intTypePromotion=1

Thông báo Số: 955/TB-BGDĐT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
120
lượt xem
3
download

Thông báo Số: 955/TB-BGDĐT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông báo số: 955/tb-bgdđt của bộ giáo dục và đào tạo', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 955/TB-BGDĐT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẠO NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 955/TB-BGDĐT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2009 THÔNG BÁO KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CÁC DOANH NGHIỆP, CÁC NHÀ HẢO TÂM CÓ ĐÓNG GÓP XUẤT SẮC PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẦN HAI Ngày 04 tháng 5 năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 3522/BGDĐT-VP, hướng dẫn Khen thưởng các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo lần thứ 2. Đến ngày 27 tháng 11 năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được 529 hồ sơ đề nghị của 47 sở giáo dục và đào tạo, 26 trường đại học, cao đẳng và 08 đơn vị độc lập. Sau khi xử lý hồ sơ (đối chiếu với tiêu chuẩn, đối tượng và danh sách đề nghị khen thưởng lần thứ 1 năm 2007), Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho 387 tập thể và cá nhân có hồ sơ đủ điều kiện trong đó có: 07 Việt kiều; 01 tổ chức Việt kiều ở nước ngoài; 51 tổ chức, cá nhân là người nước ngoài. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Lễ tuyên dương các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo lần thứ 2 vào ngày 17 tháng 1 năm 2009 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội (có danh sách dự kiến khen thưởng kèm theo). Mọi chi tiết về danh sách dự kiến khen thưởng và lễ tuyên dương xin liên hệ với Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phòng Thi đua - Khen thưởng) qua điện thoại: 84.4.38692013 hoặc Fax 84.4.36230767.
  2. TL. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: KT. CHÁNH VĂN PHÒNG - Bộ trưởng (để báo cáo); PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - Các Thứ trưởng (để báo cáo); - Các sở GD&ĐT; - Các trường ĐH, CĐ; - Các đơn vị thuộc Bộ; - Website của Bộ; Chử Đức Nhã - Lưu VT, PTĐKT. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Danh sach
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2