intTypePromotion=4

Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học 2010 môn Hóa khối A

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
967
lượt xem
261
download

Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học 2010 môn Hóa khối A

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo tất cả đáp án đề thi tuyển sinh Đại học 2010 môn Hóa khối A

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học 2010 môn Hóa khối A

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: HOÁ HỌC; Khối: A Mã đề thi Câu số 253 419 596 684 728 815 1. D A A B C A 2. C D A D D B 3. C A D A C B 4. B B D C C D 5. B C D A C A 6. B C B B A B 7. B C C A B A 8. C B D A A A 9. D C C C B C 10. C B D D B B 11. C A A C D B 12. B A A C B C 13. C D A C C B 14. A D C C C D 15. D C A A D D 16. D D C A B A 17. A C B C C D 18. D C D C D A 19. D B A A C C 20. D A B D A D 21. C B D A A C 22. A B D D A C 23. C D A B C D 24. A C A D C A 25. B D B C D C 26. B A B C A D 27. C B C A A A 28. A B B C D C 29. C B A A D D 30. D A C D B A 31. B A B B B D 32. A C A B A C 33. C B B A B A 1
  2. Mã đề thi Câu số 253 419 596 684 728 815 34. D C A B D B 35. C A D B B A 36. A B C D C C 37. A A C D A C 38. A A D A B D 39. D A C B D B 40. A D C B D D 41. A A B D C C 42. B D C A B B 43. B C C A B B 44. A B D B B A 45. D C D B C C 46. C A B C C B 47. B C A C A B 48. B D C C C D 49. D B D B D B 50. A C A D A C 51. B D B D A A 52. D D C B B D 53. B D A D A D 54. C B C D D C 55. B D B D D B 56. A C D D A A 57. A D B C D D 58. D A D B D C 59. C D B B A B 60. D B B A B A 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2