Thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
70
lượt xem
5
download

Thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện về vi phạm của doanh nghiệp phải thu hồi Giấy đăng ký kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện

  1. Thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện về vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục VI-2 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN/HUYỆN........ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH Số:....................... THÔNG BÁO Về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Kính gửi:(Tên hộ kinh doanh....) Cơ quan đăng ký kinh doanh:....................................................................................................... Địa chỉ trụ sở:.......................... ..................................................................................................... Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................ Email: .................................................. Website: ......................................................................... Căn cứ kết luận/biên bản làmviệc/điều tra của............................................................................ Ngày....................................................................................................................................... Về việc........................................................................................................................................ Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo nội dung vi phạm của hộ kinh doanh..................................................... như sau: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh sau 10 ngày kể từ ngày ký thông báo này .........., ngày.........tháng.........năm.......... CHỨC DANH NGƯỜI KÝ
  2. (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Nơi nhận - Như trên - Chi cục thuế - Quản lý thị trường cấp huyện - Lưu:........

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản