Thông báo số 0394/TM-DM

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
3
download

Thông báo số 0394/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 0394/TM-DM về việc điều chỉnh số liệu phân giao hạn ngạch thành tích đợt II của Công ty TNHH may thêu Mạnh Tiến và Công ty TNHH TM SX dệt may thêu nhuộm Hoa Tiến do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 0394/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0394/TM-DM Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2005 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU PHÂN GIAO HẠN NGẠCH THÀNH TÍCH ĐỢT II CỦA CÔNG TY TNHH MAY THÊU MẠNH TIẾN VÀ CÔNG TY TNHH TM SX DỆT MAY THÊU NHUỘM HOA TIẾN Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005; Căn cứ các nguyên tắc phân giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ căn cứ vào thành tích xuất khẩu của thương nhân năm 2004, đợt II năm 2005, nêu tại Thông báo số 0301/TM-DM ngày 09/03/2005 của Bộ Thương mại; Căn cứ vào đề nghị của các thương nhân; Bộ Thương mại thông báo điều chỉnh, bổ sung số liệu và phân giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ căn cứ vào thành tích xuất khẩu của thương nhân năm 2004, đợt II năm 2005, của Công ty May Thêu Mạnh Tiến và Công ty TNHH TM SX dệt may thêu nhuộm Hoa Tiến như danh sách kèm theo. Bộ Thương mại thông báo thương nhân biết và thực hiện./. KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG Lê Danh Vĩnh
Đồng bộ tài khoản