intTypePromotion=3

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
192
lượt xem
55
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thấy được tầm quan trọng của giáo viên chủ nhiệm lớp ở tiểu học, đề tài sáng kiến kinh nghiệm "Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5" tìm hiểu các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục toàn diện học sinh ở trường tiểu học, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học. Để tìm hiểu rõ hơn nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiêm trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5<br /> <br /> MỤC<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> TRANG<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> 1<br /> <br /> I<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> <br /> 2<br /> <br /> I.1<br /> <br /> Lí do chọn đề tài<br /> <br /> 2<br /> <br /> I.2<br /> <br /> Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài<br /> <br /> 3<br /> <br /> I.3<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> 3<br /> <br /> I.4<br /> <br /> Giới hạn phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> 4<br /> <br /> I.5<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 4<br /> <br /> II<br /> <br /> PHẦN NỘI DUNG<br /> <br /> 4<br /> <br /> II.1<br /> <br /> Cơ sở lí luận của vấn đề<br /> <br /> 4<br /> <br /> II.2<br /> <br /> Thực trạng của vấn đề<br /> <br /> 5<br /> <br /> II.3<br /> <br /> Giải pháp – biện pháp<br /> <br /> 12<br /> <br /> II.4<br /> <br /> Kết quả thực hiện<br /> <br /> 23<br /> <br /> III<br /> <br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ<br /> <br /> 24<br /> <br /> III.1<br /> <br /> Kết luận<br /> <br /> 24<br /> <br /> III.2<br /> <br /> Kiến nghị<br /> <br /> 25<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 27<br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Mỹ - Trường TH Hà Huy Tập<br /> <br /> 1<br /> <br /> Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiêm trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5<br /> <br /> I. PHẦN MỞ ĐẦU<br /> I.1. Lý do chọn đề tài<br /> Giáo dục là nền móng của sự phát triển khoa học - kỹ thuật, giáo dục mang lại<br /> sự phát triển cho nền kinh tế quốc dân, nền văn minh của đất nước. Với mục tiêu giáo<br /> dục của Việt Nam là đào tạo con người, đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn<br /> diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ, có nghề nghiệp và kỹ năng sống có thể<br /> đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển đất nước trong thời kì công nghiệp<br /> hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.<br /> Đứng trước những đòi hỏi của sự phát triển nền kinh tế - xã hội trong giai đoạn<br /> mới, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao thì mục tiêu giáo dục toàn diện học<br /> sinh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đối với mỗi đơn vị trường học,<br /> mỗi cấp học.<br /> Tiểu học được xác định là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân,<br /> là bậc học "nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển<br /> đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để<br /> học sinh tiếp tục học trung học cở sở.”(Luật Giáo dục)<br /> Đặc điểm lao động sư phạm của Bậc Tiểu học, thông thường mỗi giáo viên là<br /> một giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp thường dạy hầu hết các môn<br /> học ở Tiểu học, có rất nhiều thời gian trên lớp mình, có trách nhiệm trực tiếp tổ chức<br /> dạy học, giáo dục và tổ chức, hướng dẫn thực hiện mọi hoạt động giáo dục của lớp<br /> mình chủ nhiệm. Vì vậy giáo viên chủ nhiệm ở bậc tiểu học có một vị trí hết sức quan<br /> trọng trong việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách học sinh. Chính vì vậy,<br /> giáo viên chủ nhiệm phải là người có năng lực, kinh nghiệm và uy tín, có khả năng tổ<br /> chức tốt công tác dạy học và giáo dục học sinh của một lớp.<br /> Để thực hiện được nhiệm vụ giáo dục toàn diện học sinh, đòi hỏi người giáo<br /> viên chủ nhiệm Bậc Tiểu học phải là một "Người thầy tổng thể" là người thầy mẫu<br /> mực, tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.<br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Mỹ - Trường TH Hà Huy Tập<br /> <br /> 2<br /> <br /> Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiêm trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5<br /> <br /> Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, là một giáo viên giảng dạy và làm công tác<br /> chủ nhiệm lớp nhiều năm, với sự trăn trở, mong muốn, cần phải làm gì để thực hiện có<br /> hiệu quả, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục? Quá trình dạy học và giáo dục sẽ mang lại<br /> điều gì cho trẻ, đúc rút được kinh nghiệm gì, có sáng kiến gì góp phần vào cải tiến<br /> phương pháp dạy học và giáo dục? Với lòng yêu nghề mến trẻ, tinh thần hăng say học<br /> tập, rèn luyện, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tích cực tham gia phong trào dạy học,<br /> góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện học sinh ở trường Tiểu học, tôi quyết<br /> định lựa chọn và nghiên cứu đề tài “Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm<br /> nhằm giáo dụcc toàn diện học sinh ở trường Tiểu học”.<br /> I. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài<br /> a.Mục tiêu<br /> - Thấy được tầm quan trọng của giáo viên chủ nhiệm lớp ở tiểu học, từ đó tìm<br /> hiểu các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục toàn diện học sinh ở<br /> trường Tiểu học, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học.<br /> b.Nhiệm vụ<br /> - Nghiên cứu cơ sở lí luận có liên quan đến đề tài.<br /> - Tìm hiểu thực trạng việc dạy học – giáo dục và công tác chủ nhiệm ở một số<br /> lớp thuộc trường TH Hà Huy Tập.<br /> - Đề xuất một số giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn<br /> diện học sinh ở trường Tiểu học.<br /> I.3. Đối tượng nghiên cứu<br /> - Học sinh các lớp 5A năm học : năm học 2011- 2012; lớp 5A năm học 2012 2013, lớp 5C năm học 2013 -2014 trường Tiểu học Hà Huy Tập - xã Dray Sáp - huyện<br /> Krông Ana - tỉnh Đắk Lắk.<br /> I.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Mỹ - Trường TH Hà Huy Tập<br /> <br /> 3<br /> <br /> Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiêm trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5<br /> <br /> - Tập trung nghiên cứu đề tài “Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm<br /> nhằm giáo dục toàn diện học sinh ở trường Tiểu học” tại trường Tiểu học Hà Huy<br /> Tập, ở các lớp 5A, 5C trong các năm học 2011 – 2012; 2012 – 2013; 2013 – 2014.<br /> I.5. Phương pháp nghiên cứu<br /> - Phương pháp nghiên cứu tài liệu.<br /> - Phương pháp điều tra.<br /> - Phương pháp phân tích tổng hợp.<br /> II. PHẦN NỘI DUNG<br /> II.1. Cơ sở lí luận của vấn đề<br /> Nhiệm vụ giáo dục trẻ không chỉ là nhiệm vụ của thầy cô giáo mà còn là nhiệm<br /> vụ của cha mẹ học sinh, nhiệm vụ của người lớn và của toàn xã hội.<br /> Đội ngũ giáo viên trong nhà trường là lực lượng chủ yếu quan trọng nhất trong<br /> tập thể sư phạm, làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục, là người quyết định chất lượng<br /> giáo dục trong nhà trường, trong đó đội ngũ giáo viên chủ nhiệm là người quản lý giáo<br /> dục trực tiếp học sinh một lớp, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục nhân<br /> cách cho học sinh. Để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh người giáo<br /> viên chủ nhiệm ở Tiểu học phải là người toàn diện, là người mẫu mực, là tấm gương<br /> sáng để học sinh noi theo.<br /> Ở trường, thầy cô giáo chủ nhiệm các em là những người có uy tín với các em<br /> nhất, là người mà các em luôn yêu quý, tin tưởng nhất, phục tùng nhất. các em nghe<br /> lời thầy cô chủ nhiệm mình là trên hết. Thầy cô giáo chủ nhiệm có ảnh hưởng rất lớn<br /> đến mọi hoạt động và sự phát triển toàn diện của các em.<br /> Học sinh Tiểu học thật ngây thơ và trong sáng, các em như tờ giấy trắng, thầy<br /> cô là những người có trách nhiệm viết lên những điều đẹp đẽ nhất, những điều thật ý<br /> nghĩa đối với các em và đối với đất nước. Học sinh Tiểu học như mầm cây mới nhú,<br /> rất cần sự che chở, bảo vệ, chăm sóc, uốn nắn không chỉ của thầy cô giáo mà còn của<br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Mỹ - Trường TH Hà Huy Tập<br /> <br /> 4<br /> <br /> Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiêm trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5<br /> <br /> gia đình, và của cả xã hội.<br /> Học sinh Tiểu học có thể tiếp nhận mọi điều được giáo dục từ thầy cô, gia đình<br /> và ngoài xã hội. Gia đình là nơi các em sinh ra và lớn lên từ nhỏ, thời gian các em sinh<br /> hoạt cùng gia đình chiếm nhiều hơn thời gian ở trường, mọi điều ở gia đình có ảnh<br /> hưởng, tác động lớn đối với các em. Vì vậy bố mẹ, các thành viên trong gia đình cần<br /> biết quan tâm, cần có phương pháp giáo dục phù hợp nhằm góp phần giáo dục toàn<br /> diện các em.<br /> Xã hội, địa phương có tác động lớn đối với sự phát triển của giáo dục, có ảnh<br /> hưởng đến nhiệm vụ, quyền lợi của học sinh. Xã hội, địa phương có điều kiện và trách<br /> nhiệm làm thay đổi bộ mặt giáo dục tại địa phương đó.<br /> II.2. Thực trạng của vấn đề<br /> a.Thuận lợi - khó khăn<br /> * Thuận lợi<br /> Trong những năm gần đây, công tác chủ nhiệm lớp ở các trường tiểu học nói<br /> chung đã được chú trọng. Trường TH Hà Huy Tập cũng như các trường học khác<br /> trong huyện đã tổ chức, sắp xếp, phân công công tác giáo viên chủ nhiệm đầu năm<br /> học, chú trọng đến những giáo viên trẻ, nhiệt huyết, giáo viên có năng lực và giàu<br /> kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo<br /> dục học sinh.<br /> Ban giám hiệu nhà trường đã kết hợp tốt với các bộ phận khác trong nhà trường<br /> nhằm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên trong công tác chủ nhiệm lớp của giáo<br /> viên.<br /> Một số phụ huynh đã nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của giáo dục,<br /> đặc biệt là giáo dục ở bậc Tiểu học – bậc học nền tảng cho quá trình học của con em<br /> mình. Họ đã có ý thức tự giác, thái độ tích cực trong việc giáo dục con em mình và kết<br /> hợp với nhà trường để giáo dục học sinh. Đây là điều rất cần thiết góp phần quyết định<br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Mỹ - Trường TH Hà Huy Tập<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản