Thông tư số 08/1998/TT-BTM

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Thông tư số 08/1998/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/1998/TT-BTM về việc nhập khẩu động cơ Ô tô đã qua sử dụng do Bộ Thương Mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08/1998/TT-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 8/1998/TT-BTM Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 1998 THÔNG TƯ CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 08/1998/TT-BTM NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨU ĐỘNG CƠ Ô TÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG Căn cứ Quyết định số 11/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều hành xuất nhập khẩu năm 1998. Căn cứ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 1140/GTVT-PCVT ngày 22/4/1998), Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Công văn số 1010/BKHCNMT- CN ngày 28/4/1998), Bộ Tài chính (Công văn số 1185/TC-TCT ngày 14/4/1998), Tổng cục Hải quan (Công văn số 1060/TCHQ-GSQL ngày 3/4/1998) và sau khi trao đổi với các Bộ, ngành hữu quan; Tiếp theo Thông tư số 01/1998/TM-XNK ngày 14/2/1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 11/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Thương mại hướng dẫn việc nhập khẩu động cơ ô tô đã qua sử dụng như sau: I. QUY ĐNNH VỀ NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG: - Các doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh xuất nhập khNu ngành hàng phù hợp được làm thủ tục nhập khNu tại cơ quan Hải quan các loại động cơ ô tô đã qua sử dụng (được hiểu là động cơ xăng, động cơ diesel và nửa diesel dùng cho các loại ô tô và xe đầu kéo thuộc nhóm 8701, 8702, 8703, 8704 và 8705 của Biểu thuế nhập khNu). - Việc nhập khNu động cơ ô tô đã qua sử dụng phải tuân thủ Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCN MT ngày 01/12/1997 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường. - Động cơ ô tô nhập khNu chỉ được sử dụng để thay thế cho động cơ của các loại ô tô và xe đầu kéo đang lưu hành hợp pháp hoặc sử dụng để làm máy nông ngư cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp theo quy định có liên quan của các bộ, ngành. Các doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan cần đặc biệt lưu ý đến việc sử dụng hàng nhập khNu như đã nêu trên, không được nhập khNu về sử dụng vào mục đích khác. - Thuế nhập khNu động cơ ô tô đã qua sử dụng thực hiện theo quy định hiện hành của N hà nước trên cơ sở bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước. II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Bộ Thương mại đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
  2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký đến 31/3/1999. Mai Văn Dâu (Đã Ký)
Đồng bộ tài khoản