Sinh học lớp 9 - Bài 62: Thực hành luật bảo vệ môi trường và vận dụng luật việc bảo vệ môi trường

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
666
lượt xem
29
download

Sinh học lớp 9 - Bài 62: Thực hành luật bảo vệ môi trường và vận dụng luật việc bảo vệ môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Học sinh vận dụng được những nội dung cơ bản của Luật bảo vệ môi trường. - Phát biểu được những ý chớnh của chương II và chương III của luật bảo vệ môi trường. - Hiểu được tầm quan trọng của luật bảo vệ môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học lớp 9 - Bài 62: Thực hành luật bảo vệ môi trường và vận dụng luật việc bảo vệ môi trường

 1. Sinh học lớp 9 - Bài 62: Thực hành luật bảo vệ môi trường và vận dụng luật việc bảo vệ môi trường I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Học sinh vận dụng được những nội dung cơ bản của Luật bảo vệ môi trường. - Phát biểu được những ý chớnh của chương II và chương III của luật bảo vệ môi trường. - Hiểu được tầm quan trọng của luật bảo vệ môi trường. - Cú ý thức chấp hành luật bảo vệ mụi trường Luật bảo vệ môi trường ban hành nhằm: + Điều chỉnh hành vi của cả xó hội để ngăn chặn khắc phục các hậu quả xấu do hoạt động của con ng- ười và thiờn nhiờn gõy ra
 2. + Điều chỉnh việc khai thác sử dụng các thành phần môi trường hợp lí Luật bảo vệ môi trường quy định: + Các tổ chức cá nhân có trách nhiệm giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, ngăn chặn khắc phục hậu quả xấu; khai thác, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. + Cấm nhập khẩu cỏc chất thải vào Việt Nam + Cỏc tổ chức và cỏ nhõn phải cú trỏch nhiệm xử lớ chất thải bằng cụng nghệ thớch hợp + Cỏc tổ chức và cỏ nhõn gõy ra sự cố môi trường phải bồi thường - HS vận dụng được những nội dung cơ bản của luật bảo vệ môi trường vào tỡnh hỡnh cụ thể ở địa phương.
 3. - Nõng cao ý thức của HS trong việc bảo vệ mụi trư- ờng ở địa phương. 2. Kĩ năng: - Nâng cao ý thức của HS trong việc bảo vệ môi rường ở địa phương. 3. Thái độ: II. CHUẨN BỊ. - Giấy trắng khổ lớn dùng khi thảo luận. - Bút dạ nét đậm viết trên khổ giấy lớn. III. PHƯƠNG PHÁP - Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề. - Thảo luận nhóm. - Vấn đáp, trực quan. Thực hành. - Làm việc với sách giáo khoa IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC1. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
 4. Trình bày sơ lược 2 nội dung về phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường, khắc phục sự cố môi trường của Luật bảo vệ môi trường Việt Nam? 2. Chọn chủ đề thảo luận - Ngăn chặn hành vi phá rừng bất hợp pháp. - Không đổ rác bừa bãi. - Không gây ô nhiễm nguồn nước. - Không sử dụng phương tiện giao thông cũ nát. 3. Tiến hành Hoạt động 1: Sự cần thiết ban hành luật Hoạt động của Hoạt động của HS Nội Dung GV - GV đặt câu hỏi: - HS trả lời được: 1: Sự cần thiết - Vì sao phải ban + Lí do ban hành ban hành luật hành luật bảo vệ luật là do môi môi trường? trường bị suy Kết luận:
 5. - Nếu không có thoái và ô nhiễm - Luật bảo vệ môi luật bảo vệ môi nặng. trường nhằm ngăn trường thì hậu chặn, khắc phục quả sẽ như thế các hậu quả xấu của con người và nào? hitên nhiên gây ra - Cho HS làm bài HS trao đổi - cho môi trường tự tập bảng 61. nhóm hoàn thành nhiên. - GV cho các nội dung cột 3 - Luật bảo vệ môi nhóm lên bảng ghi bảng 61 SGK. trường điều chỉnh ý kiến vào cột 3 - Đại diện nhóm việc khai thác, sử bảng 61. trình bày, các dụng các thành - GV cho trao đổi nhóm khác nhận phần môi trường giữa các nhóm về xét, bổ sung. hợp lí để phục vụ hậu quả của việc sự phát triển bền không có luật bảo vững của đất nước. vệ môi trường và rút ra kết luận.
 6. Hoạt động 2: Một số nội dung cơ bản của luật bảo vệ môi trường Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nộ Dung - GV giới thiệu sơ 2: Một số nội lược về nội dung dung cơ bản của luật bảo vệ môi luật bảo vệ môi trường gồm 7 trường chương, nhưng phạm vi bài học cứu -HS đọc nội dung. chỉ nghiên chương II và III. - Yêu cầu 1 HS đọc Kết luận: to : 1. Phòng chống + GV lưu ý HS: sự suy thoái; ô cố môi trường là + Cháy rừng, lở nhiễm và sự cố các tai biến hoặc đất, lũ lụt, sập môi trường rủi ro xảy ra trong hầm, sóng thần...
 7. quá trình hoạt động (chương II) của con người hoặc 2. Khắc phục suy do biến đổi bất thoái; ô nhiễm và thường của thiên sự cố môi trường nhiên gây suy thoái (chương III) môi trường nghiêm - Kết luận SGK. trọng. - Em đã thấy có sự cố môi trường chưa và em đã làm gì? Hoạt động 3: Trách nhiệm của mỗi người trong việc chấp hành luật bảo vệ môi trường Hoạt động của Hoạt động của Nội Dung GV HS - GV yêu cầu - Cá nhân suy 3: Trách nghĩ hoặc trao nhiệm của mỗi HS:
 8. - Trả lời 2 câu đổi nhóm và nêu người trong hỏi mục  SGK được: việc chấp trang 185. hành luật bảo + Tìm hiểu luật vệ môi trường + Việc cần thiết phải chấp hành - GV nhận xét, luật bổ sung và yêu + Tuyên truyền cầu HS rút ra kết dưới nhiều hình luận. thức Kết luận: - GV liên hệ ở + Vứt rác bừa bãi - Mỗi người các nước phát là vi phạm luật. dân phải hiểu triển, mỗi người - HS có thể kể và nắm vững dân đều rất hiểu các việc làm thể luật bảo vệ môi luật và thực hiện hiện chấp hành trường.  tốt môi luật bảo vệ môi - Tuyên truyền trường được bảo trường ở 1 số để mọi người vệ và bền vững. nước thực hiện tốt
 9. Singapore: luật bảo vệ môi VD: vứt mẩu thuốc lá trường. ra đường bị phạt 5 USD và tăng ở lần sau. VẬN DỤNG LUẬT VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội Dung - GV chia lớp thành - Mỗi nhóm: SGK 8 nhóm nhỏ. + Chọn 1 chủ đề - 2 nhóm cùng thảo + Nghiên cứu kĩ luận 1 chủ đề nội dung luật - Mỗi chủ đề thảo + Nghiên cứu câu luận 15 phút. Trả lời hỏi các câu hỏi vào khổ + Liên hệ thực tế ở giấy lớn. địa phương - Những hành động
 10. nàp hiện nay đang vi + Thống nhất ý phạm Luật bảo vệ kiến, ghi vào giấy môi trường? Hiện khổ lớn. nay nhận thức của - VD ở chủ đề: người dân địa Không đổ rác bừa phương về vấn đề bãi, yêu cầu: đó đã đúng như luật + Nhiều người vứt bảo vệ môi trường rác bừa bãi đặc biệt quy định chưa? là nơi công cộng. - Chính quyền địa + Nhận thức của phương và nhân dân người dân về vấn cần làm gì để thực đề này còn thấp, hiện tốt luật bảo vệ chưa đúng luật. môi trường? + Chính quyền cần - Những khó khăn có biện pháp thu trong việc thực hiện gọn rác, đề ra quy luật bảo vệ môi định đối với từng trường là gì? Có
 11. cách nào khắc phục? hộ, tổ dân phố. - Trách nhiệm của + Khó khăn trong mỗi HS trong việc việc thực hiện luật thực hiện tốt luật bảo vệ môi trường bảo vệ môi trường là là ý thức của người dân còn thấp, cần gì? - GV yêu cầu các tuyên truyền để nhóm treo tờ giấy có người dân hiểu và viết nội dung lên thực hiện. bảng để trình bày và + HS phải tham gia các nhóm khác tiên tích cực vào việc truyền, đi theo dõi. tuyên - GV nhận xét phần đầu trong ciệc thực thảo luận theo chủ đề hiện luật bảo vệ của nhóm và bổ sung môi trường. (nếu cần). Đại diện các - - Tương tự như vậy nhóm trình bày, các nhóm khác theo dõi
 12. với 3 chủ đề còn lại. và nhận xét, đặt câu hỏi để cùng thảo luận. 4. Kiểm tra - đánh giá - Luật bảo vệ môi trường ban hành nhằm mục đích gì? - Bản thân em đã chấp hành luật như thế nào? - GV nhận xét buổi thực hành về ưu nhược điểm của các nhóm. - Đánh giá điểm cho HS. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Viết báo cáo thu hoạch theo nhóm. - HS ôn lại nội dung: Sinh vật và môi trường, giao cho các nhóm thực hiện các bảng trong bài 63. V. RÚT KINH NGHIỆM:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản