intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Tiếng Anh khối D

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1.654
lượt xem
227
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Tiếng Anh khối D chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Tiếng Anh khối D

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG ANH; Khối: D Mã đề thi Câu số 193 372 426 514 647 859 1. A C B B B D 2. A D C C A B 3. A B C B C B 4. C C B A D C 5. A A A C B D 6. B D B D A B 7. C B C B D D 8. A A D D B D 9. C B A B A B 10. A D A D C B 11. A A B A A D 12. A D D C A A 13. B A D B A D 14. B C C D B A 15. D D B D C C 16. A B A D D A 17. B D B A D B 18. B A C D A C 19. B A D A C A 20. C D A D A A 21. A D D C C A 22. D B D C C B 23. D B C D A D 24. C A B A D A 25. B A D A A A 26. A C C D B D 27. D D D D A D 28. D A D A D A 29. D B B B B B 30. A D A C D B 31. A B D A C A 32. D C B D B C 33. D D A A B D 34. A C B D B B 35. B C D C B A 36. B D A B B B 37. B A C A D B 38. D C B B A A 39. A C B C A D 1
  2. Mã đề thi Câu số 193 372 426 514 647 859 40. C B B C D C 41. B A C B B D 42. C D A B A B 43. C D C A C D 44. A B C A A B 45. C C A B C C 46. C C D C B A 47. A B C C A D 48. A B D A D D 49. D D A C A D 50. B C C D C C 51. D D C A D C 52. A D B D B C 53. A C C B C D 54. D B D A C A 55. C A C D B C 56. A A D A B D 57. B A D C B A 58. D B B C D A 59. C C C D A B 60. C B B A D B 61. D B C C B C 62. A B B B C A 63. D D B B A C 64. A C C D C B 65. A A C B A C 66. C D D A B D 67. A C C C A D 68. D C D B A A 69. D A A C B C 70. D D A B D A 71. B C B D B A 72. B B A A C C 73. D D D A A A 74. D B D A D C 75. D A D D C A 76. D D B C B B 77. D C B C D A 78. A A A D C B 79. D B B C C A 80. C C A D C C 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2