Thư mời (Mẫu 2 )

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
586
lượt xem
61
download

Thư mời (Mẫu 2 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu thư mời số 2 của Công ty quản lý nhà ở quân khu 7.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thư mời (Mẫu 2 )

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG TY QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ/ HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở QUÂN KHU 7 HOẶC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... CÔNG TY QUẢN LÝ NHÀ Số:____/_______ THƯ MỜI1 Kính gửi: Ông (Bà)................................................................. Ngày.....tháng......năm......., Chủ tịch ủy ban nhân dân quận (huyện)...….../thành phố có Quyết định số:___/___ phê duyệt bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà số:.... đường:..........phường (xã, thị trấn):................. quận (huyện):............... Để hoàn tất việc bán nhà, kính mời Ông/Bà .....…….....................đến ký hợp đồng mua nhà ở: - Thời gian:............................................................................................. - Địa điểm:............................................................................................. - Cán bộ tiếp:......................................................................................... Khi đi Ông/Bà.....................................vui lòng mang theo toàn bộ hồ sơ nhà có liên quan, biên nhận hồ sơ và thư mời này. Trân trọng. GIÁM ĐỐC .............................................................................2 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 1 của Ủy ban nhân dân thành phố Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, 2 tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó
Đồng bộ tài khoản