Tập viết - Nét cơ bản

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
338
lượt xem
42
download

Tập viết - Nét cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối tiểu học - Tập viết nét cơ bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập viết - Nét cơ bản

  1. TU N 2: Ti t1 : Các nét cơ b n I.M c tiêu: 1.Ki n th c : C ng c kĩ năng vi t các nét cơ b n : ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. 2.Kĩ năng : HS vi t thành th o các nét cơ b n. 3.Thái : Th c hi n t t các n n p : Ng i vi t , c m bút, v úng tư th . II. dùng d y h c: -GV: -Các nét cơ b n ư c trình bày trong khung ch . -Vi t b ng l p n i dung bài 1 -HS: -V t p vi t, b ng con, ph n , khăn lau b ng. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : On nh t ch c ( 1 phút )
  2. 2.Ki m tra bài cũ: ( 2 phút ) Ki m tra vi c chu n b dùng h c t p c a HS -Nh n xét ki m tra bài cũ. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u các nét cơ b n +M c tiêu: Bi t tên bài t p vi t : Các nét cơ b n +Cách ti n hành : Hôm nay cô s giúp các em ôn l i cách vi t các nét cơ b n các em bi t v n d ng vi t ch t t hơn qua bài h c hôm nay : Các nét cơ b n - Ghi b ng. 2.Ho t ng 2 : C ng c cách vi t các nét cơ b n +M c tiêu: Giúp HS n m ư c các nét, tên g i c a HS quan sát chúng. HS tr l i +Cách ti n hành : -GV ưa ra các nét cơ b n m u
  3. -H i: ây là nét gì? ( Nét ngang : Nét s : Nét xiên trái : Nét xiên ph i : Nét móc xuôi : Nét móc ngư c : Nét móc hai u: Nét khuy t trên : Nét khuy t dư i : ) 2 HS nêu +K t lu n: Hãy nêu l i các nét cơ b n v a h c? 3.Ho t ng 2: Hư ng d n qui trình vi t +M c tiêu: HS quan sát cách vi t các nét cơ b n +Cách ti n hành : HS quan sát -GV s d ng que ch tô trên ch m u HS theo dõi -Vi t m u trên khung ch th t thong th -Vi t m u trên dòng k b ng l p HS vi t theo s hư ng d n c a GV -Hư ng d n vi t: + Vi t trên không 2 HS nêu + Vi t trên b ng con
  4. +K t lu n: Nêu l i cách vi t các nét cơ b n? ♣Gi i lao gi a ti t 4.Ho t ng 4: Th c hành +M c tiêu: HS th c hành vi t vào v T p vi t +Cách ti n hành : 1 HS nêu -GV nêu yêu c u bài vi t HS làm theo -Nh c tư th ng i, cách c m bút, v -GV vi t m u HS vi t v -GV theo dõi , u n n n, giúp nh ng HS y u kém Vi t xong giơ tay -Ch m bài HS ã vi t xong ( S v còn l i thu v nhà ch m) - Nh n xét k t qu bài ch m. 5.Ho t ng cu i: C ng c , d n dò -Yêu c u HS nh c l i n i dung c a bài vi t -Nh n xét gi h c -D n dò: V luy n vi t nhà
  5. Chu n b : B ng con, v t p vi t h ct t ti t Sau RÚT KINH NGHI M
Đồng bộ tài khoản