Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
46
lượt xem
3
download

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương

  1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương Thông tin Lĩnh vực thống kê: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công Thương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định và lệ phí cấp Theo quy Thông tư số 124/2008/TT-BTC 1. phép định n... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức gửi hồ sơ đề nghị cấp phép trực triếp hoặc gửi qua 1. đường bưu điện đến Sở Công Thuơng Sở Công Thương làm giấy hẹn trả lời tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ sơ và gửi thông báo thu phí thẩm định. Trường hợp hồ sơ không 2. đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, Sở thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ và trường hợp cần thiết tiến hành kiểm tra điều kiện cấp phép thực tế. Nếu tổ chức đáp ứng đủ điều kiện quy định, trong 3. thời hạn 30 ngày làm việc, Sở cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không cấp phép Yêu cầu nộp lệ phí cấp phép (đối với tổ chức được cấp phép). Sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí cấp phép, tổ chức 4. nhận Giấy phép trực tiếp tại tại Sở Công Thương hoặc bằng đường bưu điện
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo 1. mẫu) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm 2. theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho 3. quản lý và vận hành lưới điện truyền tải, phân phối kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (theo mẫu) 4. Tài liệu về năng lực phân phối điện, cấp điện áp và địa bàn hoạt động 5. Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động. Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận 6. hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền
  4. Thành phần hồ sơ Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện đối với các thiết bị có 7. yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ 8. quan có thẩm quyền cấp Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp giấy 9. phép Số bộ hồ sơ: 03 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 32/2006/QĐ- 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực BCN... Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên Quyết định số 32/2006/QĐ- 2. gia chính BCN...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Điều kiện chung: - Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Quyết định số 1. - Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp giấy phép. 32/2006/QĐ-BCN... - Có năng lực tài chính để thực hiện lĩnh vực được cấp phép Điều kiện cụ thể: - Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt và quy phạm hiện hành đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo Quyết định số 2. dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp 32/2006/QĐ-BCN... và các thiết bị đồng bộ kèm theo. - Người trực tiếp vận hành sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện, có giấy chứng nhận do cơ sở dạy nghề cấp, có năng lực chuyên môn, được huấn luyện và sát hạch về an toàn điện và được Sở Công Thương cấp thẻ an toàn để làm việc trong lưới điện
  6. Nội dung Văn bản qui định nông thôn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản