intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Đức khối D

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
213
lượt xem
58
download

Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Đức khối D

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Đức khối D

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Đức khối D

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG ĐỨC; Khối: D Mã đề thi Câu số 275 314 497 628 816 924 1. B A B B A B 2. B B C A D C 3. B B A D B C 4. B B B D C C 5. C A A A C B 6. B C B C D D 7. B B C B A B 8. B D A A C B 9. C D C B D D 10. A A B B A A 11. A D A B D A 12. C B A A B A 13. D A C A B D 14. A B D B C B 15. B D C B B C 16. D D A B B A 17. A D C C D D 18. C B B B B D 19. D B D C D B 20. B C D A D D 21. D C A C A B 22. C A C D C A 23. D D A D D C 24. A A B A B D 25. B B A B B D 26. A D D D C C 27. C A D D C D 28. D B A B C B 29. A D B D A B 30. B D B B B A 31. D B D B A C 32. D A C B B C 33. D A B A B D 34. A C A B A B 35. B C D A B A 36. B C D D D A 37. C C C C D C 38. A C B A C A 39. D A B C C B 1
  2. Mã đề thi Câu số 275 314 497 628 816 924 40. A D A A D D 41. D C A C C D 42. A C D D A B 43. C C B C C D 44. D D A C C B 45. B C C D D D 46. D A D D A C 47. C B C A C C 48. C B C C B B 49. A A A C D C 50. C A C A D B 51. D D D B A D 52. D B A D D B 53. B C D A C A 54. D B C D B A 55. A D C D A A 56. C D B A A C 57. B A A C A A 58. C D C A A D 59. D B D B B D 60. C C C C A C 61. A B A A C B 62. A B B C A C 63. B A D C B C 64. D D C A D D 65. D C B B D A 66. C B B B B B 67. A C B D A A 68. B A D C C A 69. A B B D D C 70. C C C C A B 71. B D A A D A 72. A C D D C D 73. A A A A A D 74. C C B D B A 75. C C D B B C 76. C D C D C C 77. D A B C A B 78. B D D D D A 79. A A D C C A 80. C A D C B C 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2