Tài liệu: Tên gọi và phân loại enzym (tt)

Chia sẻ: Nguyen Phuonganh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
181
lượt xem
64
download

Tài liệu: Tên gọi và phân loại enzym (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Oxydoreductase (Lớp enzym oxy hoá hoàn nguyên sinh học) Là nhóm enzym xúc tác những phản ứng oxy hóa khử giữa các cơ chất trong quá trình oxy hoá khử, cho nên còn được gọi là electrontransportase.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu: Tên gọi và phân loại enzym (tt)

  1. Tên gọi và phân loại enzym (tt) Lớp 1 : Oxydoreductase (Lớp enzym oxy hoá hoàn nguyên sinh học) Là nhóm enzym xúc tác những phản ứng oxy hóa khử giữa các cơ chất trong quá trình oxy hoá khử, cho nên còn được gọi là electrontransportase. Những enzym này phần nhiều xúc tác sự vận chuyển điện tử. Lớp oxydoreductase rất phổ biến trong các mô bào của mọi sinh vật vì oxy- hoá
  2. hoàn nguyên là một trong những quá trình cơ bản nhất của sự sống. Tuỳ theo mạch nối nơi chúng lấy điện tử (hoặc nguyên tử H2) mà lớp oxydoreductase chia ra các nhóm: - Dehydrogenase - Oxydase - Peroxydase - Cytocrom. 1. Nhóm dehydrogenase Đây là enzym oxy - hoá hoàn nguyên xúc tác sự tách H2 từ cứ chất theo sơ đồ: SH2 + B ↔ BH2 + S Cơ chất bị oxy hoá (khử) mất đi nguyên tử H2 còn chất B nhận H2 (oxy hoá) được hoàn nguyên.
  3. Nếu B ở sơ đồ trên không phải là oxy mà là một chất khác thì dehydrogenase loại này là yếm khí. Còn nếu chất nhận B là oxy thì dchydrogenase loại này là hiếu khí. Cấu trúc của 2 loại enzym này khác nhau, rõ rệt nhất là về nhóm ghép của chúng. a- Dehydrogenase yếm khí Enzym loại này lấy H2 từ cứ chất truyền cho chất nhận không phải là O2 Cơ chế : SH2 + B ↔ BH2 + S Nhóm ghép của dehydrogenase yếm khí có cấu trúc phức tạp chứa vitamin PP gọi tắt là NAD và NAD.P. - NAD (Nicotinamid - adenosin - dinucleotid)
  4. - NAD.P (Nicotinanud - adenosin - dinucleotid phosphat) Đặc điểm của hai nhóm ghép này là không liên kết cố định với enzym mà rất dễ tách khỏi phần protein của enzym (rất linh động). Trong hoạt động oxy-hoá chúng nhận điện tử (hoặc nguyên tử H2) tư ớehydrogenase yếm khí để chuyển cho dehydrogenase hiếu khí (tức men vàng). Công thức nhóm ghép của dehydrogenase yếm khí:
  5. Mỗi cơ chất thường có loại dehydrogenase yếm khí đặc hiệu tác dụng. Ví dụ: Rượu có alcotholdehydrogenase + - CH3-CH2-OH → CH3-CHO + 2H + 2e Acid malic có malatdehydrogenaza
  6. COOH-CH2-CHOH-COOH → COOH- CH2-CO-COOH + 2H+ + 2e- b - Dehydrogenase hiếu khí Đây là nhóm enzym tách điện tử hoặc proton hydro và chuyển cho chất nhận là oxy Nhóm enzym hiếu khí này hay còn gọi là men vàng vì phần nhổm ghép là ribonavin (vitamin B2) có màu vàng. Đó là FMN và FAD công thức như sau:
  7. Enzym dehydrogenase hiếu khí nhận nguyên tử H2 tư ớehydrogenase yếm khí thông qua NAD và NAD.P biến thành dạng hoàn nguyên không màu. Nó lại chuyển H2 đó trực tiếp hoặc gián tiếp
  8. (thông qua hệ thống Cytocrom) cho oxy để tạo thành H2O hoặc H2O2.
Đồng bộ tài khoản