TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ, CHI PHÍ CHỜ PHÂN BỔ

Chia sẻ: Hoàng Anh Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
229
lượt xem
75
download

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ, CHI PHÍ CHỜ PHÂN BỔ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu nhóm có các thành viên trong nhóm thì không xóa được, bạn muốn xóa nhóm đó thì phải xóa hết các thành viên trong nhóm hoặc chuyển sang nhóm khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ, CHI PHÍ CHỜ PHÂN BỔ

 1. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ, CHI PHÍ CHỜ PHÂN BỔ 1. Tài Sản cố định • Khai báo Nhóm Tài sản cố định Các phím nóng F4 – Thêm mới F2 – Sửa F3 – Xóa o F4- Thêm nhóm TSCĐ 1 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 2. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Mã nhóm : độ dài 8 ký tự; Bắt buộc Tên nhóm : Nhóm mẹ: Để trắng Nhóm cuối :C Bạn Ân “ Chấp nhận” để lưu nhóm, ấn “Hủy bỏ” không tạo nhóm F2 – Sửa tài sản 2 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 3. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Mã nhóm : độ dài 8 ký tự; Bắt buộc Tên nhóm : Nhóm mẹ: Để trắng Nhóm cuối :C o F3 – Xóa nhóm Nếu nhóm có các thành viên trong nhóm thì không xóa được, bạn muốn xóa nhóm đó thì phải xóa hết các thành viên trong nhóm hoặc chuyển sang nhóm khác. 3 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 4. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Khi bạn muốn thêm chi tiết tài sản cố định thì bạn phải Chọn nhóm TSCĐ và ấn “Enter” • Khai báo chi tiết Tài sản cố định Các phím nóng F4 – Thêm mới F2 – Sửa F3 – Xóa o F4- Thêm nhóm TSCĐ Nhóm Ts: Mã Ts: Đội dài 8 ký tự, bắt buộc phải có 4 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 5. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Tên Ts: Ngày lập thẻ : Ngày bàn giao: Số biên bản bàn giao Nước Sx: Bộ phận Sd: Mục đích sử dụng: Tính khấu hao : C- Có, K –Không Phương pháp tính Khấu hao : 1 – Khấu hao theo đường thẳng Mã đvcs: Đơn vị tính: Năm Sx: Loại Ts: Số năm thuê: Nếu không phải Loại TS thuê thì không cần vào Tk hao mòn: 6274,642,… Tk chi phí :2141,.. Mã tăng : T1(Tăng do mua mới), T2,… Ngày tăng: Ngày trên chứng từ gốc Ngồn vốn: Nguyên Giá: Giá trị đã khấu hao: Giá trị còn lại: Ngày khấu hao: Số tháng tính khấu hao: 5 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 6. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Giá trị tính khấu hao một tháng: Giá trị còn lại/số tháng tính khấu hao Nếu còn phát sinh thêm tài sản các bạn có thể kê thêm ỏ dòng tiếp theo Ngoài ra các bạn có thể ấn F4 kê khai thêm thông tin về tài sản F11-Kê khai chi tiết linh kiện tài sản o F2 – Sửa Tài sản Tương tự như F4 bạn có thể sửa bất kỳ thông tin nào vê khấu hao TSCĐ, nhưng chú ý là khi sửa xong bạn phải tính lại khấu hao TSCĐ. o F3 – Xóa bỏ Tài sản Nếu bạn xóa bỏ khai báo TSCĐ thành công thì bạn phải tính lại khấu hao TSCĐ o F6- Khai báo giảm tài sản 6 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 7. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 o Ctr+F6 khai báo thôi khấu hao TSCĐ o Tính khấu hao TSCĐ Bạn chọn tháng và ấn nút “ Châp nhận”. Bạn có thể thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần trong tháng mà không sợ sai dữ liệu. • Điều chỉnh khấu hao tháng 7 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 8. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Vì lý do nào đó bạn phải điều chỉnh khấu hao tháng Bạn chọn tài sản cần điều chỉnh khấu hao và bạn ấn F3 – Điều chỉnh khấu hao 8 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 9. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Điều chỉnh xong bạn ấn “Chấp nhận” • Chuyển TSCĐ sang năm sau Kết thúc năm tài chính bạn thục hiện một lần chuyển số dư TSCĐ sang năm sau, Bạn có thể chuyển nhiều lần cũng không ảnh hưởng đến số liệu. 2. Khai báo công cụ dụng cụ Các phím nóng F4 – Thêm mới F2 – Sửa F3 – Xóa • F4- Thêm nhóm CDCD 9 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 10. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Mã nhóm : độ dài 8 ký tự; Bắt buộc Tên nhóm : Nhóm mẹ: Để trắng Nhóm cuối :C Bạn Ân “ Chấp nhận” để lưu nhóm, ấn “Hủy bỏ” không tạo nhóm • F2 – Sửa tài sản 10 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 11. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Mã nhóm : độ dài 8 ký tự; Bắt buộc Tên nhóm : Nhóm mẹ: Để trắng Nhóm cuối :C • F3 – Xóa nhóm Nếu nhóm có các thành viên trong nhóm thì không xóa được, bạn muốn xóa nhóm đó thì phải xóa hết các thành viên trong nhóm hoặc chuyển sang nhóm khác. Khi bạn muốn thêm chi tiết tài sản cố định thì bạn phải Chọn nhóm CCDC và ấn “Enter” • Khai báo chi tiết CCDC Các phím nóng F4 – Thêm mới F2 – Sửa 11 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 12. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 F3 – Xóa o F4- Thêm nhóm CCDC Nhóm CC: Mã CC: Đội dài 8 ký tự, bắt buộc phải có Tên CC: Nước Sx: Bộ phận Sd: Mục đích sử dụng: Tính khấu hao : C- Có, K –Không Phương pháp tính Khấu hao : 2 – Phân bổ nhiều lần Mã đvcs: Đơn vị tính: 12 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 13. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Năm Sx: Tk hao mòn: 6274,642,… Tk chi phí :142,242,.. Mã tăng : T1(Tăng do mua mới), T2,… Ngày tăng: Ngày trên chứng từ gốc Ngồn vốn: Nguyên Giá: Giá trị đã khấu hao: Giá trị còn lại: Ngày khấu hao: Số tháng tính khấu hao: Giá trị tính khấu hao một tháng: Giá trị còn lại/số tháng tính khấu hao Nếu còn phát sinh thêm tài sản các bạn có thể kê thêm ỏ dòng tiếp theo o F2 – Sửa Công cụ, Chi phí Tương tự như F4 bạn có thể sửa bất kỳ thông tin nào về Công cụ, Chi phí , nhưng chú ý là khi sửa xong bạn phải phân bổ lại Công cụ, Chi phí. o F3 – Xóa bỏ Công cụ, Chi phí Nếu bạn xóa bỏ khai báo Công cụ, Chi phí thành công thì bạn phải tính lại khấu hao TSCĐ 13 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 14. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 • Phân bổ Công cụ, chi phí Bạn chọn tháng và ấn nút “Chấp nhận” Bạn có thể thực hiện nhiều lần trong tháng mà không sợ sai số liệu. Khi thực hiện thành công trích chi phí Công cụ, Chi phí thì bạn có thể xem ở phiếu kế toán tổng hợp • Chuyển công cụ, chi phí sang năm sau Hết năm tài chính bạn chuyển số dư công cụ sang năm sau, bạn có thể thực hiện nhiều lần, Tk phân bổ công cụ 242 thì sang năm bạn phải chuyển thành Tk 142 14 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 15. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 3. Báo cáo TSCĐ và CCDC 4. Hạch toán tài sản • Mua tài sản thanh toán ngay Bạn vào phiếu chi/ Báo nợ ngân hàng hạch toán tài khoản như sau: N211 C111/112 N1332 C111/112 • Nếu mua hàng công nợ thì bạn có thể vào phiếu kế toán tổng hợp N211 C331 N1332 C331 • Hạch toán nghiệp vụ thanh lý tài sản N711 C211 : Số tiền bán thanh lý tài sản. N811 C2141 : Số tiền còn lại chưa khấu hao hết. 15 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 16. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Đồng thời khai báo giảm tài sản. 16 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản