Sinh học 8 - BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
342
lượt xem
11
download

Sinh học 8 - BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/Kiến thức: Trình bày được quá trình tạo thành nước tiểu , thực chất quá trình tạo thành nước tiểu , quá trình bài tiết nước tiểu. Phân biệt được : Nước tiểu đầu và huyết tương , Nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức. 2/ Kỹ năng: Phát triển kỷ năng quan sát , phân tích hình Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức giữ vệ sinh cơ quan bài tiết .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 8 - BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

  1. BÀI 39 : BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức:  Trình bày được quá trình tạo thành nước tiểu , thực chất quá trình tạo thành nước tiểu , quá trình bài tiết nước tiểu .  Phân biệt được : Nước tiểu đầu và huyết tương , Nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức 2/ Kỹ năng:  Phát triển kỷ năng quan sát , phân tích hình  Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Thái độ :  Giáo dục ý thức giữ vệ sinh cơ quan bài tiết . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên:  Tranh phóng to hình 39 – 1  Phiếu học tập Bảng so sánh nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức Đặc điểm Nước tiểu đầu Nước tiểu chính thức – Nồng độ các chât hòa –  Lõang + + Đậm đặc tan  Có ít + + Có nhiều
  2. – Chất độc chất cạn bã –  Có nhiều + + Gần như không – Chất dinh dưỡng – III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : + Bài tiết có vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống ? + Bài tiết ở cơ thể người do các cơ quan nào thực hiện ? + Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào ? 3 / Các hoạt động dạy và học: a) Mở bài: Mỗi quả thận chứa khỏang 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu , quá trình đó diễn ra như thế nào ?  Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1 : Tạo thành nước tiểu I/ Tạo thành nước Mục tiêu: Hs trình bày được sự tạo tiểu: thành nước tiểu . Đồng thời chỉ ra – Sự tạo thành nước – được sự khác nhau giữa nước tiểu tiểu gồm 3 quá trình : đầu với huyết tương và nước tiểu + Quá trình lọc máu : + đầu với nước tiểu chính thức. Ở cầu thận  tạo ra Cách tiến hành: nước tiểu đầu . – GV yêu cầu học sinh quan sát – – Học sinh thu nhận và xử lí + Quá trình hấp thụ – + hình 39.1  tìm hiểu quá trình hình thông tin mục + quan sát hình 39 .lại ở ống thận thành nước tiểu 1, trao đổi nhóm thống nhất câu + Quá trình bài tiết : +
  3. – Yêu cầu các nhóm thảo lụân : – trả lời  Hấp thụ lại chất + Sự tạo thành nước tiểu gồm những – Quá trình tạo thành nước tiểu cần thiết – quá trình nào ? Diễn ra ở đâu ? gồm 3 quá trình .  Bài tiết ti61p chất – GV tổng hợp các ý kiến . – Các nhóm bổ sung – thừa , chất thải  – Tạo thành nước tiểu – GV yêu cầu học sinh đọc lại chú – chính thức . thích hình 39.1  thảo luận : + Thành phần nước tiểu đầu khác – Học sinh thảo luận nhóm: – với máu ( huyết tương ) ở điểm nào + Nước tiểu đầu không có tế bào ? và Prôtêin + Hòan thành bảng so sánh nước + Học sinh hoàn thành bảng so II . Bài tiết nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức sánh tiểu: – GV gọi học sinh lên sửa và bổ – Đại diện các nhóm trình bày – – – Nước tiểu chính – sung thức  bể thận  – GV chốt lại kiến thức – Ống dẫn nước tiểu  Hoạt động 2: Bài tiết nước tiểu tích trữ ở bòng đái  Mục tiêu : Ong đái  ngoài Cách tiến hành: – GV yêu cầu học sinh nghiên cứu – HS tự thu nhập thông tin để trả – – thông tin  trả lời câu hỏi : lời + Sự bài tiết n .tiểu diễn ra như thế + nào ? + Mô tả đường đi của nước tiểu + + Thực chất của quá trình tạo thành + Thực chất quá trình tạo thành + +
  4. nước tiểu là gì ? nước tiểu là lọc máu và thải chất cặn bã , chất độc , chất thừa ra – GV yêu cầu học sinh tự rút ra kết khỏi cơ thể – luận – Học sinh trình bày , lớp bổ – + Vì sao sự tạo thành nước tiểu diễnsung để hòan chỉnh đáp án . ra liên tục mà sự bài tiết nước tiểu – Học sinh nêu được : – lại gián đọan ? + Máu tùan hòan liên tục qua cầu Kết luận : Học sinh đọc kết luận cuối thận  nước tiểu được hình thành bài trong SGK liên tục + Nước tiểu được tính trữ ở bóng đái khi lên tới 200ml , đủ áp lực gây cảm giác buồn tiểu  Bài tiết ra ngòai IV/ CỦNG CỐ: – – Nước tiểu được tạo thành như thế nào ? – – Trình bày sự bài tiết nước tiểu ? V/ DẶN DÒ: – Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài . – – Đọc mục em có biết . – – Tìm hiểu các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết . – – Chuẩn bị bài 39 : ” Vệ sinh hệ Bài tiết nước tiểu “ –
Đồng bộ tài khoản