Thủ tục Giải ngân thanh toán

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
119
lượt xem
22
download

Thủ tục Giải ngân thanh toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Giải ngân thanh toán Trường hợp giải ngân hoàn trả các nguồn vốn khác (vốn tự có, vốn kinh doanh, ...) mà Chủ đầu tư đã sử dụng để thực hiện đầu tư dự án trong khi chờ hoàn, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Giải ngân thanh toán

  1. Thủ tục Giải ngân thanh toán\ Trường hợp giải ngân hoàn trả các nguồn vốn khác (vốn tự có, vốn kinh doanh, ...) mà Chủ đầu tư đã sử dụng để thực hiện đầu tư dự án trong khi chờ hoàn chỉnh hồ sơ giải ngân vốn tín dụng Nhà nước. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi Tên đơn vị: nhánh NHPT. Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: Sau khi Chi nhánh và Chủ đầu tư ký kết Hợp đồng tín dụng (HĐTD), Hợp đồng bảo đảm tiền vay (HĐBĐTV), Chi nhánh tiến hành giải ngân theo trình tự sau: 1. Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị giải ngân tới chi nhánh NHPT 2. Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ giải ngân và lập Bảng kê các tài liệu giao nhận hồ sơ giải ngân. 3. Nếu không đồng ý cấp một phần hoặc toàn bộ khoản vay, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo cho CĐT (nêu rõ lý do). 4. CĐT hoàn chứng từ giải ngân đối với những khoản giải ngân chưa đủ giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng tiền vay. 5. Chi nhánh NHPT chấp thuận giải ngân hoặc từ chối giải ngân (nếu có). Sau khi nhận đủ tài liệu thanh toán, Chi nhánh NHPT kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của tài liệu đề nghị thanh toán và thực hiện giải ngân thanh toán theo nguyên tắc : Số vốn giải ngân thanh toán không được vượt giá trị đề nghị thanh toán của Chủ đầu tư. Đối với một số chi phí khác (như chi phí Ban quản lý dự án, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng....), việc giải ngân thực hiện trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Thành phần hồ sơ: 1. Chủ đầu tư có văn bản đề nghị và cam kết chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, giá trị các hạng mục đã sử dụng vốn tự có, vốn kinh doanh để đầu tư, nay đề nghị giải ngân vốn tín dụng đầu tư để hoàn trả. (Bản sao)
  2. 2. Có đối chiếu công nợ giữa chủ đầu tư và nhà thầu hoặc xác nhận của nhà thầu hoặc giấy tờ chứng minh việc nhà thầu đã được chủ đầu tư tạm ứng, thanh toán. (Bản sao) 3. Hồ sơ giải ngân đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ và đảm bảo trình tự xây dựng cơ bản theo quy định. (Bản sao) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ tài liệu giải ngân theo quy định. ngày () Phí, lệ phí: không Yêu cầu điều kiện: 1. Tại thời điểm Chủ đầu tư sử dụng vốn tự có, vốn kinh doanh để tạm ứng, thanh toán cho dự án; hồ sơ, thủ tục giải ngân vốn TDĐT chưa đảm bảo theo quy định của NHPT. 2. Chủ đầu tư có văn bản đề nghị và cam kết chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, giá trị các hạng mục đã sử dụng vốn tự có, vốn kinh doanh để đầu tư, nay đề nghị giải ngân vốn TDĐT để hoàn trả. 3. Có đối chiếu công nợ giữa Chủ đầu tư và nhà thầu hoặc xác nhận của nhà thầu hoặc giấy tờ chứng minh việc nhà thầu đã được chủ đầu tư tạm ứng, thanh toán. Căn cứ pháp lý: 1.Luật xây dựng năm 2003. 2.Luật đầu tư năm 2005. 3. Luật đấu thầu năm 2005. 4.Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 5.Nghị định số 106/2008/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ. 6.Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (trước đây là Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính Phủ và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006). 7. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
  3. 8. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ NĐ 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT và TDXK của NN. 9.Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009. 10. Quyết định số 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của HĐQL NHPT kèm theo Quy chế cho vay tín dụng đầu tư. 11. Quyết định 653/QĐ-NHPT ngày 22/9/2008 về việc ban hành sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư. 12. CV số 4334/NHPT-TDTW ngày 27/12/2007 về hướng dẫn một số nội dung của quy chế cho vay TD ĐT của Nhà nước.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản