Đáp án đề thi tuyển sinh đại học môn tiếng Trung năm 2012 khối D

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
146
lượt xem
38
download

Đáp án đề thi tuyển sinh đại học môn tiếng Trung năm 2012 khối D

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Mã đề thi 182 B C A D A B C C B A C C C A A B A D B C B D C A B A B D A B A B D B C D C D

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tuyển sinh đại học môn tiếng Trung năm 2012 khối D

  1. www.VNMATH.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối: D Mã đề thi Câu số 182 246 362 417 579 913 1. B B A A C C 2. C A C C A A 3. A D A D D B 4. D C C B B C 5. A C B B C D 6. B A D B C B 7. C D A A A D 8. C D D A D A 9. B D C B B A 10. A D B D A D 11. C D D D C D 12. C A B A A A 13. C C A D B B 14. A A C B C D 15. A A B C C B 16. B B C C B D 17. A C B C C C 18. D A B D D A 19. B D B C B A 20. C B D D A B 21. B C D C A A 22. D D C D D A 23. C C C A B B 24. A C A B B A 25. B D B D B C 26. A B B B D B 27. B C D A C A 28. D B D B A A 29. A B C C C A 30. B B B B B C 31. A D A C C D 32. B C C C D C 33. D B D D C D 34. B A D A C D 35. C A A B A B 36. D A A B C C 37. C A B C B A 38. D B A D D D 1
  2. www.VNMATH.com Mã đề thi Câu số 182 246 362 417 579 913 39. D B B D D A 40. A D A C D B 41. A D C A A D 42. A C C A C D 43. D C D C B D 44. C B A A D C 45. B D A D A D 46. D C C A A C 47. C A A C B C 48. C C C A D A 49. D B C C A D 50. A A A B D B 51. A D A A C A 52. B C B A A C 53. A A A B D D 54. D D A D C D 55. B A D C B A 56. D A B D C B 57. B D B D D D 58. C A D A A B 59. C C D D B B 60. C D B C A A 61. A D C B D B 62. D B C B B B 63. A B D B B B 64. C A A D A C 65. D C D B C D 66. D B C C D C 67. C C D C D C 68. B B B C B C 69. A A D B A B 70. B C B A B C 71. B B D A D C 72. D C C B A B 73. D A C D C C 74. C A A D A D 75. D B B D B B 76. B D C C C C 77. D C D B D A 78. A D B A B C 79. C B D A D B 80. B B A A A A 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản