Đáp án đề thi tuyển sinh đại học môn tiếng Nhật năm 2012 khối D

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
122
lượt xem
25
download

Đáp án đề thi tuyển sinh đại học môn tiếng Nhật năm 2012 khối D

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Mã đề thi 147 A C A B A C B D D C A D A C A D A D A C B C D B B A D C B C D B A B B D D B

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tuyển sinh đại học môn tiếng Nhật năm 2012 khối D

  1. www.VNMATH.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG NHẬT; Khối: D Mã đề thi Câu số 147 428 592 627 715 836 1. A D C B A D 2. C B B B B C 3. A B A A D A 4. B A C B D C 5. A C D C C B 6. C D A A B D 7. B D D B A B 8. D D C D C D 9. D A D A D A 10. C D A B D B 11. A B B D C A 12. D A B B C C 13. A D B B B C 14. C A B B D D 15. A A D D C B 16. D D B C A B 17. A D A A B B 18. D C A C C D 19. A C C A A D 20. C A B A B C 21. B C A D D A 22. C A B A C B 23. D D A B D B 24. B C C C A A 25. B A C C C C 26. A A B B A A 27. D D B D D B 28. C A C D C B 29. B C A A C D 30. C C D B D D 31. D B C D D C 32. B C A D A B 33. A B D B C D 34. B A D A D D 35. B A A A C A 36. D B C A B C 37. D C B D A D 38. B B A D C A 1
  2. www.VNMATH.com Mã đề thi Câu số 147 428 592 627 715 836 39. C B C D B B 40. A C B D B D 41. D B A C A A 42. D B B A D B 43. C C D C B B 44. A B D D A A 45. C C C C C A 46. B D D C A A 47. B A C C B A 48. B D B A C B 49. D B C A A C 50. D A C C D C 51. D B D B B B 52. B B A D D D 53. C B D C B A 54. D A B C B C 55. A C C A D A 56. A D B D A A 57. B A D D A C 58. C D D A A C 59. C D A C B D 60. A B D D D B 61. C A C A D D 62. A C D C A C 63. D A B B B A 64. B B A A D D 65. D B B C C C 66. A D C B B D 67. B C A B B C 68. C D A B C C 69. B B C C A B 70. C C B B A B 71. C D D C D B 72. D C A A B D 73. B B D C A C 74. B D A D D C 75. A A D B B B 76. A C A B A A 77. D A C B B A 78. B C D D B A 79. C B B D C D 80. A D B A C D 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản