Thông báo số 341/TB-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Thông báo số 341/TB-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 341/TB-BGDĐT về việc tổ chức hội thi “giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ VIII – 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 341/TB-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 341/TB-BGDĐT Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2009 THÔNG BÁO SỐ 02 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI “GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG” TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII – 2009 1. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi: Do thời gian dự kiến có một số ngày trùng với kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc do đó Ban tổ chức Quyết định chọn thời gian tổ chức như sau: - Thời gian: Từ ngày 23 đến 30/6/2009. + Họp trưởng đoàn, bốc thăm: 8h00 ngày 23/6/2009 tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (49 Đại Cồ Việt Hà Nội). + Ban tổ chức làm thủ tục nhân sự, đón tiếp các đoàn từ 14giờ 00 ngày 23/6/2009 tại Nhà hát Quân đội, 14 Hồ Tùng Mậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (Gần đường rẽ vào sân vận động Mỹ Đình). + Khai mạc và tổ chức Hội thi: 19h30 ngày 25/6/2009 tại Nhà hát Quân đội, 14 Hồ Tùng Mậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (Gần đường rẽ vào sân vận động Mỹ Đình). 2. Một số quy định của Hội thi: Các quy định tại Điều lệ Hội thi không thay đổi. Ban tổ chức lưu ý thêm các đoàn như sau: Học sinh đang học các hệ khác hệ phổ thông, học sinh tiểu học không là thí sinh của Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ VIII-2009. - Đơn vị nào do tổ chức Hội thi cấp cơ sở muộn đề nghị gửi công văn đăng ký tham gia và các danh sách dự thi theo mẫu về Ban tổ chức trước khi diễn ra Hội thi. - Các đơn vị không tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ VIII – 2009 phải có văn bản xin không tham gia và nêu rõ lý do. - Các đồng chí trưởng đoàn cung cấp tên, số điện thoại, địa chỉ email cho Ban tổ chức qua các địa chỉ email: patuan@moet.gov.vn; nxha@moet.gov.vn hoặc fax:04.3868.1598. Mobile:0912140358 (Phạm Anh Tuấn) hoặc 0912323011 (Nguyễn Xuân Hà) để được hướng dẫn xây dựng các mẫu trình chiếu, giới thiệu trong khi tham gia Hội thi. Các báo cáo, đăng ký xin gửi về Ban tổ chức qua: Vụ Công tác HSSV - Bộ GD&ĐT, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, ĐT/Fax: 04.3868.1598. TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN Nơi nhận: - TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c); PHÓ VỤ TRƯỞNG - Bộ VHTTDL, TW Đoàn (để biết);
  2. - Các Sở GD&ĐT; - Lưu VT, Vụ CTHSSV. Nguyễn Đình Mạnh
Đồng bộ tài khoản