Thu hồi đất thuộc các trường hợp: ...

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
2
download

Thu hồi đất thuộc các trường hợp: ...

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:35 ngày Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Tên bước Mô tả bước Người sử dụng đất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu hồi đất thuộc các trường hợp: ...

  1. Thu hồi đất thuộc các trường hợp: Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất. Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:35 ngày Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước
  2. Tên bước Mô tả bước Người sử dụng đất nộp văn bản trả lại đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng 1. đất quy định tại các khoản 1, 2, 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có) đến tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, xác minh thực địa xét 2. thấy cần thiết trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.Thời gian thực hiện 20 ngày làm việc. Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét ký gửi Phòng Tài nguyên và 3. Môi trường quyết định thu hồi đất. Thời gian thực hiện 15 ngày làm việc. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản trả lại đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  3. Thành phần hồ sơ - Một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1,2,5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có). Cụ thể: + Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính; + Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn 2. liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất; + Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; + Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật; + Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất. + Bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành. Số bộ hồ sơ: 01
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước 1. Luật Đất đai hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất. 2. Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. Luật Đất đai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản