thiết kế hệ thống trả lời tự động, chương 11

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
82
lượt xem
36
download

thiết kế hệ thống trả lời tự động, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khai báo thông tin dịch vụ : + đăng kí một tài khoản tại VietGuys. + Chọn loại dịch vụ là Push URL, ñiền mã dịch vụ của hệ thống (không trùng lặp với những command code đã có sẵn). Bước 2: Xây dựng Hệ thống Tại bước ñăng kí sử dụng dịch vụ SMS dạng Push URL, VietGuys sẽ gọi ñến ñịa chỉ listener trên hệ thống ñể truyền và nhận tham số ñầu vào và ñầu ra. yêu cầu ñối với hệ thống là miễn phí, nhỏ gọn, thời gian của một session không quá 15s....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống trả lời tự động, chương 11

  1. Chương 11: Cách triển khai hệ thống Bước 1. Khai báo thông tin dịch vụ : + ðăng kí một tài khoản tại VietGuys. + Chọn loại dịch vụ là Push URL, ñiền mã dịch vụ của hệ thống (không trùng lặp với những command code ñã có sẵn).
  2. Hình 3. 5 ðăng kí dịch vụ SMS Bước 2: Xây dựng Hệ thống Tại bước ñăng kí sử dụng dịch vụ SMS dạng Push URL, VietGuys sẽ gọi ñến ñịa chỉ listener trên hệ thống ñể truyền và nhận tham số ñầu vào và ñầu ra. yêu cầu ñối với hệ thống là miễn phí, nhỏ gọn, thời gian của một session không quá 15s. Vì vậy ngôn ngữ PHP và cơ sở dữ liệu là MySQL là lựa chọn tốt nhất Hình 3. 6 Sơ ðồ xử lí tin nhắn. Cú pháp tin nhắn.
  3. Cấu Dthi Tra cứu ñiểm thi trúc khoabieu Tra cứu thời khóa biểu VG tin lichthi Tra cứu lịch thi theo nhắ môn Trong ñó : VG : từ khóa của dịch vụ. a. Tra cứu ñiểm thi. Cú pháp : vg dthi MonThi MaSV gửi 8027 Ví dụ : vg dthi CSDL3 146.106.0293 gửi 8027 Kết quả trả về là : Ma mon = CSDL3:Ma Sinh Vien = 146.106.0293:So trinh = 3:Diem qua trinh = 8:Diem thi = 9:Nam = 4:Ki = 1 b. Xem thời khóa biểu. Cú pháp : vg khoabieu Lop HocKi gửi 8027 Ví dụ : vg khoabieu 46TH 1 gửi 8027 Kết quả trả về là : TKB Lop:46TH:ki1:T2:CSDL- HCSTT T3:HeDieuHanh-TruyenTin T4:CSDL-TruyenTin T5:HCSTT- TruyenTin T6:CSDL-TruyenTin c. Xem Lịch Thi; Cú pháp : vg lichthi MonThi Lop HocKi gửi 8027 Ví dụ : vg lichthi CNPM 46TH 2 gửi 8027 Kết quả trả về là : Ma mon=CNPM:Lop=46TH: Ki2: Gio=13h30:Ngay=29/5:PhongThi=419:HinhThuc=thiviet:kho ngsudun gtailieu
  4. 3. 1. 5 Thiết kế Cơ sở dữ liệu. Bảng ñiểm thi. Bảng Lịch Thi. Bảng Thời Khoá Biểu.
Đồng bộ tài khoản