Sinh học 6 - Bài 29: CÁC LOẠI HOA

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
271
lượt xem
9
download

Sinh học 6 - Bài 29: CÁC LOẠI HOA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức - Học sinh phân biệt được 2 loại hoa: đơn tính và hoa lưỡng tính. - Phân biệt được 2 cách xếp hoa trên cây biết được ý nghĩa sinh học của cách xếp hoa thành cụm. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, hoạt động nhóm. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức yêu thích thực vật, bảo vệ hoa và thực vật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 6 - Bài 29: CÁC LOẠI HOA

  1. Bài 29: CÁC LOẠI HOA I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh phân biệt được 2 loại hoa: đơn tính và hoa lưỡng tính. - Phân biệt được 2 cách xếp hoa trên cây biết được ý nghĩa sinh học của cách xếp hoa thành cụm. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, hoạt động nhóm. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức yêu thích thực vật, bảo vệ hoa và thực vật. II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - GV: Mẫu vật: một số mẫu hoa đơn tính và hoa lưỡng tính, hoa mọc đơn độc, hoa mọc thành cụm, tranh ảnh về các loại hoa. - HS: Mang các loại hoa như đã dặn. Kẻ bảng SGK trang 97 vào vở. Xem lại kiến thức về các loại hoa. III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. Ổn định tổ chức
  2. - Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ - Nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính của hoa? 3. Bài học Như SGK. Hoạt động 1: Phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV yêu cầu các nhóm đặt hoa lên - Từng HS lần lượt quan sát các hoa bàn để quan sát, hoàn thành cột 1, 2, của các nhóm, hoàn thành cột 1, 2, 3 3 ở vở. trong bảng ở vở bài tập. - GV yêu cầu HS chia hoa thành 2 - HS tự phân chia hoa thành 2 nhóm, nhóm. viết ra giáy. - GV cho HS cả lớp được thảo luận - Một số HS đọc bài của mình, HS kết quả. khác chú ý bổ sung. - GV giúp HS sửa bằng cách thống nhất cách phân chia theo bộ phận - HS nêu được: sinh sản chủ yếu của hoa. Nhóm 1: Có đủ nhị, nhuỵ.
  3. - GV yêu cầu HS làm bài tập dưới Nhóm 2: có nhị hoặc có nhuỵ. bảng SGK. - HS chọn từ thích hợp hoàn thành - GV cho HS hoàn thiện nốt bảng liệt bài tập 1 và 2 SGK trang 97. kê. - GV giúp HS điều chỉnh chỗ còn sai - HS tự điền nốt vào cột của bảng ở sót. vở. - GV đưa câu hỏi củng cố: dựa vào - 1 vài HS đọc kết quả cột 4, HS bộ phận sinh snả chia thành mấy loại khác góp ý. hoa? thế nào là hoa đơn tính và hoa lưỡng tính? - GV gọi 2 HS lên bảng nhặt trên bàn để riêng những hoa đơn tính và hoa lưỡng tính. Tiểu kết: - Có 2 loại hoa: + Hoa đơn tính: chỉ có nhị hoặc nhuỵ. + Hoa lưỡng tính: có cả nhị và nhuỵ.
  4. Hoạt động 2: Phân chia các nhóm hoa dựa vào cách sắp xếp hoa trên cây Mục tiêu: HS biết có 2 nhóm: hoa mọc đơn độc, hoa mọc thành cụm. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV bổ sugn thêm một số VD khác - HS đọc mục , quan sát hình 29.2 về hoa mọc thành cụm như: hoa và tranh ảnh hoa sưu tầm để phân ngâu, hoa huệ, hoa phượng.... bằng biệt 2 cách xếp hoa và nhận biết qua mẫu thật hay bằng tranh (đối với hoa tranh hoặc mẫu. cúc, GV nên tách hoa nhỏ ra để HS - HS trình bày trước lớp, HS khác biết). nhận xét, bổ sung. ? Qua bài học em biết được điều gì? Tiểu kết: - Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây, có thể chia ra 2 cách mọc hoa + Mọc đơn độc + Mọc thành cụm 4. Củng cố
  5. - GV củng cố nội dung bài. - GV đánh giá giờ học. - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi cuối bài. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK. - Ôn các nội dung đã học. - Chuẩn bị ôn tập tiết 34.
Đồng bộ tài khoản