Thông tư số 42/1997/TCHQ-GSQL

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
8
download

Thông tư số 42/1997/TCHQ-GSQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 42/1997/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, để thực hiện Điều 10, Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 42/1997/TCHQ-GSQL

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 42/1997/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 1997 THÔNG TƯ CỦA TỔNGCỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 42-TCHQ/GSQL NGÀY 22 THÁNG 03 NĂM 1997 HƯỚNGDẪN THỰC HIỆN ĐIỀU 10, QUYẾT ĐNN H SỐ 28/TTG N GÀY 13/01/1997 CỦA THỦ TƯỚN G CHÍN H PHỦ VỀ VIỆC N HẬP KHẨU HÀN G HOÁ PHI MẬU DNCH Hàng hoá nhập khNu phimậu dịch là các loại hàng hoá không nhằm vào mục đích kinh doanh thu lợi nhuận,bao gồm hàng hoá dưới dạng quà biếu cá nhân, hàng hoá hành lý cá nhân của cánbộ công nhân viên chức đi công tác, học tập, lao động, hàng phục vụ cho các cánbộ nhân viên ngoại giao, các cơ quan đại diện, các tổ chức nước ngoài và cácloại tài sản di chuyển... các loại hàng hoá này khi nhập khNu vẫn phải tuân thủcác quy định của N hà nước về quản lý hàng hoá nhập khNu. Sau khi trao đổi thốngnhất với Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc nhập khNu hàng hoá phimậu dịch như sau: I. HÀNG LÀ QUÀ BIẾU CÁ NHÂN - Được nhập khNu phi mậu dịch dưới dạng quà biếu là vật đơnlẻ tính theo đơn vị tính của danh mục hàng hoá xuất nhập khNu Việt N am (thí dụmột chiếc, một đôi, một bộ...) hoặc đơn vị tính do Tổng cục Hải quan quy định(nếu chưa được quy định trong danh mục hàng hoá xuất nhập khNu Việt N am) vớigiá trị không quá 20 triệu đồng/lô. Hàng phải nộp thuế nhập khNu, thuế thu nhậptheo Luật định. N ếu vượt quá trị giá thì ngoài việc nộp thuế theo quy định, sẽbị xử phạt hành chính phần vượt theo N ghị định 16/CP của Chính phủ. Cục Hải quan địa phương giải quyết thủ tục đối với lô hàngbằng hoặc vượt quá 10% trị giá theo quy định trên. N ếu trị giá vượt 10% thìphải báo cáo Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan xem xét giải quyết theo từngtrường hợp cụ thể nhưng trị giá cho nhận không vượt quá 100% trị giá cho phép(20 triệu đồng). - Các trường hợp là hàng gửi cho các tổ chức, cơ quan N hànước, doanh nghiệp N hà nước Việt N am thì được coi như hàng viện trợ nhân đạocho không và được quản lý theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. II. NHẬP KHẨU XE ÔTÔ CÁC LOẠI, XE HAI BÁNH GẮN MÁY Thực hiện theo các quy định tại Văn bản số 343/KTTH ngày20/01/1996 của Chính phủ về các loại xe nhập khNu ngoài đường mậu dịch.
  2. III. MỘT SỐ HÌNH THỨC NHẬP KHẨU PHI MẬU DNCH KHÁC: - Hành lý cá nhân: Thực hiện theo các quy định tại N ghị định17/CP ngày 06/02/1995 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hảiquan. - Hàng của các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốctế tại Việt N am thực hiện theo N ghị định 73/CP ngày 30/07/1994; các hoạt độngxuất nhập của các văn phòng đại diện kinh tế của nước ngoài tại Việt N am thựchiện theo N ghị định 82/CP ngày 02/08/1994 và các Thông tư hướng dẫn của các N gành. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trướcđây trái với văn bản này đều bị bãi bỏ. Cục trưởng Cục giám sát quản lý về hải quan, Cục trưởng CụcHải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện. N ếucó vướng mắc thì báo cáo về Tổng cục để có hướng dẫn chỉ đạo. Phạm Văn Dĩnh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản