Thông tư số 287-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
7
download

Thông tư số 287-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 287-TTg về việc khen thưởng Huy chương Hữu nghị đối với các chuyên gia các nước anh em chuyên trách giúp ta ở trên nước bạn mà không sang công tác ở Việt Nam do Phủ Thủ Tướng ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 287-TTg

  1. PHỦ THỦ TƯỚNG VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 287-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 1961 THÔNG TƯ VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG HUY CHƯƠNG HỮU N GHN ĐỐI VỚI CÁC CHUYÊN GIA CÁC N ƯỚC AN H EM CHUYÊN TRÁCH GIÚP TA Ở TRÊN N ƯỚC BẠN MÀ KHÔN G SAN G CÔN G TÁC Ở VIỆT N AM N gày 20 tháng 06 năm 1960, Hội đồng Chính phủ đã ra nghị định số 18-CP đặt ra Huy chương Hữu nghị để tặng thưởng những chuyên gia các nước anh em có công giúp nhân dân ta trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa. Thi hành nghị định nói trên, Phủ Thủ tướng đã hướng dẫn cách làm đề nghị khen thưởng đối với những chuyên gia đã sang công tác tại Việt N am, theo thông tư số 131-TTg ngày 16-06-1960. Đối với những người không sang nước ta nhưng đã được Đảng và Chính phủ bạn giao cho chuyên trách những công việc đặc biệt giúp ta ở trên đất bạn trong một thời gian tương đối dài, thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều được thưởng Huy chương Hữu nghị. N goài ra, những người có thành tích xuất sắc cũng có thể được xét thưởng huân chương. Căn cứ vào tinh thần chủ trương trên, đề nghị các Bộ các ngành có những cán bộ nước bạn giúp ta như đã nói trên, thì cần báo cáo và đề nghị lên Thủ tướng Chính phủ xét thưởng. N hững đề nghị khen thưởng này sẽ do các Bộ, các ngành hữu quan nghiên cứu và trao đổi thống nhất với Bộ N goại giao trước khi gửi về Phủ Thủ tướng. T.L. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Khang
Đồng bộ tài khoản