Đáp án đề thi tuyển sinh đại học môn tiếng Pháp năm 2012 khối D

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
212
lượt xem
49
download

Đáp án đề thi tuyển sinh đại học môn tiếng Pháp năm 2012 khối D

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Mã đề thi 275 C B A C B C C A D B A A D D C C A D C D D C D C C A D A A B A A B D D D B A

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tuyển sinh đại học môn tiếng Pháp năm 2012 khối D

  1. www.VNMATH.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG PHÁP; Khối: D Mã đề thi Câu số 275 364 483 531 726 968 1. C D C A A C 2. B C D A A A 3. A A A C A C 4. C A D D B D 5. B B D B B C 6. C D B B B C 7. C A C D D B 8. A B D A B A 9. D A B C D B 10. B A B A C B 11. A C C C A B 12. A A B C D C 13. D D B D C D 14. D B C A B A 15. C A D A B D 16. C C B C C A 17. A D A B A A 18. D D B C C A 19. C D A C D C 20. D A A D B C 21. D D A C D A 22. C D A C A A 23. D D A A C B 24. C C C D D A 25. C D D B D D 26. A B B C B A 27. D B C B B C 28. A A C A B B 29. A B A A B B 30. B C A C C B 31. A A D D C C 32. A D A C D B 33. B C D D A B 34. D D C A A B 35. D D B B D B 36. D C C A C C 37. B B B C B A 38. A C A A C D 1
  2. www.VNMATH.com Mã đề thi Câu số 275 364 483 531 726 968 39. D D B B C C 40. C C D A B C 41. A C C A A D 42. C C A A D D 43. B A B D C D 44. B D D B B A 45. B C A B B B 46. B C A B B D 47. B B C A B C 48. C C D D B D 49. D B A A A C 50. A C D C C C 51. D A A D C A 52. C C D C C A 53. B C C A D C 54. B B C B C A 55. C B B D A D 56. D B B A C D 57. D B D A A D 58. C C D D A B 59. A A B A A C 60. B C A D D C 61. B A D D A A 62. C A A C C D 63. D B C B D B 64. D D C B D C 65. D B A A C A 66. C D C D D A 67. A B A B A D 68. B A B D A A 69. B B D A B A 70. A D D B D A 71. B C B C C A 72. A B C A B C 73. B D B B D D 74. B B D D A A 75. A A C A A A 76. C D C C D B 77. C A B B D C 78. D B D C D A 79. A A B B C D 80. A A C A A B 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản