intTypePromotion=3

Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Tiếng Trung Quốc khối D

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
535
lượt xem
212
download

Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Tiếng Trung Quốc khối D

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Tiếng Trung Quốc khối D

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Tiếng Trung Quốc khối D

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối: D Mã đề thi Câu số 352 473 516 697 724 862 1. B B C A C C 2. C A A C D C 3. B C D C A D 4. A D C D A D 5. A C D D B D 6. A C A D D A 7. C A C C A C 8. D A B D D D 9. D A A A C B 10. D B C D D C 11. D C D D A A 12. C B B B B D 13. B D A A C D 14. C B B B C C 15. C C C D D A 16. B B D D A A 17. B C C C B B 18. C B D B A B 19. B D D A D B 20. A A D C D B 21. A A A D D B 22. B D C B B C 23. D A C D D C 24. C D D C C A 25. A C B A D D 26. B D B C A C 27. A C A B B C 28. D A D B D D 29. C D A C A C 30. C D A D A B 31. B C D C A D 32. A D C C D A 33. A C A D A A 34. D C D C C A 35. B D A B B D 36. A A C B B A 37. B C A B C B 38. A A C A A D 39. B A D C A D 1
  2. Mã đề thi Câu số 352 473 516 697 724 862 40. B C B A D D 41. C A B A B D 42. A A D C C A 43. B B D C B B 44. D B C A D B 45. C B A A B A 46. D D C D A A 47. D D B B B A 48. B D A D D B 49. C B D B D B 50. A A A D C B 51. B B D D C C 52. C B C C D C 53. C D C A A B 54. C B A A D C 55. C C D D C B 56. C A B C C C 57. D B D A B C 58. D A A B C A 59. D C A A B A 60. A A B C B D 61. D C B A C A 62. C C C B B C 63. D D B A B B 64. B A B C D D 65. A D D B A B 66. D B C B C B 67. C D B B D B 68. C A D D C D 69. B B A B B A 70. D B B B B C 71. A C B A A D 72. A D B C C C 73. D B C A B A 74. A A A A C C 75. A D B A A D 76. D B A B A D 77. B C C D B A 78. B B B D C A 79. A C C C A B 80. D D B B C C 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản