intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn giáo viên tiểu học thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Lai Châu

Chia sẻ: Yeukhongloi Yeukhongloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
407
lượt xem
62
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn giáo viên tiểu học thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Lai Châu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn giáo viên tiểu học thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Lai Châu góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy cho giáo viên tiểu học từ đó nâng cao chất lượng giáo dục của thị xã. Nội dung này tôi đã thực sự trăn trở suy nghĩ từ nhiều năm nay và mạnh dạn áp dụng từ năm học 2011-2012.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn giáo viên tiểu học thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Lai Châu

 1. UBND THỊ XÃ LAI CHÂU PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ LAI CHÂU TỈNH LAI CHÂU Đề tài thuộc lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục Tiểu học. Họ và tên người thực hiện: Nguyễn Thị Thùy. Chức vụ: Cán bộ chuyên môn. Sinh hoạt chuyên môn: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Lai Châu. Thị xã Lai Châu, tháng 4 năm 2013
 2. PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài: Con người là mục tiêu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Mẫu nhân cách con người mới trong tương lai mà chúng ta cần phấn đấu vươn tới đó là con người phát triển toàn diện, hài hoà: cường tráng về thể chất, phong phú về tâm hồn, trong sáng về đạo đức. Sự nghiệp giáo dục có vị trí quan trọng trong chiến lược xây dựng con người, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đứng trước những yêu cầu mới của sự nghiệp phát triển giáo dục trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Đảng và Nhà nước, ngành Giáo dục và Đào tạo đã ra nhiều Chỉ thị, chính sách nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các ban ngành đoàn thể và nhân dân các dân tộc thị xã Lai Châu, sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của thị xã đã đạt được những kết quả đáng trân trọng, có những bước tiến đáng kể về quy mô, số lượng và chất lượng, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của con em các dân tộc trên địa bàn. Tính từ năm học 2004-2005, khi mới thành lập, thị xã chỉ có 05 trường Tiểu học (trong đó 01 trường PTCS) với 120 giáo viên, nay đã có 07 trường với 175 giáo viên Tiểu học. Tuy vậy chất lượng giáo dục nhìn chung chưa được như mong muốn, một bộ phận giáo viên còn yếu về chuyên môn, năng lực tổ chức, quản lí lớp học, tinh thần, ý thức trách nhiệm nghề nghiệp chưa cao, nhận thức về đổi mới giáo dục phổ thông còn hạn chế. Xác định vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên tiểu học đang giữ trọng trách là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, kết hợp với tình hình thực tế trước nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước nói chung và địa phương nói riêng, tôi chọn đề tài “Một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn giáo viên tiểu học thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Lai Châu” để nghiên cứu, mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy cho giáo viên tiểu học từ đó nâng cao chất lượng giáo dục 2
 3. của thị xã. Nội dung này tôi đã thực sự trăn trở suy nghĩ từ nhiều năm nay và mạnh dạn áp dụng từ năm học 2011-2012. II. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu: 1. Phạm vi: Trong khuôn khổ của đề tài tôi đề cập đến chức năng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn giáo viên tiểu học thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Lai Châu. 2. Đối tượng: Một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn giáo viên Tiểu học. III. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn giáo viên các trường tiểu học thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu phù hợp với sự phát triển chung của ngành và điều kiện của thị xã. IV. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu: - Phân loại được chất lượng giáo viên để từ đó có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên. - Đề xuất được các giải pháp có tính tích cực, khả thi để nâng cao chất lượng chuyên môn của giáo viên trên địa bàn thị xã. - 100% giáo viên tiểu học được bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng định kì nhằm nâng cao trình độ nhận thức, năng lực chuyên môn. - 100% giáo viên Tiểu học được tiếp cận với khoa học công nghệ giáo dục, biết sử dụng máy vi tính, khai thác thông tin trên mạng để phục vụ hiệu quả cho việc tự học, tự bồi dưỡng. - Bước đầu biết thiết kế và thực hiện bài giảng bằng giáo án điện tử. PHẦN NỘI DUNG I. Cơ sở lý luận: Nghị quyết Hội nghị lần thứ II BCH TW Đảng khoá VIII đã nêu “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. 3
 4. Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài”. Ngày 15 tháng 6 năm 2004, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 40 về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, Chỉ thị nêu rõ xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là một nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục và chấn hưng đất nước, Chỉ thị cũng đã khẳng định mục tiêu xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục, bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng, cân đối về cơ cấu, đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu của thời kì mới. Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015: "Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức ". Bậc Tiểu học là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đội ngũ giáo viên Tiểu học là lực lượng quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục, đảm bảo mọi thành công của chủ trương đổi mới giáo dục, đồng thời là người trực tiếp thực hiện mục tiêu: "Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở" (Điều 27 Luật Giáo dục). Mục tiêu giáo dục tiểu học được cụ thể hoá thành mục tiêu của các môn học và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình tiểu học. Đặc biệt, mục tiêu giáo dục tiểu học đã cụ thể hoá thành các yêu cầu cơ bản cần đạt của học sinh Tiểu học bao gồm các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng, thói quen, niềm tin, thái độ, hành vi, định hướng… Các yêu cầu cơ bản này lại phân định thành các mức độ phù hợp với từng lớp ở cấp tiểu học. Trong nhà trường Tiểu học, giáo viên là lực lượng giáo dục chính, giữ vai trò chủ đạo trong mọi hoạt động giáo dục. Điều 15 Luật Giáo dục đã khẳng định: “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục”. Muốn có được chất lượng học sinh cao thì đội ngũ giáo viên phải được đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. 4
 5. Mỗi trường tiểu học muốn phát triển, trước hết phải có một đội ngũ giáo viên giỏi, nhiệt tình và tâm huyết, có trách nhiệm cao với nghề. Ta biết rằng, dạy học là một chức năng xã hội nhằm truyền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm mà xã hội đã tích lũy được để biến kinh nghiệm xã hội thành phẩm chất cá nhân. Dạy học là sự tác động qua lại giữa thầy và trò làm cho trò lĩnh hội một phần nào đó kinh nghiệm của xã hội. Quá trình dạy học là sự phối hợp thống nhất hoạt động chỉ đạo của thầy với hoạt động lĩnh hội tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo của trò nhằm đạt được mục đích dạy học. Chất lượng chuyên môn giáo viên Tiểu học bao gồm các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên tiểu học cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục tiểu học. Các yêu cầu này được quy định rõ trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Bồi dưỡng và nâng cao trình độ, năng lực, chất lượng chuyên môn giáo viên Tiểu học là đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi cá nhân giáo viên. Bên cạnh đó, đối với ngành Giáo dục nói chung và giáo viên Tiểu học nói riêng thì phẩm chất đạo đức bao giờ cũng là vấn đề quan tâm hàng đầu đối với các nhà quản lý. Đặc điểm lao động sư phạm đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải thường xuyên học tập, rèn luyện, tu dưỡng và tự bồi dưỡng. Nhu cầu phát triển là một trong những nhu cầu cơ bản của mỗi con người. Phấn đấu để được xét công nhận giáo viên dạy giỏi các cấp và được xét nâng ngạch giáo viên là những nhu cầu chính đáng của mỗi giáo viên mà các nhà quản lí cần khuyến khích và tạo điều kiện hỗ trợ họ. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng và đảm bảo chất lượng chuyên môn đối với đội ngũ giáo viên đang trực tiếp giảng dạy và giáo dục tại các trường Tiểu học, tôi dồn tâm huyết để thực hiện đề tài này. II. Thực trạng của vấn đề: 1. Thực trạng chung: Trước những yêu cầu mới của sự phát triển giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà 5
 6. giáo có phần chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục và phát triển kinh tế xã hội, một số giáo viên vẫn dạy theo cách nặng về truyền đạt lý thuyết, ít chú ý đến phát triển tư duy, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành của người học; cá biệt còn có nhà giáo thiếu gương mẫu trong đạo đức, lối sống, nhân cách, chưa làm gương tốt cho học sinh noi theo. Học sinh tiểu học do chưa có kinh nghiệm về cuộc sống nên các em chưa biết chọn lọc cái tốt, cái xấu trong xã hội. Giáo viên tiểu học là người có uy tín, là thần tượng đối với các em. Lời thầy cô có sức thuyết phục, cử chỉ của thầy cô là mẫu mực, nhân cách thầy cô là tấm gương đối với các em. Vì vậy, giáo viên tiểu học giữ vai trò quyết định sự phát triển đúng hướng của nhân cách học sinh. *Một số thuận lợi và khó khăn chung: - Thuận lợi: Bản thân đã có nhiều năm được phân công phụ trách chuyên môn Tiểu học, trực tiếp phụ trách công tác bồi dưỡng chất lượng đội ngũ, bồi dưỡng giáo viên giỏi, học sinh giỏi. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã luôn nhận được sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc của Thị uỷ, UBND thị xã Lai Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Lai Châu và các ban ngành đoàn thể. Nhân dân nhận thức ngày càng tiến bộ về công tác giáo dục, có trách nhiệm trong việc phối hợp giáo dục học sinh. Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đa số đảm bảo yêu cầu chất lượng giảng dạy, yên tâm công tác, có tinh thần đoàn kết, có ý thức vươn lên trong chuyên môn. 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Tỉ lệ đạt trên chuẩn cao (76,96%). Cơ sở vật chất trong các nhà trường được Đảng và Nhà nước đầu tư xây dựng, quan tâm đặc biệt tới các vùng dân tộc khó khăn. Chú trọng công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. (Hiện nay thị xã đã có 04 trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, đạt 57.14%, trong đó 02 trường đang phấn đấu Chuẩn mức độ 2). 6
 7. Địa bàn Thị xã gọn, số lượng trường Tiểu học ít (07 trường), giao thông đi lại thuận tiện. - Khó khăn: Cơ sở vật chất nhìn chung còn thiếu: đa số các trường chưa có phòng chức năng. Một số phòng học chưa đạt yêu cầu (diện tích hẹp không đảm bảo theo quy định 35 học sinh trên lớp). Thiết bị đồ dùng dạy học còn thiếu và cấp phát chưa kịp thời. Số lượng học sinh/lớp tại một số đơn vị còn thấp (ở điểm trường lẻ có lớp chỉ dưới 10 học sinh/lớp). Ngược lại, các trường trung tâm (Tiểu học Số 1, Tiểu học Số 2) số học sinh/lớp lại vượt quá quy định (36 - 40 học sinh/lớp). Một số giáo viên tiếp cận phương pháp giảng dạy mới còn chậm, sử dụng đồ dùng dạy học chưa thường xuyên. Chất lượng giảng dạy chưa đồng đều giữa các trường, điểm trường. Tình trạng chung của số giáo viên này là vẫn dạy theo phương pháp truyền thống, khả năng vận dụng các phương pháp dạy học tích cực (nêu và giải quyết vấn đề, vấn đáp - đàm thoại, thảo luận nhóm...) còn hạn chế, cách tổ chức lớp học chưa linh hoạt, chưa có nhiều hình thức phong phú để thu hút học sinh. Giáo viên còn lúng túng khi đặt câu hỏi và chưa biết đặt những câu hỏi phù hợp để giúp học sinh chủ động chiếm lĩnh kiến thức. 2. Thực trạng cụ thể: Tổng số trường Tiểu học trên địa bàn thị xã: 07 trường. Tổng số học sinh năm học 2012 -2013: 2623 học sinh. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 238. Trong đó cán bộ quản lý: 17; Giáo viên: 176 (Giáo viên Tiểu học 136; GV Thể dục 11 (01 hợp đồng); GV Âm nhạc 07; GV Mĩ thuật 07, GV Ngoại ngữ 08 (01 hợp đồng); GV-Tổng Phụ trách Đội 07). + Ưu điểm: Trong những năm qua ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã đã dần khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên tiểu học. Những năm gần đây được sự quan tâm 7
 8. của các cấp các ngành, giáo viên được đi học nâng cao trình độ, hiện tại đã có gần 80% giáo viên tiểu học đạt trình độ trên chuẩn. + Hạn chế: Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ về số lượng đội ngũ giáo viên tiểu học có một số đặc điểm đặc thù về chất lượng. Trình độ đào tạo ban đầu và năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên tiểu học có sự không đồng đều, mặc dù tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn 100%. Về năng lực chuyên môn giáo viên tiểu học ở các vùng miền khác nhau, thậm chí ngay trong cùng thị xã, cùng một trường cũng có sự không đồng đều. Các giáo viên được đào tạo ở nhiều trình độ, nhiều hình thức khác nhau, năng lực chuyên môn của họ cũng khác nhau. Đặc điểm trên cũng bộc lộ rõ khi giáo dục tiểu học hoàn thành phổ cập chuyển sang nâng cao chất lượng. Nguyên nhân hạn chế: Nhận thức của một số giáo viên tiểu học chưa sâu, chưa thực sự tâm huyết trong việc thực hiện nhiệm vụ. Chưa có các biện pháp hữu hiệu trong quản lý chuyên môn từ cấp cơ sở, việc tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên chưa có nhiều các hình thức thiết thực, thu hút giáo viên. Công tác thi đua khen thưởng đôi khi chưa được quan tâm đúng mức. Để có những đánh giá cụ thể tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng giáo viên của các trường Tiểu học trên địa bàn Thị xã Lai Châu, kết quả như sau: *Số lượng, chất lượng giáo viên Tiểu học đầu năm học 2012-2013: XL theo Chuẩn Số lượng Trình độ ĐT NNGVTH GV bộ môn Dưới chuẩn Trên chuẩn GV Tiểu học TS giáo viên Âm nhạc Xuất sắc Mĩ thuật Thể dục T.Bình Chuẩn Ngoại Kém Khá ngữ 165 131 7 7 12 8 127 38 0 89 57 6 1 *Số lượng giáo viên tính đến hết tháng 9/2013. Kết quả xếp loại GV theo Chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học lấy kết quả của năm học 2011-2012. 8
 9. *Kết quả khảo sát giáo viên tại các trường Tiểu học đầu năm học 2012-2013: Kết quả dự giờ Kết quả kiểm tra hồ sơ Trường T TS Xếp loại TS Xếp loại Tiểu T tiết Chưa hồ C học Tốt Khá T.B Tốt Khá T.B dự đạt sơ Đ 1 Số 1 13 4 4 4 1 5 4 1 0 0 2 Số 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Quyết 3 8 4 3 1 0 11 4 7 0 0 Thắng Nậm 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Loỏng 5 San Thàng 19 8 4 5 2 11 6 4 1 0 6 Duy Phong 9 3 3 2 1 7 2 5 0 0 7 Kim Đồng 11 5 4 1 1 6 4 2 0 0 24 19 14 5 Tổng 62 40 20 19 1 0 (38.7%) (30.65%) (22.58%) (8.06%) Trước thực trạng trên, là một cán bộ chuyên môn của phòng Giáo dục và Đào tạo, tôi mạnh dạn đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên. III. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề: 1. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên: Chú trọng công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị nhằm nâng cao nhận thức về thế giới quan, nhân sinh quan của người giáo viên nhằm tạo ra sự nhạy bén, sự mẫn cảm và khả năng thích ứng về mặt xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Những nhận thức đó tạo nên sức mạnh, niềm tin và lý tưởng của từng cá nhân, từ đó giáo viên nhận thức tốt vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình đối với việc giáo dục trẻ em lứa tuổi tiểu học, đặc biệt giáo dục kĩ năng sống, ý thức tự bảo vệ và tính độc lập trong việc tham gia các hoạt động. Bồi dưỡng lòng nhân ái sư phạm cho đội ngũ giáo viên: Lòng nhân ái, tình thương yêu con người là cái gốc của đạo lý làm người, với người giáo viên thì tình thương yêu đó là cốt lõi, là cội nguồn sâu xa vì lý tưởng nhân 9
 10. văn là đặc trưng cơ bản của giáo dục. Tình thương yêu trẻ em là điểm xuất phát của mọi sự sáng tạo sư phạm và làm cho giáo viên có trách nhiệm cao hơn với sứ mạng cao cả của mình. Đối với giáo viên tiểu học, lòng yêu nghề, sự say mê nghề, sự kiên trì bền bỉ và ý chí khắc phục khó khăn trong việc học tập, rèn luyện, toàn tâm toàn ý với sự nghiệp giáo dục là biểu hiện của đạo đức cách mạng và lý tưởng nghề nghiệp. Những phẩm chất trên không chỉ hình thành trong quá trình đào tạo ở trường sư phạm mà là kết quả của một quá trình học tập, rèn luyện, tự bồi dưỡng, tự hoàn thiện trong suốt cuộc đời. Nâng cao nhận thức cho giáo viên là rất quan trọng. 2. Đa dạng hoá các hình thức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên tiểu học. Bồi dưỡng cho giáo viên nắm vững các kiến thức khoa học cơ bản liên quan đến các môn học trong chương trình tiểu học để dạy được tất cả các khối lớp của tiểu học đáp ứng các yêu cầu của đối tượng học sinh. Bồi dưỡng các kiến thức nghiệp vụ sư phạm như tâm lý học sư phạm về lứa tuổi tiểu học và phương pháp dạy học ở Tiểu học. Bồi dưỡng kiến thức phổ thông về chính trị, 10
 11. kinh tế, văn hoá xã hội, quản lý hành chính nhà nước, môi trường, dân số, an toàn giao thông, quyền trẻ em, y tế học đường… Bồi dưỡng các kỹ năng sư phạm cho giáo viên là nội dung cơ bản, quan trọng trong công tác bồi dưỡng. Để có được năng lực đó giáo viên tiểu học cần có những tri thức khoa học về tâm lý, giáo dục… Giáo viên tiểu học vừa phải tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo các chương trình quy định, vừa phải tích cực chủ động, sáng tạo trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể của trường mình. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Những yêu cầu về lĩnh vực kiến thức và kỹ năng sư phạm để giáo dục học sinh Tiểu học cũng có nhiều khác biệt. Giáo viên Tiểu học phải đạt yêu cầu cao về vận dụng kiến thức liên môn và kiến thức văn hóa xã hội trong dạy học và giáo dục; đặc biệt yêu cầu về kỹ năng sư phạm trong dạy học và gương mẫu trong ứng xử giao tiếp. Do đó cần tích hợp nội dung dạy học và giáo dục, linh hoạt trong ứng xử ở mọi trường hợp để phù hợp với sự phát triển đa dạng và phức hợp của đối tượng học sinh đang trong giai đoạn hình thành và phát triển nhân cách ở độ tuổi từ 6-14. Ngoài ra giáo viên tiểu học cũng cần nâng cao năng lực hoạt động xã hội, đặc biệt là biết phối hợp với gia đình trong việc giáo dục và rèn luyện 11
 12. nhân cách của học sinh, phối hợp với các đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm thu hút học sinh tham gia các hoạt động tập thể, giáo dục tình cảm yêu trường lớp, quan tâm đến gia đình, thầy cô giáo, bạn bè và những người xung quanh. Tổ chức trò chơi dân gian Bồi dưỡng kỹ năng lập kế hoạch dạy học, kỹ năng dạy học trên lớp, kỹ năng tổ chức quản lý giáo dục học sinh, kỹ năng giao tiếp với học sinh, đồng nghiệp và cộng đồng, kỹ năng lập hồ sơ tài liệu giáo dục giảng dạy. Đa dạng hoá nội dung bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên là một nội dung cơ bản, quan trọng trong công tác bồi dưỡng giáo viên. Năng lực sư phạm bao gồm năng lực tổ chức quá trình dạy học và năng lực tổ chức quá trình giáo dục. Tri thức khoa học sâu rộng là nền tảng của năng lực sư phạm vì vậy cần tập trung bồi dưỡng những nội dung sau: - Bồi dưỡng năng lực thiết kế giáo án. Thường xuyên cung cấp cho giáo viên những điều chỉnh hoặc đổi mới nội dung phương pháp giáo dục. Hiện nay thị xã đã có gần 100% giáo viên soạn giáo án bằng máy vi tính nên 12
 13. rất thuận lợi cho việc lưu giữ, chỉnh sửa nội dung thiết kế giáo án để giảng dạy cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. - Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động tập thể, năng lực thuyết phục cảm hoá học sinh. Công tác chủ nhiệm lớp. - Bồi dưỡng kĩ năng xử lý các tình huống sư phạm thường xuyên cho giáo viên qua các tiết dự giờ thăm lớp tại cơ sở. - Khuyến khích các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường, thường xuyên quan tâm, tư vấn cho giáo viên về cách soạn bài, cách thực hiện bài giảng trên giáo án điện tử đạt hiệu quả. Thực hiện bài giảng trên giáo án điện tử. Năm học này, được sự quan tâm chỉ đạo của Sở GD&ĐT, 02 trường Tiểu học trong thị xã tiếp cận mô hình trường học mới đạt hiệu quả: Trường Tiểu học Kim Đồng, Tiểu học Quyết Thắng. Không chỉ thực hiện với các khối lớp được chỉ đạo (khối lớp 2 + 3), các đơn vị còn mạnh dạn áp dụng việc trang trí mô hình lớp học ở tất cả các khối lớp trong nhà trường. Qua các đợt 13
 14. Sở Giáo dục và Đào tạo về thăm và kiểm tra, tư vấn, các đơn vị đều được đánh giá cao. Giáo viên và học sinh tham gia chương trình này đều thấy phấn khởi, tin tưởng vào phương pháp tổ chức dạy học mới đem lại không khí mới và chất lượng giảng dạy, học tập được nâng lên rõ rệt. Dạy học theo mô hình trường học mới tại trường Tiểu học Kim Đồng. Đội ngũ giáo viên trong nhà trường được tổ chức thành các tổ chuyên môn, có tổ trưởng, tổ phó phụ trách tổ. Trong quá trình giáo dục và đào tạo, hoạt động dạy học là hoạt động trung tâm, đó là quá trình thống nhất giữa giáo viên và học sinh, ở đó dưới tác động của người thầy (tổ chức, điều khiển), trò tự giác tích cực nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy và học. Toàn xã hội, ngành giáo dục, các bậc cha mẹ đều đặt niềm tin, niềm hy vọng vào các thầy cô giáo tiểu học trong việc dạy dỗ con em mình để hình thành nhân cách quan trọng đầu tiên cho thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Thầy giáo, cô giáo dạy tiểu học phải thật sự là “tấm gương sáng cho học sinh noi theo”. Vì thế, các thầy cô cần phải không ngừng học hỏi, tìm tòi phát hiện các phương pháp dạy học tích cực, hiệu quả để nâng cao dần chất lượng giáo dục qua từng năm học. 14
 15. Bên cạnh việc dạy học theo mô hình trường học mới, thị xã cũng là một trong hai đơn vị của Tỉnh được chọn thí điểm và thực hiện thành công việc dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột". Đây là một phương pháp dạy học tích cực, chú trọng đến việc hình thành kiến thức cho học sinh bằng việc quan sát, tìm tòi nghiên cứu, điều tra, thực hiện thí nghiệm… để chính các em tìm ra câu trả lời cho các vấn đề được đặt ra trong cuộc sống. Áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" vào dạy học môn Khoa học lớp 4 tại trường Tiểu học Số 1 thị xã Lai Châu. Đội ngũ giáo viên là nguồn lực quý báu và có vai trò quyết định chất lượng giáo dục trong nhà trường. Xây dựng và phát triển đội ngũ đáp ứng nhu cầu của học sinh, “Tiểu học là nền, lớp 1 là móng”, móng chắc, nền vững là cơ sở đảm bảo cho việc xây dựng ngôi nhà học vấn phổ thông. Trường tiểu học là nơi trẻ em bước vào môi trường mới, bắt đầu thực hiện quá trình xã hội hoá cá nhân. Lứa tuổi học sinh tiểu học đòi hỏi sự chăm chút chu đáo với tình thương và trách nhiệm, tay nghề tinh xảo của các thầy cô giáo viên tiểu học. Cả lí luận và thực tiễn, cuộc sống đã chứng minh rằng: nhiều hiểu biết, kĩ 15
 16. năng và thói quen tốt đẹp của mỗi con người đã được hình thành từ cấp học này. Các thầy cô giáo mẫu mực và tâm huyết với nghề đã để lại dấu ấn trong mỗi học sinh của mình từ nét chữ, lời nói, ứng xử trong giao tiếp đến cách giữ gìn sách vở, cách ăn mặc gọn gàng sạch sẽ … - Bồi dưỡng theo chuyên đề: Đây là hình thức thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên được giao lưu học hỏi, qua đó trao đổi, thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất phương pháp giảng dạy theo tinh thần đổi mới, phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh Tiểu học từng đơn vị trường trên địa bàn Thị xã. Bản thân tôi đã chủ động đề xuất với lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tổ chức các chuyên đề (cấp trường, cấp thị xã) để thống nhất phương pháp giảng dạy, giúp giáo viên tháo gỡ những vướng mắc trong chuyên môn, trong năm học 2012-2013 đã chỉ đạo tổ chức 43 chuyên đề cấp trường, 09 chuyên đề cấp thị xã, trong đó 02 chuyên đề đăng kí cấp tỉnh. Bồi dưỡng chuyên đề cho giáo viên theo cụm trường. 16
 17. Tiết dạy minh họa chuyên đề Tiếng Việt 3. Thực hiện các biện pháp động viên khích lệ bằng vật chất và tinh thần trong tập thể sư phạm. 3.1. Đảm bảo mọi chế độ chính sách. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với giáo viên, nhân viên theo các văn bản nhà nước đã ban hành: Chế độ lương, phụ cấp, chế độ được đi học nâng cao trình độ mà vẫn được hưởng lương, phụ cấp, chế độ bảo hiểm y tế, BHXH, được quyền khen thưởng khi có thành tích, được quyền biết rõ nguyên nhân khi bị phê bình, kỷ luật, được tạo điều kiện để làm tốt nhiệm vụ, được tạo cơ hội để phát huy tối đa tài năng sáng tạo của mình. Như vậy, vừa đảm bảo cho giáo viên được hưởng những quyền lợi chính đáng đồng thời vừa giáo dục cho họ thấy rõ bổn phận và trách nhiệm trước tập thể nhà trường và toàn xã hội. Đáp ứng nhu cầu chính đáng của giáo viên về nơi ăn ở và các điều kiện sinh hoạt, nhu cầu được an toàn, được thừa nhận, được tôn trọng và tự thể hiện. 3.2. Xây dựng tập thể đoàn kết. 17
 18. Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong ban giám hiệu, chi uỷ đảng, ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên là yếu tố đầu tiên quyết định sự đoàn kết trong tập thể sư phạm nhà trường. Mỗi thành viên sống trong tập thể có sự kết hợp hài hoà, nhân ái giữa mục tiêu chung và mục tiêu riêng. Giữa các giáo viên trong các tập thể nhà trường cần có mối quan hệ bình đẳng phối hợp mọi giáo viên cùng hợp tác, tương thân tương ái, khoan dung độ lượng. Xây dựng và phát huy truyền thống đoàn kết trong tập thể của các nhà trường, thường xuyên tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm giảng dạy. 3.3. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng. Công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường có vai trò đặc biệt quan trọng, đây là nguồn động viên rất lớn đối với giáo viên và học sinh. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời chính xác đối tượng là góp phần thúc đẩy phong trào giáo dục và củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ. Khen thưởng giáo viên dạy giỏi cấp Thị xã (bậc Tiểu học). 18
 19. Phó giám đốc Sở GD&ĐT Tẩn Mí Khé động viên giáo viên dạy giỏi Thị xã Lai Châu. IV. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm: Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển về kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, sự nghiệp giáo dục cũng có nhiều khởi sắc: quy mô trường lớp được mở rộng, số lượng, chất lượng giáo viên, học sinh đều tăng, cơ sở vật chất trường lớp học ngày càng được cải thiện, đội ngũ cán bộ giáo viên luôn được quan tâm, tăng cường bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Từ khi thành lập đến nay, phòng Giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác nhân sự, tổ chức phân công lao động hợp lý, khoa học, sắp xếp thời khoá biểu kịp thời, không chồng chéo. Công tác dạy thêm, học thêm cũng được quán triệt sâu sắc theo đúng quy định của Bộ giáo dục. Quan tâm đến chất lượng "Dạy thật- Học thật". Chỉ đạo các hoạt động giáo dục trong nhà trường theo đúng quy trình và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Đặc biệt quản lý tốt công tác xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp Năm 19
 20. vừa đạt hiệu quả vừa mang tính giáo dục. Từ năm học 2005-2006 trở lại đây, tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đều đạt 100%. Để tăng cường nền nếp kỷ cương trong đơn vị trường học, phòng đã quán triệt sâu sắc các quy định trong Điều lệ trường tiểu học. Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và trách nhiệm công dân cho mọi cán bộ giáo viên và học sinh trong các buổi học tập chính trị, sinh hoạt ngoại khoá. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc tiến độ giảng dạy theo đúng phân phối chương trình, không cắt xén chương trình, không hạ thấp yêu cầu giáo dục, bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng và dạy học theo đối tượng. Nhờ sự chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, trong năm học không có giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, không có hiện tượng tiêu cực, gian lận trong học tập kiểm tra thi cử. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường. Trong năm học đã tổ chức thanh tra chuyên đề 01 đơn vị, thanh tra toàn diện 01 đơn vị, tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất, phối hợp với các ban ngành tổ chức kiểm tra công tác y tế học đường, vệ sinh môi trường, vệ sinh bán trú tại các trường Tiểu học. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí của phòng Giáo dục thị xã thường xuyên được bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, trình độ nhận thức thông qua việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, học tập các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của ngành. 100% cán bộ, giáo viên yên tâm công tác, nhận thức đúng đắn về đường lối lãnh đạo của Đảng, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Định kì tổ chức hội nghị giao ban nhằm nắm bắt thông tin hai chiều đồng thời bồi dưỡng về công tác quản lí, chỉ đạo trong nhà trường. Đến nay các trường Tiểu học trong thị xã đã ổn định và đi vào nền nếp, đội ngũ cán bộ quản lý được kiện toàn. Đặc biệt chú trọng công tác chuyên môn, phòng Giáo dục thường xuyên rà soát đội ngũ, có hướng chỉ đạo các trường bố trí giáo viên giảng dạy phù hợp để giáo viên có điều kiện tốt nhất phát huy năng lực chuyên môn. Khuyến khích và thúc đẩy việc tự học, tự bồi dưỡng. Tạo điều 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2