son vàng trong   nền giáo dục mầm non, đưa giáo dục mầm non lên một tầm cao mới. Ngoài ra Sở  GD& ĐT tỉnh Bắc Giang liên tục mở  các lớp trung cấp, cao đẳng, liên kết với các   trường mở  lớp đại học mầm non nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ  chuyên môn  nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên mầm non. 2. Cơ sở thực tiễn   Người giáo viên mầm non có tầm quan trọng đặc biệt: Không chỉ là nhà giáo   đơn thuần,  mà còn  là một bác sĩ, một ca sĩ, nghệ  sĩ và cao cả  hơn là người mẹ  hiền thứ hai của trẻ, lứa tuổi mầm non còn non nớt, chưa phát triển hoàn thiện về  tâm sinh lý, dễ nhạy cảm với mọi hoạt động xung quanh cho nên chúng ta phải có  một vốn kiến thức cơ bản để hướng các cháu đi đúng mục tiêu mà Đại hội Đảng  đã đề  ra là chăm sóc trẻ  trước 6 tuổi một cách chất lượng để  trẻ  phát triển toàn  diện về thể chất tình cảm, trí tuệ  thẩm mỹ trên cơ  sở  một chương trình nuôi dạy   trẻ  khoa học, một đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề  và hiểu biết nghiệp vụ,  một hệ thống trường lớp phù hợp với các loại hình đa dạng và một cơ sở giáo dục   mầm non chuẩn mực, một mạng lưới phổ biến kiến thức và tư  vấn nuôi dạy trẻ  đến từng gia đình, kể cả  các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, có chính sách đầu   tư  và đãi ngộ  hợp lý những giáo viên mầm non ở khu vực vùng đặc biêt khó khăn   chính là mục tiêu mà xã hội cần hướng tới. Muốn thực hiện được như  vậy, đội ngũ giáo viên phải được bồi dưỡng về  năng khiếu như đàn, hát, múa, vẽ, và phương pháp nghệ  thuật giảng dạy trên lớp   để thu hút trẻ, tạo cho trẻ hứng thú trong giờ học, lôi cuốn trẻ vào hoạt động học  tập một cách, tích cực, nhẹ  nhàng, qua các biện pháp giáo dục linh hoạt, khéo léo  thông   qua   con   đường   chơi   mà   học,   học   mà   chơi,   lồng   ghép   các   môn   học   vào  chương trình một cách phù hợp, Đặc biệt là giáo viên phải dịu dàng, giàu tình cảm,   ngôn ngữ  phải dễ  hiểu, biết thương yêu, tôn trọng và công bằng đối với trẻ  như  con em của chính mình. Ngoài ra giáo viên mầm non phải biết kiên trì chịu khó, linh hoạt trong mọi  tình huống giáo dục, nhất là đối với các trẻ cá biệt, trẻ khuyết tật; giáo viên phải  tìm ra cho mình một phương pháp giáo dục đối với mọi đứa trẻ. Phải linh hoạt,   thay đổi theo từng bài dạy của lứa tuổi khác nhau để trẻ dễ tiếp thu không bị nhàm   6
 7. chán. Giáo viên mầm non còn là một tuyên truyền viên giỏi, nhằm tuyên truyền phổ  biến kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho các bậc cha mẹ, nhất là công tác xã   hội hóa giáo dục đối với ngành học mầm non, giúp các bậc cha mẹ  và cả  cộng  đồng hiểu được tầm quan trọng của ngành học, vận động nhân dân ủng hộ về tinh   thần và vật chất, góp phần xây dựng cơ sở vật chất cho trường lớp, tạo điều kiện  để đưa trường học phát triển đi lên cùng với các trường khác. Để thực hiện được các yêu cầu trên, người giáo viên mầm non phải có trình  độ  chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt thật sự  là tấm gương sáng   cho các cháu noi theo. Vì vậy phải tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ   giáo viên giỏi về  chuyên môn mạnh về  công tác quản lý lớp và các hoạt động  phong trào, đạo đức lối sống tốt, để  hoàn thành chiến lược giáo dục mầm non từ  nay đến năm 2020 mà Đảng ta đã khẳng  định. I. Thuận lợi và khó khăn 1. Thuận lợi Đội ngũ Ban giám hiệu (BGH) trẻ, năng động, vững vàng về chuyên môn, có  năng lực quản lý. Cả ba đồng chí đều có trình độ  đại học và là giáo viên giỏi các  cấp đồng chí Hiệu trưởng đạt CSTĐ nhiều năm liền, nên chỉ đạo sát sao giáo viên  về chuyên môn. Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường đoàn kết thống nhất, cùng  quyết tâm phấn đấu xây dựng trường tiên tiến và trường mầm non đạt chuẩn  Quốc gia vào năm 2019. Nhà trường có đội ngũ cán bộ giáo viên giỏi làm nòng cốt,  các đồng chí giáo viên tâm huyết với nghề, luôn yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần  trách nhiệm cao, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  Được sự quan tâm của Uỷ ban nhân huyện Lục Ngạn, sự chỉ đạo sát sao về  chuyên môn của phòng GD& ĐT huyện Lục Ngạn, Sự  quan tâm của Đảng uỷ­  UBND các ban ngành đoàn thể xã Hộ Đáp tạo điều kiện giúp đỡ, động viên về tinh  thần, vật chất… để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Các bậc phụ huynh có sự đồng thuận, có sự phối hợp chặt chẽ với nhà  trường trong việc thống nhất các biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ. 7
 8. 2. Khó khăn Đội ngũ giáo viên quá trẻ  nên còn thiếu kinh nghiệm trong việc chăm sóc  giáo dục. Một số giáo viên mới đang trong giai đoạn tập sự, một số còn là giáo viên   hợp đồng, chưa nắm chắc phương pháp của bộ  môn nên còn lúng túng trong việc  tổ  chức tiết học theo hình thức đổi mới, chưa thu hút được sự  chú ý của trẻ  vào  giờ học. .. Địa bàn thuộc xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Lục Ngạn, các khu  lẻ cách xa khu trung tâm, đường giao thông đi lại đồi núi, vực sâu hiểm trở nên có   nhiều  ảnh hưởng đến việc giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các giáo viên với   nhau. Từ những thuận lợi và khó khăn đó, tôi thấy rằng việc bồi  dưỡng “nâng cao   chất lượng đội ngũ đối với đơn vị  đặc biệt khó khăn”  là việc làm hết sức quan  trọng và cần thiết. Đó chính là những biện pháp quan trọng  và  cần  thiết  nhất để  nâng cao chất lượng nhà trường góp phần   xây dựng nhà trường ngày một phát  triển đi lên đáp ứng yêu cầu của giáo dục mầm non trong thời kỳ mới. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. Khảo sát:      1.1. Điểm mạnh      * Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:       Công tác tổ chức quản lý của BGH trẻ, nhiệt tình. Dám nghĩ, dám làm, dám  chịu trách nhiệm. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả  thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá sâu sát. Được sự  tin   tưởng của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.      Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên: Nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề,  gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn  và nghiệp vụ  sư  phạm đa số  đáp  ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, trêng ®¹t danh hiÖu Trêng tiªn tiÕn cÊp huyÖn. 8
 9. Trong những năm qua đội ngũ CBGV, NV không ngừng được tăng lên về số  lượng và chất lượng. Năm học 2018 – 2019 tổng số  CBGV, NV: 30 đ/c trong đó  CBQL: 3 đ/c; GV: 25 đ/c; NV: 2 đ/c (1 kế  toán, 1 ytế). Trình độ  đào tạo: ĐH: 19   đ/c;  CĐ: 7 đ/c; TC: 4 đ/c. Đảm bảo  yêu cầu về các hoạt động CSGD trẻ trong nhà   trường. * Công tác phát triển số lượng học sinh năm học 2018 – 2019      Tổng số nhóm lớp: 14 nhóm lớp với 334 cháu. Trong đó: + Nhóm trẻ: 2 nhóm = 35 cháu/231= 15,1% so với trẻ trong độ tuổi + Mẫu giáo: 12 lớp = 299 cháu đạt 100% độ tuổi Số trẻ trong độ tuổi phổ cập ra lớp:       Trẻ 2 tuổi: 35/102 cháu đạt 34,2%       Trẻ 3 tuổi : 119/119 cháu đạt 100%   Trẻ 4 tuổi : 82/82 cháu đạt 100%              Trẻ 5 tuổi : 102/102 cháu đạt 100%  * Chất lượng CSGC trẻ:  + Nhà trẻ:  2 nhóm =  35 cháu  + Mẫu giáo:  12 lớp = 299 cháu  ­ Nhà trường tổ chức 14/14 nhóm lớp ăn bán trú = 100% Phấn đấu giảm tỷ lệ SDD xuống dưới 5% Quản lý tốt việc tổ  chức bữa ăn cho trẻ  tại trường, trẻ  được ăn đủ  khẩu   phần và thay đổi thực đơn theo mùa cho trẻ.   *Về thực hiện chương trình:   Toàn trường thực hiện 14/14 nhóm lớp học chương trình GDMN đạt 100%.  Mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập theo chương trình bộ GD quy định. Có 5 lớp 5 tuổi tách riêng; phấn đấu 100% trẻ đạt yêu cầu. Xây dựng chương trình hoàn thành trong tháng 09. Tham gia hội thi “Bé với Bác Hồ kính yêu” cấp cụm trường, cấp huyện. 9
 10. Tiếp tục XD môi trường lấy trẻ làm trung tâm.  Chuẩn bị tốt các điều kiện cho 06 giáo viên thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện  vào tháng 12/ 2018; Tổ  chức Hội thi giáo viên dạy giỏi vòng thực hành vào tháng  3/2019 (cấp trường). * Về cơ sở vật chất: ­ Tổng số diện tích đơn vị đang quản lí: 8964 m2      ­ Tổng số lớp: 14 lớp (Trong đó: kiên cố: 13, tạm 1). ­ Văn phòng: 54 m2 ­ Phòng HT: 25 m2 ­ Phòng PHT: 25m 2 ­ 1 công trình vệ sinh của giáo viên ­ 4 công trình vệ sinh của học sinh ­ 3 công trình nước sạch ­ Số lò đốt rác: 1 ­ Bếp một chiều: 02 (Khu trung tâm và Héo B) 1.2. Điểm yếu:      * Đội ngũ giáo viên, công nhân viên:     Trình độ  đào tạo về  chuyên môn, nghiệp vụ  của một số  giáo viên không  đồng đều, các chế  độ  chính sách cho GVMN vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện  nên vẫn còn bất cập. Nhà trường   thuộc xã vùng cao đặc biệt khó khăn, các khu lẻ  cách xa khu   trung tâm, đường giao thông đi lại gặp nhiều chắc chở  nên việc giao lưu học hỏi   kinh nghiệm giữa các giáo viên với nhau không thuận lợi.           * Về học sinh  Do đa số gia đình các em là người dân tộc, cả bố và mẹ làm nghề nông, nên   kinh tế khó khăn không có điều kiện quan tâm đến việc học tập của các cháu.       Tỉ lệ học sinh dân tộc nhiều, trình độ nhận thức của các em trong cùng một  độ tuổi là không đồng đều. 10
 11.       * Cơ sở vật chất:   Số phòng học đó xuống cấp: 01 phòng khu Cái Cặn; 01 phòng học khu Đèo   Trang;  Phòng chức năng:  Chưa có phòng ăn, phòng ngủ, phòng GDTC cho trẻ.            Số công trình còn thiếu: 04 công trình vệ sinh chưa đạt chuẩn; các lò đốt rát   ở khu lẻ; 01 nhà bảo vệ; 01 nhà xe GV.          2. Đánh giá  Qua phần khảo sát trên, tôi nhận thấy việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo  viên trong nhà trường cần phải có nhiều biện pháp tích cực. Để đáp ứng với sự đổi   mới của đất nước hiện nay và sự phát triển của nhà trường cần phải có sự nỗ lực  nhiều hơn nữa, phải đầu tư toàn diện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và   đặc biệt là đội ngũ giáo viên mầm non có đầy đủ  phẩm chất đạo đức, trình độ  chuyên môn, kỹ năng sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời kỳ đổi   mới. CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 1. Xây dựng nhà trường là một khối đoàn kết, thống nhất, tập thể  sư  phạm trong sạch vững mạnh Tôi xác định đây là một yếu tố  khá quan trọng, bởi có đoàn kết thống nhất  mới tập trung được trí tuệ của toàn thể đội ngũ. Để đạt được điều này BGH phải  thực hiện tốt nguyên tắc tập chung dân chủ, công khai kế  hoạch, công khai tài   chính, đảm bảo các chế  độ  chính sách, tiền lương, tiền thưởng cho giáo viên đầy  11
 12. đủ kịp thời. Quản lý đội ngũ dựa trên các văn bản chỉ đạo kết hợp hài hoà linh hoạt   với tình hình thực tế của đơn vị để đạt kết quả cao nhất. 2. Bồi dưỡng về  tư  tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức nhà giáo gắn   với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư  tưởng đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh”  Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có một ý nghĩa cực kỳ  to lớn trong   việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên về chính trị, đạo đức nhà giáo gắn với   cuộc vận  động “ Học tập và làm theo tư  tưởng  đạo đức, phong cách Hồ  Chí  Minh”. Vai trò của người giáo viên với những phẩm chất đạo đức tốt cùng với  kiến thức và năng lực chuyên môn vững vàng sẽ tạo được uy tín và khả năng thực  hiện nhiệm vụ của người giáo viên mầm non.  Cách tiến hành:  Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho đội ngũ cán bô  giáo viên. Tổ chức các buổi học tập các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tăng   cường tủ  sách pháp luật, khuyến khích giáo viên tham gia đọc, tìm hiểu vê pháp  luật.  Tổ chức đăng ký việc làm tốt theo gương Chủ Tịch Hồ Chí Minh.  Tập trung xây dựng, giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên của chi bộ  có   phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo có trình độ  chuyên môn tốt, phát huy  được tính tiền phong gương mẫu, đề  cao trách nhiệm trên mọi cương vị. Tăng  cường công tác bồi dưỡng quần chúng, đoàn viên  ưu tú đứng trong hàng ngũ của   Đảng. Tổ chức đánh giá xếp loại giáo viên hàng tháng, hàng kỳ, hàng năm về phẩm  chất đạo đức và đánh giá xếp loại những việc làm tốt đã đăng ký.  Tổ chức cho giáo viên nghe báo cáo thời sự về kinh tế, chính trị, văn hoá xã   hội, giáo dục của nhà nước và địa phương. 3. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên 3.1. Tổ chức cho giáo viên học tập, giao lưu: Nhà trường xây dựng kế  hoạch cho đi học hàng năm để  đạt chuẩn và nâng   chuẩn cho giáo viên. 12
 13. Thực hiện kế  hoạch giao lưu cụm mầm non của phòng GD&ĐT Lục Ngạn.  Ngoài ra còn thường xuyên tổ chức cho giáo viên đi thăm quan học hỏi kinh nghiệm   các trường trong huyện, tỉnh và ngoài tỉnh. 3.2. Chỉ  đạo xây dựng chương trình chăm sóc giáo dục trẻ:  Yêu cầu soạn  giảng theo phương pháp mới: Lấy trẻ  làm trung tâm, phát huy tính cực của trẻ.  Giáo viên thiết kế bài dạy theo hướng đổi mới phương pháp giáo dục lấy trẻ  làm   trung tâm. BGH kiểm tra và duyệt kế  hoạch cho giáo viên. Giáo viên nòng cốt có  trình độ  chuyên môn tốt tiến hành trao đổi và rút kinh nghiệm thống nhất phương  pháp. Tổ chức thi giáo án sạch đẹp vào các đợt thi đua 20/11; 8/3… 3.3. Tiến hành thăm lớp dự giờ:  BGH, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn tích cực   thăm lớp và dự giờ giáo viên. Giáo viên trong trường dự giờ chéo. Sau mỗi giờ dạy   của giáo viên cần tổ chức rút kinh nghiệm chỉ ra ưu, nhược điểm cho từng cá nhân  để phát huy mặt mạnh và khắc phục mặt yếu kém trong bài dạy. 3.4. Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn 2 lần/ tháng: Tổ  chuyên môn   tổ chức sinh hoạt theo định kỳ, lựa chọn các nội dung bồi dưỡng giáo viên cho phù  hợp, tập chung vào các nội dung còn yếu. 3.5. Tăng cường công tác tự  học, tự bồi dưỡng: Mỗi cá nhân giáo viên tự  xác  định cho mình những nội dung tự  học. Yếu  ở  nội dung nào cần học hỏi và bồi   dưỡng nội dung đó. Nhà trường quy định mỗi giáo viên có một sổ  tự  bồi dưỡng.   Cuối kỳ, cuối năm nhà trường kiểm tra đánh giá. 4. Bồi dưỡng giáo viên về ứng dụng công nghệ thông tin(CNTT) CNTT được ứng dụng trong chăm sóc giáo dục trẻ với tư cách là một phương tiện   tác động đến quá trình nhận thức của trẻ và từ đó hình thành giúp tư duy của trẻ phát triển. CNTT được ứng dụng trong việc thiết kế bài dạy của giáo viên. CNTT trong giảng dạy là phương tiện dạy học cung cấp những nội dung kiến   thức đơn lẻ làm thay đổi hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường học tập nâng cao trình độ  tin học. 13
