intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Tiếng Nga khối D

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
268
lượt xem
47
download

Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Tiếng Nga khối D

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Tiếng Nga khối D

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Tiếng Nga khối D

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG NGA; Khối: D Mã đề thi Câu số 162 253 417 685 819 936 1. C B B C C B 2. A A C B D D 3. B A C B A B 4. C C D A D B 5. A B C A D B 6. C D D A A D 7. D D C B B A 8. B B A A C A 9. A A D B D A 10. D A D D A C 11. B A B D D C 12. B D C C D C 13. D B B A C D 14. B D C C C D 15. A D C A C D 16. A B D D A A 17. C B B A C C 18. C B C D D C 19. B A A B C A 20. A A A C C C 21. D B A B D A 22. C D D D D B 23. B B C C B D 24. C A A A B D 25. C C B A C A 26. A D D B A D 27. C A D C B A 28. D B A B A C 29. C D A A B D 30. C B B C B B 31. D A A D A D 32. C B C C C B 33. B A A C C B 34. D C C A C C 35. A C B A D A 36. B D D D A B 37. B A A B B A 38. D A B C D A 39. C D D D A A 1
  2. Mã đề thi Câu số 162 253 417 685 819 936 40. B B A D B C 41. D A C D A A 42. D A A C B C 43. A D A D D A 44. B C B D D D 45. A A C B D B 46. D C B D A B 47. B D A B B B 48. C C B B D D 49. D D D B B C 50. A C D D C C 51. D A B B C A 52. A D D B B D 53. A C D C C B 54. C C B A B D 55. C C A C A B 56. A A C A C D 57. C D A A A C 58. D A C C C C 59. A B D B D C 60. A C C B A A 61. D A B A B D 62. D C C A A C 63. B D C D D B 64. A C D A B C 65. B C C D C A 66. B B A C D B 67. D D B A B A 68. C D D C B B 69. B B A D A D 70. D C D C B D 71. D C A C A D 72. D D A A A D 73. C B D D A C 74. B B B B D C 75. B C B B D B 76. A C C D C A 77. A D D D B A 78. D C B D A C 79. A B B C D B 80. C D D C C D 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2