Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn môn Hóa khối B

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
263
lượt xem
87
download

Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn môn Hóa khối B

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn môn Hóa khối B chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn môn Hóa khối B

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: HOÁ HỌC; Khối: B Mã đề thi Câu số 179 247 513 725 862 936 1. B C A A B D 2. D B A D C B 3. A A C B B D 4. A B C A D A 5. C C A C A D 6. C D C A C B 7. C A A D D B 8. D A C C C B 9. B A B B D D 10. D D A C A B 11. D D B D D D 12. A D B A B A 13. D A C A A A 14. C D A A A C 15. A A D C D C 16. B B D C B A 17. C C A D C C 18. B D D D D B 19. A D C A A B 20. D A D B C A 21. B A D A D B 22. C B C D A A 23. B C C A B A 24. D A D C D A 25. C B D D D D 26. B C B D C A 27. C D B A D D 28. B D C D C C 29. A B D A B D 30. D D B B B B 31. A B C D B C 32. C B B B D D 33. C A D B C C 1
  2. Mã đề thi Câu số 179 247 513 725 862 936 34. B C D D D B 35. C B B B C D 36. B C D D B D 37. D B B C A B 38. D C B B C B 39. A A B B A C 40. A D D D B C 41. C A C C A C 42. B A A C C A 43. C D C B C C 44. B C A B C C 45. A D D A C A 46. D C B B B A 47. A C C C B D 48. D C C C A C 49. B A B B B B 50. B B D B B A 51. A C A D A D 52. B C B C C A 53. D B A C A B 54. D B C A A D 55. A B A A D B 56. A A A B A C 57. C C A A B C 58. C B A D D D 59. D D D C D C 60. A D B C A A 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản