thiết kế hệ thống trả lời tự động, chương 13

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
89
lượt xem
39
download

thiết kế hệ thống trả lời tự động, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các yêu cầu chức năng: + Trả lời điểm, họ tên, môn học của sinh viên mà người sử dụng nhập từ ñiện thoại. b. Các yêu cầu phi chức năng: + OCX Teletool. + Cơ sở dữ liệu SQL. + Công cụ lập trình. NET và môi trường phát triển. + Voice Modem. + ðường dây ñiện thoại & một số máy ñiện thoại. Nhiệm vụ : Là lớp dùng ñể lưu trữ dữ liệu trên ổ cứng. - Fields : Mảng arDipphone chứa danh sách các Diphone cần lưu trữ ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống trả lời tự động, chương 13

  1. Chương 13: Thiết kế và xây dựng chương trình 3. 2. 2. 1 Xây Dựng MôdunIVR-Programer. a. Các yêu cầu chức năng: + Trả lời ñiểm, họ tên, môn học của sinh viên mà người sử dụng nhập từ ñiện thoại. b. Các yêu cầu phi chức năng: + OCX Teletool. + Cơ sở dữ liệu SQL. + Công cụ lập trình. NET và môi trường phát triển. + Voice Modem. + ðường dây ñiện thoại & một số máy ñiện thoại. + Các tài liệu liên quan. c. Thiết kế cơ sở dữ liệu Hình 3.16 Mô hình CSDL
  2. d. Tổ chức kịch bản của dịch vụ Hình 3.17 Mô hình tổ chức kịch bản.
  3. 3. 2. 2. 2 Xây dựng Môdun TTS. Hình 3.8 Mô hình tổng hợp tiếng nói từ văn bản Hình 3. 9 Biểu ñồ lớp tổng quát * Lớp DataLibClass : - Nhiệm vụ : Là lớp dùng ñể lưu trữ dữ liệu trên ổ cứng.
  4. - Fields : Mảng arDipphone chứa danh sách các Diphone cần lưu trữ - Methods : GetDiphone(int index) hàm này sẽ ñọc CSDL và trả về một ñối tượng thuộc lớp DiphoneClass. *Lớp SpeakClass : - Nhiệm vụ : ðây là lớp của ứng dụng - Methods : +Hàm OpendataLib() : có nhiệm vụ ñọc CSDL từ ổ cứng lên +Hàm Speak(string sentence) : có nhiệm vụ phát âm một chuỗi ra loa +Hàm Save(string filePath) : lưu dữ liệu file Wav xuống ổ
  5. cứng. 3.2.2.2.1 Tổng hợp mức cao.
  6. Hình 3.10 Sơ ñồ tổng hợp mức cao 3.2.2.2.2 Tổng hợp mức thấp.
  7. Hình 3. 11 Sơ ñồ Tổng hợp mức Thấp.
Đồng bộ tài khoản