Sử dụng php & mysql thiết kế web động P1

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
457
lượt xem
350
download

Sử dụng php & mysql thiết kế web động P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay người dùng mong muốn các trang web phải sinh động hơn , được cập nhật thường xuyên và nhiều tùy biến

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng php & mysql thiết kế web động P1

  1. S D NG PHP & MYSQL THI T K WEB ð NG (PDF) TAØI LIEÄU ÑÖÔÏC TRÍCH TÖØ NGUOÀN BAÛN IN GIAÁY “SÖÛ DUÏNG PHP & MYSQL THIEÁT KEÁ WEB ÑOÄNG” DO TAÙC GIAÛ NGUYEÃN TRÖÔØNG SINH BIEÂN SOAÏN NHAØ SAÙCH MINH KHAI PHAÙT HAØNH --- CHUY N ð I NGUYÊN G C SANG B N PDF B I BEEHOST VI T NAM – NHÀ CUNG C P HOSTING & DOMAIN CHUYÊN NGHI P ð a ch : 31C/1 Phú M P.22 Q.Bình Th nh TP.HCM Vi t Nam ðT: (84-8) 5144843 - (84-8) 2168171 Fax: (84-8) 5144842 Email: info@beehost.vn | sales@beehost.vn | support@beehost.vn Hotline: 0979 554556 – 0909 639586 Gi làm vi c: Sáng 8h – 12h | Chi u 13h – 17h (Ch Nh t và L ngh ) --- ð có ch t lư ng tham kh o t t nh t, b n hãy mua b n in gi y cu n sách này t i NHÀ SÁCH MINH KHAI 249 Nguy n Th Minh Khai P.Nguy n Cư Trinh Q.1 TP.HCM ðT: (08)9250590 - (08)9250591 - Fax: (08)9257837 Email: mk.book@minhkhai.vn | Website: www.minhkhai.vn © 2008 Lưu hành n i b (Tài li u đư c chuy n đ i mi n phí dành riêng cho các khách hàng đang s d ng d ch v BeeHost) Lưu ý: Xem t t nh t đ Zoom 100 % và Resolution 96 pixel/inch Còn r t nhi u tài li u và tutorials h tr khách hàng t i www.beehost.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản