Sao lưu dữ liệu của hệ điều hành Windows Home Server-P2

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
50
lượt xem
9
download

Sao lưu dữ liệu của hệ điều hành Windows Home Server-P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tính năng và cách sử dụng Bảng hướng dẫn CloudBerry được trình bày rất đơn giản và dễ hiểu. Chúng ta hãy cùng điểm qua những tính năng này, trước tiên là quá trình sao lưu dữ liệu theo kế hoạch. Nhấn vào đường dẫn Setup Backup Plan để bắt đầu:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sao lưu dữ liệu của hệ điều hành Windows Home Server-P2

  1. Sao l u d li u c a h i u hành Windows Home Server Các tính n ng và cách s d ng B ng h ng d n CloudBerry c trình bày r t n gi n và d hi u. Chúng ta hãy cùng i m qua nh ng tính n ng này, tr c tiên là quá trình sao l u d li u theo k ho ch. Nh n vào ng d n Setup Backup Plan b t u:
  2. Ti p theo, l a ch n ch sao l u. CloudBerry cung c p cho ng i s d ng 2 l a ch n: Advance và Simple:
  3. B c ti p theo, l a ch n tài kho n l u tr ho c t o m i. Ho c b n có th l a ch n tài kho n m c nh b ng cách ánh d u vào ô Use currently selected account as default:
  4. Ti p theo, l a ch n file và th m c c n sao l u trên server c a b n. ánh d u ô Show physical drives hi n th y t t c các phân vùng và file h th ng. 1 i m thu n l i khác c a CloudBerry là cho phép b n l a ch n c th t ng file và th m c (dù là nh nh t) không gi ng nh công c sao l u WHS.
  5. Ti p theo, tùy ch n các b l c, file ho c th m c …
  6. Bên c nh ó, còn có s l a ch n v! ph ng th"c nén và mã hóa. Tính n ng này s# giúp b n ti t ki m dung l ng, $ng th i t ng tính b o m t d li u:
  7. M c Purge Options v i nh ng l a ch n, tùy ch%nh xóa các file c&. B n có th l a ch n xóa ngay trên S3 sau khi xóa trên h th ng, ho c ng c l i. Ng i dùng nên l a ch n c'n th n ( m c này, b(i n u nh m l n thì s# không th khôi ph c c file sau này:
  8. Ti p theo là tính n ng t l ch t ng ho c thông th ng:
  9. Nh p a ch% email nh n c nh báo m)i khi có l)i sao l u ho c khôi ph c x y ra:
Đồng bộ tài khoản