intTypePromotion=4

Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Hóa khối B

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
808
lượt xem
230
download

Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Hóa khối B

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Hóa khối B

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Hóa khối B

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: HOÁ HỌC; Khối: B Mã đề thi Câu số 174 268 395 519 641 937 1. A D A D D D 2. D C D B D A 3. A D C A B B 4. B B C B C D 5. C A A C A A 6. B D A C A D 7. C C C A D B 8. D D A C C D 9. A C D A A C 10. B A D C C C 11. B B D C B D 12. B B C B C B 13. C B B A B C 14. B B A C B D 15. A B C D A B 16. B A A D C A 17. C A B D B A 18. B A B A C A 19. A B A D D C 20. C D D A C A 21. C D C D B D 22. A C B D A B 23. D B B C C C 24. A D A C A C 25. C B B B B C 26. D B A A A D 27. D A D B B D 28. A D D C C C 29. B B D C D C 30. D C D C A A 31. A B D A C C 32. D A D D A B 33. D D C B D A 1
  2. Mã đề thi Câu số 174 268 395 519 641 937 34. D C C A A B 35. C A C A C C 36. C C B D A B 37. D C B D D C 38. A B B B D A 39. A A B D D D 40. B D D B C D 41. C D A C D D 42. C C B A D C 43. B D A C B B 44. D D C A A C 45. C A C B A D 46. B B A C D B 47. A D D B D B 48. C C C D D A 49. C A A A B D 50. D A B D A A 51. B C D B C B 52. B A C D A A 53. A B D B B A 54. D C C B B C 55. D A A C B D 56. A C C D C A 57. D C A B C B 58. C A B B D B 59. A C B A B A 60. B D B A B B 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2