 14. (Ảnh: CBQL Hướng dẫn giáo viên sử dụng công nghệ thông tin) * Đối với công tác chăm sóc giáo dục trẻ Chỉ đạo 100% giáo viên thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào chăm sóc  giáo dục trẻ: Soạn bài trên máy vi tính, khai thác mạng thường xuyên để cập nhật   thông tin phục vụ cho chuyên môn. Trẻ được tiếp cận với CNTT. 5. Bồi dưỡng kỹ năng làm, sử  dụng và bảo quản đồ  dùng đồ  chơi trang   thiết bị dạy học.    Làm đồ  dùng đồ  chơi phục vụ  dạy và học là một trong những hoạt động   nhằm nâng cao chuyên môn, tay nghề, phát huy khả  năng sáng tạo của giáo  viªn trong các trường mầm non. Môc ®Ých cña viÖc lµm ®å dïng ®å ch¬i lµ:    Nhằm thực hiện tốt việc dạy học, phục vụ  tích cực việc đổi mới phương  pháp giảng dạy học do Bộ GD­ĐT đề xướng. Tránh giờ  dạy không có đồ  dùng trực quan, góp phần tạo nên sự  thành công  trong các hoạt động và tiết dạy, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện  cho học sinh.      Khuyến khích các đồng chí giáo viên tự  làm những sản phẩm đồ  dùng dạy   học bằng những phế  liệu, rác thải để  tạo ra những đồ  dùng   có thể  đưa vào bài  dạy của mình nhằm tạo thêm sự phong phú cho giờ học. 14
 15. Tổ  chức cho CBGV đăng ký số  lượng đồ  dùng đồ  chơi tự  làm trong năm   học (Thông qua kế hoạch cá nhân). BGH chỉ  đạo các tổ  chuyên môn hàng tháng kiểm tra việc làm đồ  dùng đồ  chơi tại lớp, đồng thời phát động phong trào làm đồ  dùng đồ  chơi nhân các ngày  lễ lớn như 8/3, 20/11.... Cuối mỗi năm học thực hiện nghiêm công tác kiểm kê tài sản, đồ  dùng đồ  chơi, TBDH của các lớp. Từ đó xây dựng kế hoạch mua sắm cho năm sau. Đồng  thời việc bảo quản tài sản tốt của lớp là một tiêu chí đánh giá thi đua của giáo  viên.  Đánh giá công tác thi đua công bằng, động viên khen thưởng kịp thời những   cá nhân làm tốt. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thường xuyên. Sau mỗi kỳ học lồng  việc đánh giá kết quả  thực hiện làm đồ  dùng đồ  chơi với phong trào xây dựng   trường học thân thiện học sinh tích cực. Chỉ  đạo giáo viên tham gia tốt các hội thi đồ  dùng ĐC do nhà trường tổ  chức. 6. Bồi dưỡng giáo viên qua các cuộc vận động, phong trào thi đua, các  hoạt động ngoại khoá: Có thể nói, biện pháp bồi dưỡng thông qua các phong trào thi đua, tổ chức các   hội thi, hội giảng thường xuyên sẽ giúp giáo viên mạnh dạn, bình tĩnh tự tin khi lên  lớp. Để  đạt được thành tích đòi hỏi mỗi người phải trau dồi năng lực sư  phạm,  nghệ thuật lôi cuốn trẻ, phải chịu khó suy nghĩ tìm tòi, học hỏi đồng nghiệp, bạn  bè…Từ  đó trình độ  chuyên môn và tay nghề  của giáo viên được nâng lên. Phong   trào thi đua gắn liền với các hội thi sẽ làm cho khí thế thi đua của trong nhà trường  càng sôi nổi, có tác dụng tuyên truyền tới các bậc phụ huynh.  Hàng năm trường tôi thường tổ  chức các hội thi: Thi trang trí nhóm lớp, thi  văn hoá văn nghệ. Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt nam, thi giáo viên giỏi  cấp trường, thi làm đồ dùng dạy học…. Việc tổ chức các hội thi trong nhà trường có tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu  vươn lên của các giáo viên. Trong các hội thi, họ  có điều kiện khẳng định mình   15
 16. trước tập thể. Song, bên cạnh đó việc tổ chức các hội thi cũng tạo được mối quan  hệ thân ái, giúp đỡ nhau trong tập thể giáo viên nhà trường để cùng nhau tiến bộ. Để tổ chức thành công các hội thi, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng,   thông báo tới toàn thể giáo viên để nắm được nội dung, thời gian thi.  Tháng 9, 10: Thi trang trí nhóm lớp, làm đồ dùng đồ chơi 16
 17. Tháng 11: Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa  17
 18. * Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt nam * Thi ĐDĐC và triển lãm tranh của bé 18
 19. * Tổ chức cho trẻ trải nghiệm “Làm tranh, bưu thiếp và múa hát mừng cô” 19
 20. Tháng 3: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần 3 kết hợp kỷ niện ngày 8/3 và tổ  chức thi giáo viên giỏi cấp trường vòng thi thực hành  (Ảnh: Các bé 5 tuổi tham gia tích cực trong tiết thi giáo viên dạy giỏi cấp   trường của cô giáo Hứa Thị Trang) 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản