Tết cổ truyền Việt Nam với khách du lịch nước ngoài

Chia sẻ: Vi4mua Vi4mua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
16
lượt xem
2
download

Tết cổ truyền Việt Nam với khách du lịch nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tết cổ truyền Việt Nam, ban đầu là một sinh hoạt văn hóa của tộc người Việt và một số tộc người khác nhưng hiện nay đã trở thành ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Trong những năm qua, nhiều du khách nước ngoài có dịp đến Việt Nam du lịch trong dịp Tết Nguyên Đán đã có những cảm nhận, trải nghiệm Tết thú vị và có thể nói là họ “ăn Tết” như người Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tết cổ truyền Việt Nam với khách du lịch nước ngoài

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN LANG<br /> <br /> Phan Huy Xu và tgk<br /> <br /> TẾT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM VỚI<br /> KHÁCH DU LỊCH NƯỚC NGOÀI<br /> VIETNAM TRADITIONAL TET HOLIDAYS AND FOREIGN TOURISTS<br /> PHAN HUY XU và VÕ VĂN THÀNH<br /> <br /> TÓM TẮT: Tết cổ truyền Việt Nam, ban đầu là một sinh hoạt văn hóa của tộc người Việt<br /> và một số tộc người khác nhưng hiện nay đã trở thành ngày Tết cổ truyền của Việt Nam.<br /> Trong những năm qua, nhiều du khách nước ngoài có dịp đến Việt Nam du lịch trong dịp<br /> Tết Nguyên Đán đã có những cảm nhận, trải nghiệm Tết thú vị và có thể nói là họ “ăn<br /> Tết” như người Việt Nam. Tết Nguyên Đán góp phần làm cho du lịch Việt Nam thêm<br /> phong phú với những sản phẩm du lịch đặc sắc mà mỗi năm, du khách nước ngoài chỉ có<br /> một dịp để tìm về.<br /> Từ khóa: Tết cổ truyền Việt Nam; lịch âm dương; khách du lịch nước ngoài.<br /> ABSTRACTS: Vietnamese traditional Tet is the special cultural activity of the Vietnamese<br /> people and some other ethnic groups, but now it has been becoming the traditional Tet<br /> holidays throughout Vietnam. Over the years, many foreign tourists who have the<br /> opportunity to travel to Vietnam during Lunar New Year have enjoyed an extraordinary<br /> experience of the Tet holidays and we can say that they actually “eat Tet” or enjoy Tet<br /> holidays like Vietnamese people. Lunar New Year contributes to make Vietnam more<br /> prosperous in tourism with special tourist products that every year, foreign visitors only<br /> have a chance to discover. In this article, we would discuss further about Tet holidays and<br /> tourism for foreigners to Vietnam in other to promote Tet holidays tourism.<br /> Key words: Vietnam traditional Holidays; Lunisolar calendar; foreign tourists.<br /> đặc sắc nhất của văn hóa Việt Nam được<br /> phô diễn trong dịp này. Văn hóa Việt Nam<br /> ở đây được dùng theo nghĩa rộng, theo một<br /> số nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam,<br /> chẳng hạn theo Đặng Nghiêm Vạn, “Văn<br /> hóa của cộng đồng quốc gia dân tộc Việt<br /> Nam gọi tắt là Văn hóa Việt Nam,... Văn<br /> hóa Việt Nam là thành tựu của 54 tộc người<br /> tất nhiên sẽ phong phú hơn gấp bội lần” [7,<br /> tr.7]. Ngô Văn Lệ cũng cho rằng, “Văn hóa<br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Tết cổ truyền Việt Nam, còn gọi là Tết<br /> Nguyên Đán, Tết Cả diễn ra hằng năm vào<br /> những ngày cuối tháng Chạp âm lịch (theo<br /> ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu về lịch<br /> pháp cổ truyền Việt Nam, đúng ra phải gọi<br /> là lịch âm dương (Lunisolar calendar). Ở<br /> đây, theo thói quen phổ biến, chúng tôi gọi<br /> là âm lịch (Lunar Calendar) và kéo dài cho<br /> đến hết tháng Giêng. Hầu hết những nét<br /> <br /> <br /> PGS.TS.GVCC. Trường Đại học Văn Lang, xuphanhuy@gmail.com<br /> ThS. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, vonhanchi@gmail.com<br /> Mã số: TCKH13-05-2019<br /> <br /> <br /> 113<br /> <br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN LANG<br /> <br /> Số 13, Tháng 01 - 2019<br /> <br /> Việt Nam bao gồm tất cả các nền văn hóa<br /> của các tộc người sinh sống trên lãnh thổ<br /> Việt Nam, bất luận các cộng đồng đó có<br /> mặt sớm hay muộn trên lãnh thổ Việt Nam”<br /> [1, tr.vii]. Du khách nước ngoài đến Việt<br /> Nam trong dịp Tết cổ truyền sẽ được trải<br /> nghiệm những nét đặc sắc nhất của văn hóa<br /> Việt Nam vốn có bề dày lịch sử nhiều ngàn<br /> năm. Trong những năm qua, các công ty du<br /> lịch tổ chức cho du khách nước ngoài đến<br /> Việt Nam “ăn Tết” và họ cũng đã tận<br /> hưởng được những khoảnh khắc độc đáo,<br /> sống động của Tết cổ truyền Việt Nam.<br /> Tuy nhiên, để phát huy hết giá trị của Tết<br /> cổ truyền trong hoạt động du lịch nhằm thu<br /> hút khách nước ngoài nhiều hơn nữa, tăng<br /> doanh thu cho ngành du lịch đồng thời góp<br /> phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế<br /> giới có chiều sâu thì vẫn còn nhiều việc<br /> phải làm đối với ngành du lịch Việt Nam.<br /> Trong bài viết này, chúng tôi bàn đến Tết<br /> cổ truyền Việt Nam với khách du lịch nước<br /> ngoài góp thêm ý kiến đẩy mạnh du lịch<br /> trong dịp Tết cổ truyền Việt Nam.<br /> 2. NỘI DUNG<br /> 2.1. Đôi nét về Tết cổ truyền Việt Nam<br /> Tết cổ truyền Việt Nam là dịp lễ, hội<br /> lớn nhất trong năm của tất cả các cộng<br /> đồng tộc người sinh sống trên lãnh thổ Việt<br /> Nam. Tết Nguyên Đán là từ thiêng liêng<br /> nhất mà mọi người, đặc biệt là người Việt<br /> mong đợi: “Tầm mức quan trọng của Tết<br /> bắt rễ sâu xa trong tinh thần và tình cảm<br /> của người dân, coi Tết là thời điểm thiêng<br /> liêng nối kết trời với đất, cõi âm với cõi<br /> dương, lịch đại tổ tiên với con cháu hiện<br /> tồn và hơn hết thảy là nối kết sợi dây tình<br /> cảm thân ái với gia đình, gia tộc với bạn bè<br /> thân hữu, với láng giềng chòm xóm, với<br /> <br /> cộng đồng xã hội…” [6, tr.9]; Tết cổ truyền<br /> là một trong những viên ngọc quý của văn<br /> hóa Việt Nam,… nó đẹp đẽ, nghĩa tình,<br /> thiêng liêng,… Tết cổ truyền Việt Nam<br /> biển hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn một<br /> cách sâu sắc và cụ thể nhất. Giá trị hướng<br /> về cội nguồn là giá trị tâm linh, giá trị tình<br /> cảm [13].<br /> So với Dương lịch (Solar Calendar),<br /> Tết Nguyên Đán diễn ra trong khoảng thời<br /> gian từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2<br /> dương lịch, tùy theo sự điều chỉnh của lịch<br /> ta (lịch âm dương) hằng năm. Tuy nhiên,<br /> theo thông lệ bất thành văn, cả xã hội Việt<br /> Nam nghỉ Tết Nguyên Đán thường kéo dài<br /> khoảng 10 ngày, đối với những người nông<br /> dân có tâm thức “Tháng Giêng là tháng ăn<br /> chơi”, Tết Nguyên Đán thực sự kéo dài hơn<br /> nữa, có thể là suốt tháng Giêng sau khi mùa<br /> vụ đã thu hoạch xong. Tết Nguyên Đán Kỷ<br /> Hợi (2019) sẽ nghỉ 9 ngày.<br /> Đầu tiên, chúng ta phải kể đến sự thay<br /> đổi về thời tiết mà mỗi năm theo lịch âm<br /> dương có đến 24 tiết gắn với 4 mùa đặc<br /> biệt hơn cả là các lễ lạt gắn với 8 tiết chính<br /> gọi là “tứ thời bát tiết” gồm: lập xuân, lập<br /> hạ, lập thu, lập đông, xuân phân, thu phân,<br /> hạ chí và đông chí. Về mặt từ nguyên, theo<br /> nhiều nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam,<br /> Tết là do biến âm của từ “tiết” mà ra. Nội<br /> dung của lễ Tết là tiết nhật bắt nguồn từ<br /> việc canh tác nông nghiệp được xác lập<br /> trên cơ sở biến đổi khí hậu theo mùa trong<br /> năm. Nhìn chung, với hoàn cảnh khí hậu<br /> Việt Nam, Tết được tổ chức vào dịp thời<br /> tiết khí hậu thuận lợi cho công việc sản<br /> xuất và đó cũng là thời điểm dồi dào về<br /> nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm, tài<br /> lực, vật lực để hưởng dụng nên gọi là “ăn<br /> 114<br /> <br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN LANG<br /> <br /> Phan Huy Xu và tgk<br /> <br /> Tết”. Tết cả là lễ hội chuyển mùa và có nội<br /> dung đa chức năng, bao gồm việc tế tự trời<br /> đất, thần linh, tổ tiên cùng với việc trừ tà,<br /> trấn trạch, cầu an và đồng thời đây cũng là<br /> dịp đoàn viên gia đình, thăm viếng, chúc<br /> tụng, hội tụ ăn uống, vui chơi giải trí, tham<br /> dự các trò chơi tranh tài, thể dục thể thao.<br /> Rõ ràng, việc xác lập nên một Tết cả/Tết<br /> Nguyên Đán đa chức năng như vậy là một<br /> quá trình đổi thay và tích hợp các tín lý,<br /> nghi thức tế tự cùng các hoạt động vui chơi<br /> và ăn uống [6, tr.1-13]. Trên thực tế, Tết<br /> như một “hý kịch trường” lớn diễn ra rộng<br /> khắp Việt Nam, là cánh cửa rộng mở để<br /> người nước ngoài nhìn vào con người và<br /> văn hóa Việt Nam đang chuyển động đa<br /> diện, đầy màu sắc, tích hợp, thể hiện tính<br /> nguyên hợp của lễ hội truyền thống mà mọi<br /> đối tượng tham gia trực tiếp vào quá trình<br /> sáng tạo văn hóa như những nghệ sĩ đồng<br /> thời là người hưởng thụ những sản phẩm<br /> văn hóa mà họ sáng tạo ra.<br /> Theo truyền thống người Việt và một<br /> số tộc người ở Việt Nam, 23 tháng Chạp<br /> âm lịch trở thành một cột mốc đáng lưu ý<br /> và quan trọng cho việc chuẩn bị đón Tết<br /> Nguyên Đán bằng việc mọi gia đình dù<br /> sớm hay muộn cũng đều sắm sửa lễ vật<br /> dâng cúng Ông Táo. Lễ vật cúng Ông Táo<br /> thông thường gồm: chè xôi (trôi) nước,<br /> bánh ngọt, kẹo ngọt, hương, hoa,… ngoài<br /> ra còn có vật phẩm đặc biệt mà không gia<br /> đình người Việt nào bỏ quên được đó là<br /> việc chuẩn bị cho Ông Táo một con cá chép<br /> khỏe mạnh để ông cưỡi về chầu Ngọc<br /> Hoàng. Ngày nay, vật phẩm đặc biệt này<br /> trong nhiều gia đình được thay thế bằng cá<br /> chép giấy, cò bay, ngựa chạy bằng giấy,…<br /> hóa vàng để Ông về Trời cho nhanh. Theo<br /> <br /> Huỳnh Ngọc Trảng, “Ở phương Nam, trong<br /> lễ tiễn Táo, thay cho cá chép là bộ giấy in<br /> mộc bản hình “cò bay, ngựa chạy”, theo<br /> nghĩa ngựa chở Táo đi đường bộ, rồi cưỡi<br /> cò bay về trời. Việc dùng ngựa và cò làm<br /> vật cưỡi cho Táo bắt nguồn từ nghi thức<br /> “xá mã, xác hạc” theo “hành trì” của đạo<br /> Giáo lẫn trong khoa nghi Phật giáo” [6,<br /> tr.40]. Sinh thời, nhà văn Sơn Nam viết một<br /> loạt bài báo về Tết như: Sài Gòn và nét Tết<br /> xưa, Người Sài Gòn - Chợ Lớn ăn Tết, Thú<br /> vui ngày Tết, Về quê ăn Tết, Mâm cơm Tết<br /> ở Nam Bộ,... ông từng nói một cách dí dỏm<br /> rằng, “Biết rằng ông Táo là sự tích vu vơ,<br /> vào thời đại mà bếp điện, bếp ga đang lấn<br /> chiếm, nhưng các bà các cô vào tuổi hơn 40<br /> vẫn cúng kiếng tiễn đưa. Gẫm lại, tuy tốn<br /> kém nhưng thỏa mãn tâm hồn, nhớ mẹ<br /> mình hồi xưa từng làm như thế” [2, tr.204].<br /> Tục cúng Ông Táo là tâm thức riêng, quan<br /> trọng của gia đình người Việt Nam.<br /> Cùng với Tết Ông Táo là tục dựng cây<br /> nêu. Nhiều người Việt Nam còn giữ tục lệ<br /> truyền thống dựng cây nêu vào ngày Tết<br /> Ông Táo tuy rằng, theo Huỳnh Ngọc Trảng<br /> tục trồng cây nêu cũng biến đổi ít nhiều:<br /> “Cứ đến Tết, nhà nhà đều trồng cây nêu<br /> trước sân, rồi mới tiến hành lễ Tết và đến<br /> mồng bảy thì hạ nêu. Tục trồng cây nêu<br /> đến nay hầu như đã mất và chỉ còn thấy<br /> trong lễ hội ở các tộc người Tây Nguyên,<br /> miền núi phía Bắc,... Cây nêu là trục<br /> thiêng, được coi là biểu trưng cho trục vũ<br /> trụ nối kết cõi đất, cõi người và cõi trời, thể<br /> hiện là hình mặt trời, mặt trăng hay chùm<br /> lông gà trắng (biểu thị) mặt trời. Như vậy,<br /> cây nêu là một thứ “bàn thờ” ngoài trời,<br /> xem ra chức năng của nó khá gần với Bàn<br /> Thiên thờ Trời - Đất phổ biến ở Trung 115<br /> <br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN LANG<br /> <br /> Số 13, Tháng 01 - 2019<br /> <br /> Nam Bộ và ở chừng mực nào đó là cây<br /> hương ở miền Bắc” [5, tr.101-102]. Cây<br /> nêu được làm đúng cách để chỉ đường cho<br /> tổ tiên trở về ăn Tết trong gia đình với<br /> những người đang sống [4, tr.150].<br /> Sau Tết Ông Táo khoảng một tuần đến<br /> Tết Nguyên Đán. Đây là khoảng thời gian<br /> bận rộn, tất bật nhưng vui vẻ của mọi gia<br /> đình để rồi bước vào những ngày Tết, nhịp<br /> sống của người Việt Nam dường như chậm<br /> lại, lắng đọng. Trong những ngày này, mọi<br /> gia đình lo dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa,<br /> mua sắm thêm đồ mới, vật dụng mới,<br /> chuẩn bị tiền nong, gom nợ, khóa sổ công<br /> việc một năm,… chuẩn bị đón Tết.<br /> Ngày tất niên (còn gọi là chung niên) là<br /> ngày cuối cùng năm âm lịch, còn gọi là ngày<br /> 30 Tết (có năm thiếu là ngày 29 tháng Chạp).<br /> Mọi gia đình chuẩn bị mâm cỗ, chu đáo và<br /> trang nghiêm với các lễ vật cần thiết đón ông<br /> bà về ăn Tết với con cháu và được dân gian<br /> gọi nôm na là rước ông bà về cùng ăn Tết. Kể<br /> từ giờ phút đó, ông bà hiện hữu trong nhà của<br /> con cháu, cùng ăn Tết và chứng giám cho con<br /> cháu (thực ra, trong quan niệm của người Việt<br /> và một số tộc người, ông bà luôn hiện hữu trên<br /> bàn thờ trong nhà con, cháu). Nhiều gia đình<br /> có thời gian và giữ tập tục cổ truyền, mỗi bữa<br /> cơm trong gia đình, họ đều dọn lên bàn thờ gia<br /> tiên, khấn vái, mời ông bà cùng ăn uống cho<br /> đến khi đưa ông bà vào ngày lễ hạ cây niêu đã<br /> được dựng trước đó vào Tết Ông Táo. Sau<br /> mâm cỗ cúng đón ông bà về ăn Tết vào ngày<br /> 30 Tết là một loạt các lễ, tục khác diễn ra<br /> trong ngày những Tết như lễ đón giao thừa, lễ<br /> trừ tịch, ba ngày đầu năm mới (ba ngày tân<br /> niên), lễ xông đất, lễ xuất hành, hái lộc, chúc<br /> tết, thăm viếng, mừng tuổi, khai hạ,…<br /> <br /> “Giận gần chết đến Tết cũng thôi” là<br /> câu nói diễn tả hòa khí của người Việt<br /> trong ngày Tết. Trong những ngày đầu năm<br /> mới, mọi người dù thân, sơ gặp nhau đều<br /> vui vẻ, hồ hởi, chúc tụng và mong những<br /> điều tốt lành đến với mọi người, kiêng<br /> những lời nói khó nghe, cãi vã, va chạm<br /> không cần thiết,... Những tập tục hay và<br /> niềm tin này được nhiều người Việt Nam<br /> duy trì. Nhân đây, chúng tôi nói thêm về<br /> niềm tin thờ cúng ông bà của người Việt.<br /> Người Việt tin rằng, hằng năm vào những<br /> ngày giỗ kỵ hoặc lễ, Tết, linh hồn của tổ<br /> tiên, ông bà mình sẽ về sum họp với con<br /> cháu. Đó là cơ hội để con cháu báo hiếu,<br /> hoài niệm, tưởng nhớ tới công đức ông bà,<br /> cha mẹ. Nếu không có ông bà, cha mẹ,<br /> mình sẽ không tồn tại ở cõi đời này, do đó<br /> việc báo hiếu khi ông bà, cha mẹ còn sống<br /> là điều tất yếu phải làm và làm một cách rất<br /> hoan hỷ, tự nguyện và khi họ qua đời, con<br /> cháu cũng phải tỏ lòng thành kính như lúc<br /> họ còn sinh thời. Tuy nhiên, do không gian<br /> sống hiện đại có nhiều thay đổi dẫn đến<br /> nhiều lễ, tục trong ngày Tết Nguyên Đán đã<br /> được đơn giản hóa.<br /> Tết Nguyên Đán ở Việt Nam là kỳ<br /> nghỉ lễ dài nhất trong năm cho toàn xã hội,<br /> đây là một kỳ nghỉ thú vị, mang lại nhiều ý<br /> nghĩa, cảm xúc cho mọi người Việt Nam<br /> tuy rằng cũng có mặt trái của Tết. Các tập<br /> đoàn, công ty nước ngoài ở Việt Nam cũng<br /> tôn trọng tục lệ cổ truyền của Việt Nam.<br /> Họ chủ động sắp xếp để người lao động<br /> Việt Nam được trở về quê, hưởng cái Tết<br /> đầm ấm, đầy ý nghĩa với người thân và sau<br /> đó là sự trở lại làm việc tích cực và hiệu<br /> quả cao. Đối với người nông dân, ăn Tết<br /> còn kéo dài đến hết tháng Giêng “Tháng<br /> 116<br /> <br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN LANG<br /> <br /> Phan Huy Xu và tgk<br /> <br /> Giêng là tháng ăn chơi” như câu ca dân<br /> gian, tuy rằng hiện nay trên thực tế không<br /> có nông dân nào nghĩ đến việc ăn Tết trọn<br /> cả tháng Giêng.<br /> Theo Huỳnh Ngọc Trảng, Tết trong<br /> quá trình lưu truyền và phát triển lâu dài<br /> đã cố kết nên tập tục văn hóa đặc biệt quan<br /> trọng với những đặc điểm nổi trội: một là,<br /> “dĩ nông vi bản” của người Việt Nam. Tết<br /> gắn liền với các lễ nghi nông nghiệp, tức<br /> gắn bó với hoạt động nông vụ, lấy gia<br /> đình/gia tộc làm phạm vi; hai là, trong quá<br /> trình phát triển, lễ tết truyền thống do tính<br /> đa chức năng trong mục đích lễ lạt là<br /> thuận theo sự đa cầu của thế nhân từng<br /> thời đại mà thêm, bớt, khiến cho nội dung<br /> mang tính tổng hợp phong phú; ba là, lễ<br /> tết khởi nguyên từ lễ thức nông nghiệp và<br /> các tín ngưỡng thờ tự nhiên, trải qua lịch<br /> sử, lễ tết đã tích hợp các tín lý, đối tượng<br /> thờ tự cùng các nghi lễ tôn giáo, từ cầu<br /> phúc diệt họa, cúng sao giải hạn, thỉnh lộc<br /> cầu tài, đến đi chùa lễ Phật cầu an,…; bốn<br /> là, sự chuyển dịch của dân cư giữa các<br /> vùng miền từ núi xuống đồng bằng, từ<br /> đồng bằng đến biển cả, hải đảo, từ bắc vào<br /> trung, nam làm cho tết cũng có sự khác<br /> biệt nhất định nhưng về cơ bản bảo lưu<br /> những tập tục vốn có [6, tr.21-22].<br /> Nếu so sánh với tết dương lịch ở các<br /> nước phương Tây, ngày Tết thời tiết<br /> thường băng giá, lạnh lẽo, cây cối trụi lá và<br /> hầu như Tết nhà nào biết nhà nấy. Nhìn vào<br /> Tết cổ truyền Việt Nam, chúng ta thấy Tết<br /> là thời gian đoàn tụ gia đình, đoàn kết cộng<br /> đồng, ngày trở về quê hương, xứ sở, tổ tiên.<br /> Tết cổ truyền Việt Nam là mùa xuân ấm áp,<br /> cây cối đâm chồi nẩy lộc, ngày tết trồng<br /> cây, làm môi trường xanh, sạch, đẹp. Tết cổ<br /> <br /> truyền Việt Nam là thời khắc giao hòa giữa<br /> Đất trời - Thần linh - Con người. Đất, trời<br /> và con người đều đẹp, cảnh du xuân rộn<br /> ràng và lễ hội tưng bừng diễn ra khắp nơi.<br /> 2.2. Tình hình và thực trạng phát huy<br /> giá trị Tết cổ truyền Việt Nam<br /> Tết Nguyên Đán ở Việt Nam được<br /> nhiều người nước ngoài biết đến và họ chủ<br /> động tìm hiểu Tết cổ truyền Việt Nam, sắp<br /> xếp những chuyến du lịch đến Việt Nam<br /> với mong muốn cùng ăn Tết với người địa<br /> phương. Các hãng du lịch trong và ngoài<br /> nước cũng nỗ lực tổ chức nhiều chương<br /> trình tham quan gắn với Tết Nguyên Đán<br /> để người nước ngoài có cơ hội tìm hiểu,<br /> trải nghiệm Tết cùng người Việt Nam.<br /> Du khách nước ngoài được quan sát<br /> các lễ, tục diễn ra trong những ngày Tết<br /> với sắc màu tươi rói, bừng bừng sức sống<br /> ở toàn cõi Việt Nam. Đây là dịp trải<br /> nghiệm thú vị đối với du khách nước<br /> ngoài về hành vi ứng xử, văn hóa, phong<br /> tục, tập quán, con người Việt Nam,… Du<br /> khách có thể tham gia vào chợ Tết, thăm<br /> đền chùa, gói bánh chưng, ăn các món ăn<br /> đặc trưng ngày Tết, hái lộc, mừng tuổi,<br /> tham gia vào sinh hoạt ngày Tết tại các gia<br /> đình người Việt Nam.<br /> Những phong tục đặc sắc ngày Tết cổ<br /> truyền Việt Nam rất thú vị, đáng để du<br /> khách trải nghiệm. Đối với người Việt<br /> Nam, Tết Nguyên Đán là ngày lễ lớn nhất<br /> trong năm. Dù có nhiều biến động trong<br /> lịch sử nhưng phong tục ngày tết vẫn giữ<br /> được bản sắc dân tộc.<br /> Đi chợ Tết sẽ đông hơn, vui hơn. Đi chợ<br /> Tết cốt để gặp nhau, tận hưởng không khí<br /> háo hức ngày Tết. Theo truyền thống, tất cả<br /> những của ngon vật lạ đều được bày bán.<br /> 117<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản