intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 3

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
240
lượt xem
55
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm nhằm tìm ra biện pháp rèn chữ viết đẹp cho học sinh dân tộc thiểu số, nắm bắt thực trạng chữ viết của học sinh, nguyên nhân làm hạn chế chất lượng chữ viết và việc giữ vở sạch; đồng thời tìm những biện pháp để nâng cao chất lượng chữ viết giúp các em viết chữ đúng mẫu, viết đúng nét, viết đúng chính tả, rõ ràng, viết nhanh, viết đẹp và biết cách giữ gìn sách vở sạch sẽ. Bên cạnh đó, nghiên cứu đề tài còn giúp cho việc nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 3<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> I. PHẦN MỞ ĐẦU<br /> I.1. Lý do chọn đề tài………………………………………………………...2<br /> I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài…………………………………………....3<br /> I.3. Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………....3<br /> I.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu……………………………………………3<br /> I.5. Phương pháp nghiên cứu………………………………………………...3<br /> II. PHẦN NỘI DUNG<br /> II.1. Cơ sở lý luận……………………………………………………………3<br /> II.2. Thực trạng………………………………………………………………4<br /> a. Thuận lợi, khó khăn……………………………………………………….4<br /> b. Thành công, hạn chế………………………………………………………5<br /> c. Mặt mạnh, mặt yếu………………………………………………………...5<br /> d. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động…………………………………….6<br /> e. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra………….6<br /> II.3. Giải pháp, biện pháp…………………………………………………….7<br /> a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp…………………………………………7<br /> b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp……………………7<br /> c. Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp……………………………..12<br /> d. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp………………………………12<br /> e. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu…………..12<br /> II.4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên<br /> cứu…………………………………………………………………………..13<br /> III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ<br /> III.1. Kết luận……………………………………….………………………13<br /> III.2. Kiến nghị……………………………………….……………………..14<br /> Tài liệu tham khảo……………………………………….………………….17<br /> <br /> GV: Phạm Thị Phƣợng – Trƣờng Tiểu học Võ Thị Sáu<br /> <br /> 1<br /> <br /> Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 3<br /> <br /> I. PHẦN MỞ ĐẦU<br /> I. 1. Lý do chọn đề tài<br /> Xã hội càng phát triển, nhu cầu giáo dục ngày càng cao. Trong chương<br /> trình giáo dục phổ thông, bậc Tiểu học được coi là bậc học nền móng. Theo mục<br /> tiêu của giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu<br /> cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và<br /> các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học lên trung học cơ sở. Bên cạnh đó<br /> nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh thì chữ viết cũng ảnh<br /> hưởng không nhỏ đến việc học tập của các em, dùng chữ viết để học tập và giao<br /> tiếp.<br /> Ngày nay trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường, thời đại công<br /> nghệ thông tin, vậy việc rèn luyện chữ viết cho học sinh có quan trọng hay<br /> không. Là một giáo viên tiểu học đứng lớp, tôi nghĩ rằng chữ viết không đơn<br /> thuần là phương tiện ghi nhận kiến thức, mà nó còn là một phần kiến thức cơ<br /> bản của học sinh tiểu học, điều này đã được ghi nhận trong quy định chuẩn kiến<br /> thức về đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học. Do vậy, việc rèn kĩ năng<br /> viết chữ cho học sinh là một việc làm hết sức quan trọng. Đó cũng là một trong<br /> những nội dung giáo dục ở tiểu học. Thông qua đó sẽ hình thành và xây dựng<br /> những kĩ năng, thói quen và phẩm chất tốt cho học sinh.<br /> Trước khi thực hiện đề tài tôi nhận thấy chữ viết của học sinh nơi tôi công<br /> tác, là trường đặc thù (học sinh dân tộc Ê-đê chiếm 97,7%) đa số học sinh trong<br /> trường chưa thật sự chú ý vào việc rèn chữ, giữ vở. Tỉ lệ học sinh viết chữ đẹp<br /> còn ít, hầu hết các em chưa nắm vững quy trình viết chữ, sách vở còn bị rách,<br /> nhàu nát, quăn góc và bẩn. Chữ viết tuỳ tiện, sai chính tả, viết thiếu dấu, nét cao,<br /> nét thấp, viết hoa chưa đúng mẫu,.... Trong đó chữ viết của học sinh lớp tôi khi<br /> mới nhận lớp chất lượng vở sạch – chữ đẹp đạt tỉ lệ rất thấp, cụ thể như sau:<br /> ĐẦU NĂM<br /> LỚP TSHS Xếp loại A<br /> Xếp loại B<br /> Xếp loại C<br /> HỌC<br /> SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ %<br /> 2013 – 2014<br /> 3A<br /> 29<br /> 4<br /> 13,8<br /> 10<br /> 34,5<br /> 15<br /> 51,7<br /> 2014 – 2015<br /> 3D<br /> 17<br /> 0<br /> 0<br /> 5<br /> 29,4<br /> 12<br /> 70,6<br /> Nguyên nhân là do một số giáo viên trình bày bảng chưa khoa học, còn<br /> hạn chế trong việc hướng dẫn học sinh các thao tác viết. Một số giáo viên chữ<br /> viết còn chưa đúng, đẹp, chưa có kinh nghiệm rèn chữ cho học sinh. Chưa chấm<br /> chữa bài một cách tỉ mỉ, thường xuyên cho học sinh. Bên cạnh đó, đa số các bậc<br /> cha mẹ học sinh trình độ dân trí còn thấp cộng với đời sống kinh tế còn nhiều<br /> khó khăn nên chưa quan tâm đến việc rèn chữ cho con em mình. Chính vì lẽ đó<br /> mà phần nào học sinh đã sao nhãng trong việc rèn chữ, giữ vở của mình. Bởi<br /> vậy, rèn luyện chữ viết cho học sinh tiểu học là vô cùng quan trọng. Vấn đề đặt<br /> ra là làm thế nào để học sinh viết chữ đúng và đẹp, chính là yêu cầu bức xúc của<br /> người giáo viên.<br /> Xuất phát từ trong quá trình giảng dạy và giáo dục học sinh với ý thức<br /> lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp, bản thân tôi luôn suy nghĩ và trăn trở,<br /> không ngừng tích lũy kinh nghiệm về chữ viết để giúp các em dân tộc thiểu số<br /> có được chữ viết đúng, đẹp. Tôi mạnh dạn chọn đề tài M t s i n ph p r n<br /> ch viết cho học sinh l p 3 .<br /> GV: Phạm Thị Phƣợng – Trƣờng Tiểu học Võ Thị Sáu<br /> <br /> 2<br /> <br /> Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 3<br /> <br /> I. 2. Mục tiêu, nhi m vụ của đề tài<br /> Nghiên cứu đề tài nhằm tìm ra biện pháp rèn chữ viết đẹp cho học sinh<br /> dân tộc thiểu số, nhằ m nắm bắt thực trạng chữ viết của học sinh, nguyên nhân<br /> làm hạn chế chất lượng chữ viết và việc giữ vở sạch. Đồng thời tìm những biện<br /> pháp để nâng cao chất lượng chữ viết giúp các em viết chữ đúng mẫu, viết<br /> đúng nét, viết đúng chính tả, rõ ràng, viết nhanh, viết đẹp và biết cách giữ<br /> gìn sách vở sạch sẽ. Bên cạnh đó, nghiên cứu đề tài còn giúp cho việc nâng cao<br /> trình độ chuyên môn của bản thân.<br /> Nhiệm vụ chủ yếu để giúp học sinh rèn chữ viết đẹp là: Nghiên cứu cơ sở<br /> lí luận và cơ sở thực ti n có liên quan đến vấn đề rèn chữ viết đẹp cho học sinh<br /> dân tộc thiểu số. Đánh giá đúng thực trạng chữ viết của học sinh, cũng như công<br /> tác dạy học của giáo viên. Tìm ra nguyên nhân, hạn chế của việc giữ vở và rèn<br /> chữ viết cho học sinh. Từ đó có những biện pháp tốt nhất giúp học sinh viết chữ<br /> ngày càng đẹp hơn.<br /> I. 3. Đ i tượng nghiên cứu<br /> Học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Năm học 2013 – 2014).<br /> Học sinh lớp 3D, trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Học kì I, Năm học 2014 –<br /> 2015).<br /> I. 4. Gi i hạn phạm vi nghiên cứu<br /> Đề tài được nghiên cứu và áp dụng kết quả nghiên cứu tại trường Tiểu<br /> học Võ Thị Sáu năm học 2013 – 2014 và Học kì I, Năm học 2014 – 2015.<br /> - Học sinh dân tộc thiểu số lớp 3 trong trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Ea<br /> Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk.<br /> - Cha mẹ học sinh dân tộc thiểu số đang sinh sống tại xã Ea Bông, huyện<br /> Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk.<br /> - Giáo viên trong trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Ea Bông, huyện Krông<br /> Ana, tỉnh Đăk Lăk.<br /> I. 5. Phương ph p nghiên cứu<br /> Phương pháp quan sát.<br /> Phương pháp làm mẫu.<br /> Phương pháp thuyết trình, giảng giải.<br /> Phương pháp luyện tập thực hành.<br /> Phương pháp điều tra viết.<br /> Phương pháp thảo luận, phỏng vấn.<br /> Phương pháp sử dụng trò chơi học tập.<br /> II. PHẦN NỘI DUNG<br /> II. 1. Cơ sở lý luận<br /> Con người muốn làm được người tốt thì phải rèn luyện từng tí một. Nét<br /> chữ cũng vậy, là học trò phải viết vở sạch đẹp, rõ ràng. Người xưa có câu: "Văn<br /> là người, Chữ cũng là người". Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Người tâm huyết<br /> với sự nghiệp trồng người cũng đã từng nhắc nhở: “Chữ viết là biểu hiện của<br /> nết người. Dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp là góp phần rèn<br /> luyện cho các em tính cẩn thận, tính kỷ luật, lòng tự trọng đối với mình cũng<br /> như đối với thầy cô và bạn đọc bài vở của mình”. Kh ng định sự cần thiết của<br /> việc rèn chữ viết đẹp cho học sinh tiểu học, từ năm 2011 – 2012 Bộ Giáo dục và<br /> GV: Phạm Thị Phƣợng – Trƣờng Tiểu học Võ Thị Sáu<br /> <br /> 3<br /> <br /> Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 3<br /> <br /> Đào tạo đã có quyết định về việc tổ chức thi viết chữ đẹp hàng năm cho giáo<br /> viên và học sinh tiểu học. Chính tầm quan trọng đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã<br /> ban hành Quyết định số 31/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/6/2002 về việc ban hành<br /> mẫu chữ viết trong trường tiểu học, cũng như hướng dẫn số 5150/TH/BGD&ĐT<br /> ngày 17/02/2002 về việc hướng dẫn dạy và học viết chữ ở trường tiểu học. Cho<br /> đến nay đã khơi dậy trong học sinh, giáo viên và xã hội về ý thức cần viết chữ<br /> đẹp. Đây chính là việc nhìn nhận tầm quan trọng về ý nghĩa của chữ viết.<br /> “Nét chữ, nết người” chữ viết là một công cụ giao tiếp, trao đổi thông tin,<br /> là phương tiện để ghi chép, tiếp nhận những tri thức văn hoá, khoa học và đời<br /> sống. Không những thế chữ viết còn thể hiện tính cách con người. Vì vậy, dạy<br /> học sinh viết chữ, từng bước làm chủ được công cụ chữ viết để phục vụ cho học<br /> tập và giao tiếp là yêu cầu quan trọng hàng đầu của môn Tiếng Việt, cũng như<br /> các môn học khác.<br /> Tiếng Việt là môn học có vai trò quan trọng đối với học sinh tiểu học nói<br /> chung và học sinh dân tộc thiểu số nói riêng. Môn Tiếng Việt ở trường tiểu học<br /> nhằm trang bị cho học sinh một công cụ để giao tiếp, phát triển tư duy là cơ sở<br /> cho việc học tập các môn học. Trong bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết chúng ta<br /> không quá coi trọng kĩ năng này mà cũng không coi nhẹ kĩ năng khác. Chúng<br /> luôn hỗ trợ, bổ sung cho nhau. Một học sinh có kĩ năng viết nhanh, đẹp thì việc<br /> tiếp thu kiến thức của môn học sẽ tốt hơn, tư duy phát triển nhanh hơn và dẫn<br /> đến khả năng đọc, nói cũng tốt hơn.<br /> Việc rèn chữ viết còn góp phần quan trọng vào việc rèn luyện cho học<br /> sinh những phẩm chất đạo đức tốt như tính cẩn thận, kỉ luật, óc thẩm mĩ. Chính<br /> vì lí do đó năm 2002 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định 31 về việc<br /> thay đổi mẫu chữ viết trong trường Tiểu học gồm có 4 kiểu chữ:<br /> + Kiểu chữ viết đứng - nét đều.<br /> + Kiểu chữ viết nghiêng - nét đều.<br /> + Kiểu chữ viết đứng - nét thanh nét đậm.<br /> + Kiểu chữ viết nghiêng - nét thanh nét đậm.<br /> Trong đó có kiểu chữ viết nghiêng nét thanh - nét đậm được đặc biệt chú<br /> ý, bởi khi viết kiểu chữ này là một nghệ thuật, nét chữ mềm mại, mượt mà hơn.<br /> Tuy nhiên, sau mỗi lần thay đổi như vậy lại có những điều làm được và chưa<br /> làm được. Thực trạng chữ viết của học sinh hiện nay còn chưa đúng mẫu. Các<br /> em còn viết sai chính tả, viết quá chậm hay có những học sinh viết tốt, viết<br /> nhanh, làm tính giỏi nhưng chữ viết lại chưa đẹp, trình bày chưa sạch sẽ, rõ ràng<br /> thì không thể trở thành một học sinh giỏi toàn diện được. Điều đó ảnh hưởng<br /> không nhỏ đến chất lượng học tập của các em.<br /> II. 2. Thực trạng<br /> a. Thuận lợi, khó khăn<br /> * Thuận lợi:<br /> - Trong các hoạt động của nhà trường, Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên<br /> luôn coi trọng việc rèn chữ viết cho học sinh, cũng như trong giáo viên. Mỗi<br /> năm nhà trường đều tổ chức thi vở sạch – chữ đẹp để rèn luyện ý thức viết chữ<br /> đẹp, phát huy tính tích cực giữ vở sạch – chữ đẹp cho học sinh và giáo viên.<br /> GV: Phạm Thị Phƣợng – Trƣờng Tiểu học Võ Thị Sáu<br /> <br /> 4<br /> <br /> Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 3<br /> <br /> - Năm học 2013 – 2014, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 3A với tổng số<br /> 29 học sinh. Năm học 2014 – 2015, tôi chủ nhiệm lớp 3D với tổng số 17 học<br /> sinh. Tôi nhận thấy hai lớp đều có điểm giống nhau là một số em đã nhận biết<br /> được hết mặt chữ cái, viết chữ theo quy định, một số em viết bài sạch sẽ, trình<br /> bày đẹp. Một số gia đình học sinh đã quan tâm mua được những loại bút máy<br /> rèn chữ viết đẹp cho các em.<br /> - Cơ sở vật chất của nhà trường tương đối đầy đủ, đảm bảo cho việc dạy<br /> và học của giáo viên và học sinh như phòng học, ánh sáng, bàn ghế, đồ dùng cho<br /> các môn học,…. Chất lượng chữ viết của nhà trường trong những năm gần đây<br /> đã được cải thiện nhiều so với những năm học trước.<br /> * Khó khăn:<br /> - Trường thuộc địa bàn của xã có nhiều khó khăn, học sinh dân tộc thiểu<br /> số của lớp tôi (năm học 2013 – 2014) chiếm đến 82,8%; trong đó có 10,3% là<br /> học sinh lưu ban đọc, viết chưa thành thạo. Năm học 2014 – 2015, 100% học<br /> sinh trong lớp là người dân tộc thiểu số, học sinh lưu ban chiếm 5,9%. Trong đó<br /> có nhiều em tiếp thu kiến thức còn nhiều hạn chế; đa số các em có kĩ năng nghe,<br /> nói, đọc, viết còn chậm.<br /> - Cha mẹ các em phần lớn nằm trong diện lao động nghèo, hoàn cảnh khó<br /> khăn và diện xóa đói giảm nghèo lại nhiều. Vì thế, cha mẹ ít quan tâm, chăm lo<br /> đến việc học hành, đặc biệt là chưa thực sự coi trọng việc rèn chữ viết cho con<br /> em mình. Đã khiến cho nhiều học sinh không tích cực trong các hoạt động học<br /> tập. Tình trạng học sinh nghỉ học theo mùa vụ, đi học không chuyên cần vẫn<br /> thường xuyên di n ra. Nhiều em ngoài việc học trên lớp còn phải dành phần lớn<br /> thời gian ở nhà cho việc giúp đỡ gia đình, nhất là vào mùa phát nương làm rẫy,<br /> thu hoạch,...<br /> - Học sinh dân tộc thiểu số sử dụng Tiếng Việt chưa thành thạo nên trong<br /> quá trình viết bài các em đều mắc lỗi về độ cao của từng con chữ, điểm đặt bút<br /> và điểm dừng bút chưa đúng, viết thiếu dấu, sai chính tả, chữ viết chưa đều, viết<br /> cẩu thả, viết còn chậm,… Nhiều em đi học không mang đầy đủ sách vở, không<br /> có bút viết,….<br /> . Thành công, hạn chế<br /> * Thành công:<br /> - Qua thực tế giảng dạy, nghiên cứu và áp dụng các biện pháp rèn chữ viết<br /> đẹp đã đạt nhiều kết quả khả quan. Bài viết của học sinh có tiến bộ rõ rệt. Các<br /> em hạn chế mắc phải các lỗi cơ bản trong quá trình viết chữ.<br /> * Hạn chế:<br /> - Bên cạnh những thành công còn có nhiều hạn chế nhất định như mất<br /> nhiều thời gian trong quá trình rèn chữ viết cho học sinh đòi hỏi giáo viên phải<br /> nhiệt tình, kiên trì hướng dẫn, uốn nắn tỉ mỉ từng nét chữ cho các em.<br /> - Học sinh tiểu học thường hiếu động, thiếu kiên trì, khó thực hiện được<br /> các thao tác đòi hỏi sự khéo léo, cẩn thận khi rèn chữ viết đẹp.<br /> c. Mặt mạnh, mặt yếu<br /> * Mặt mạnh:<br /> Trong tất cả các môn học thì hầu như môn nào các em cũng phải viết bài<br /> vào vở, mỗi lần viết bài là giáo viên có thể hướng dẫn và uốn nắn học sinh rèn<br /> GV: Phạm Thị Phƣợng – Trƣờng Tiểu học Võ Thị Sáu<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản