Thông tư số 18-LĐTBXH

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
87
lượt xem
7
download

Thông tư số 18-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 18-LĐTBXH về chế độ trả lương làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 18-LĐTBXH

  1. 18-LDTBXH,Thông tư 18-LDTBXH,B Lao ng Thương binh và Xã h i,Ph c p làm êm,Làm thêm gi ,Lương làm thêm gi ,Lao ng- Ti n lương,Thong tu 18-LDTBXH,Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi,Phu cap lam dem,Lam them gio,Luong lam them gio,Lao dong- Tien luong Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản