Thông báo số 38/TB-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
7
download

Thông báo số 38/TB-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 38/TB-UBND về việc nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc ngày 01 tháng 01 năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 38/TB-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NAM ***** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 38/TB-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2007 THÔNG BÁO VỀ NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TREO CỜ TỔ QUỐC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2008. Theo quy định tại Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 06 năm 1994 về chế độ nghỉ các ngày Lễ, Tết trong năm; Ủy ban nhân dân thành phố thông báo việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2008 và treo cờ Tổ quốc như sau: 1. Cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Tết Dương lịch năm 2008 trong 01 (một) ngày: ngày 01 tháng 01 năm 2008. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí người trực trong ngày nghỉ Tết Dương lịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng. 2. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng võ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 01 tháng 01 năm 2008. 3. Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch tổng vệ sinh toàn thành phố trong các ngày 30, 31 tháng 12 năm 2007 và ngay sau khi kết thúc các hoạt động lễ hội để các cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia làm sạch đẹp đường phố và các khu vui chơi công cộng. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, phối hợp các đoàn thể quần chúng vận động nhân dân thực hiện tốt thông báo này./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Nơi nhận: - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND. TP; - Ủy ban nhân dân thành phố; - VP Thành ủy và các Ban Thành ủy; - Các Ban HĐND thành phố; - UBMTTQ.TP và các Đoàn thể; Nguyễn Thành Tài - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 “để phối hợp”; - VP Đoàn Đại biểu Quốc hội tại TP; - Các Sở Ngành thành phố; - UBND các Quận-Huyện; - Các Báo, Đài;
  2. - VPHĐ-UB: CPVP, các Phòng Chuyên viên; - Lưu:VT, (VX/T) H.
Đồng bộ tài khoản