intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
100
lượt xem
208
download

Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL về cấm quảng cáo thuốc lá do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL

 1. BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT LỊCH NAM ----- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 78/2008/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2008 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 19/2005/TT-BVHTT NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2005 CỦA BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LỆNH QUẢNG CÁO VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2000/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤM QUẢNG CÁO THUỐC LÁ Ngày 12 tháng 5 năm 2005 Bộ Văn hoá-Thông tin nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá. Để có căn cứ thực hiện tốt hơn các quy định về cấm quảng cáo thuốc lá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư này sửa đổi, bổ sung điểm 2.7 khoản 2 và khoản 4 Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT như sau: 1) Sửa đổi, bổ sung điểm 2.7 khoản 2: "2.7 Tại điểm bán thuốc lá trưng bày quá một bao/gói (10 điếu, 12 điếu, 20 điếu) hoặc trưng bày quá một tút/hộp (10 bao/gói) của một nhãn hiệu thuốc lá”. 2) Bổ sung vào cuối khoản 4: "Trang phục, đồ dùng, phương tiện giao thông, công cụ sản xuất, công trình xây dựng, các vật thể khác một màu hoặc nhiều màu nhưng không thể hiện hoặc không tạo thành biểu tượng, nhãn hiệu một sản phẩm thuốc lá thì không coi là quảng cáo thuốc lá”. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ; - Phó Thủ tướng CP Nguyễn Thiện Nhân; - Các Bộ; cơ quan ngang Bộ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo, Website Chính phủ; Hoàng Tuấn Anh - Cục Kiểm tra VBQPPL-BTP; - Các Sở VHTTDL; - Các Tổng cục, Cục, Vụ, VP, T.tra thuộc BVHTTDL;
 2. - Lưu: VT, PC, NTH200.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản