intTypePromotion=3

Thủ tục hành chính Thành lập nhà trường mầm non, Mã số hồ sơ 147918

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
6
download

Thủ tục hành chính Thành lập nhà trường mầm non, Mã số hồ sơ 147918

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục hành chính thành lập nhà trường mầm non, mã số hồ sơ 147918', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục hành chính Thành lập nhà trường mầm non, Mã số hồ sơ 147918

  1. Thủ tục hành chính Thành lập nhà trường mầm non, Mã số hồ sơ 147918 a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1, điều 10 – chương II của Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo (Bộ phận Thống kê - Kế hoạch); Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét thấy đủ các điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ theo quy định tại Điều 8 Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ- BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức đi thẩm định, có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ thành lập nhà trường, nhà trẻ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo trao quyết định cho Hiệu trưởng của trường mầm non.
  2. Trường hợp chưa có quyết định thành lập nhà trường, nhà trẻ hoặc chưa cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết. b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ (Nêu rõ sự cần thiết phải thành lập; Mục tiêu, phương hướng phát triển của nhà trường nhà trẻ; Cơ cấu tổ chức và hoạt động cơ bản của nhà trường nhà trẻ; Quy mô trường lớp; Chương trình chung về giáo dục, chăm sóc trẻ); + Tờ trình về Đề án thành lập trường, nhà trẻ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; Dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; + Những giấy tờ liên quan đến đất. + Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện . - Số lượng hồ sơ là 01 bộ.
  3. d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. + Phòng GD&ĐT: 20 ngày + UBND Huyện: 10 ngày e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng nội vụ. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn. f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : i) Phí, lệ phí: Không k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
  4. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Mầm non

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản