intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu Hoá 9 - Thực hành: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

906
lượt xem
238
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tài liệu hoá 9 - thực hành: tính chất hoá học của oxit và axit', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Hoá 9 - Thực hành: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT

  1. Thực hành: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT I/ Mục tiêu bài học: - Thông qua các TN thực hành để khắc sâu kiến thức về t/c hoá học của oxit, axit - Tiếp tục rèn luyện kỹ năng về thực hành hoá học, giải các BT thực hành hoá hoc - Giáo dục ý thức cẩn thận, tiết kiệm trong học tập và trong thực hành hoá học II/ Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị cho mỗi nhóm • Dụng cụ: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ, lọ thuỷ tinh miệng rộng, muỗng sắt • Hoá chất: CaO, H2O, P đỏ, dd HCl, dd Na2SO4, dd NaCl, quì tím, dd BaCl2 III/ Nội dung: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra: - Kiểm tra dụng cụ, hoá chất của các nhóm
  2. - Kiểm tra nội dung lý thuyết có liên quan: Tính chất hoá học của oxit bazơ, oxit axit, axit 3) Nội dung thực hành: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Tính chất hoá học của I/ Tính chất hoá học của oxit: oxit 1) TN 1: Phản ứng của CaO với *GV hướng dẫn HS làm TN 1 nước: - Quan sát hiện tượng? - Cho một mẫu CaO vào ống nghiệm, + Mẫu CaO nhão ra thêm 1 – 2ml H2O + PƯ toả nhiều nhiệt - Màu thuốc thử thay đổi ntn? Vì sao? - Thử dd sau PƯ bằng giấy quì tím (dd + Quì tím  xanh: dd thu được có phenolphtalein) tính bazơ - Kết luận về t/c hoá học của CaO và - K/luận: CaO có t/c h.học của oxit viết PTHH minh hoạ? bazơ *GV hướng dẫn HS làm TN 2 CaO + H2O  Ca(OH)2 2) TN 2: Phản ứng của điphotpho - Quan sát hiện tượng? pentaoxit với nước: + P đỏ trong bình tạo thành những hạt - Đốt một ít P đỏ (bằng hạt đậu) trong
  3. nhỏ màu trắng tan trong nước  dd bình thuỷ tinh miệng rộng, P đỏ cháy trong suốt hết, cho 3ml nước vào bình, đậy nút, lắc + Quì tím  đỏ: dd thu đc có tính axit nhẹ - Kết luận về t/ c hoá học của P2O5 ? - Thử ddịch thu được bằng quì tím Viết các PTHH minh hoạ? - K/luận: P2O5 có t/c h.học của oxit axit Hoạt động 2: Nhận biết các chất 4P + 5O2  2P2O5 - Gọi HS phân loại và đọc tên 3 chất? P2O5 + 3H2O  2H3PO4 - Dựa vào t/c khác nhau của các loại hợp II/ Nhận biết các dung dịch: chất để phân biệt Nhận biết các dd: H2SO4, HCl, Na2SO4 - Tính chất: + Axit làm quì tím  đỏ - Gọi HS trình bày cách làm + Nhỏ dd BaCl2 vào 2 dd axit thì chỉ có dd H2SO4 xuất hiện kết tủa trắng - Cách làm: Trích mẫu thử, đánh dấu + Thử bằng quì tím * Quì tím không đổi màu: dd Na2SO4 * Quì tím  đỏ: dd HCl và dd H2SO4 + Nhỏ dd BaCl2 vào 2 mẫu thử axit
  4. - Cho HS viết PTHH * Xuất hiện kết tủa trắng: dd H2SO4 - Yêu cầu các nhóm làm TN và báo cáo * Không có kết tủa: dd HCl kết quả BaCl2 + H2SO4  2HCl + BaSO4 Hoạt động 3: Viết bản tường trình HS làm TN  Đại diện các nhóm báo cáo kết quả III/ Hoàn thành bản tường trình: TT Tên thí Cách tiến hành Hiện tượng Giải thích & nghiệm viết PTHH 4) Cuối buổi thực hành: - GV nhận xét ý thức, thái độ của HS trong buổi thực hành - HS thu dọn vệ sinh các d/cụ thực hành, vị trí thực hành 5) Dặn dò: - Hoàn thành bản tường trình theo mẫu - Tìm hiểu các t/c hoá học của bazơ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2