intTypePromotion=3

Thủ tục hành chính Thành lập trường tiểu học Mã số hồ sơ 147935

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
40
lượt xem
4
download

Thủ tục hành chính Thành lập trường tiểu học Mã số hồ sơ 147935

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục hành chính thành lập trường tiểu học mã số hồ sơ 147935', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục hành chính Thành lập trường tiểu học Mã số hồ sơ 147935

  1. Thủ tục hành chính Thành lập trường tiểu học Mã số hồ sơ 147935 a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1, điều 11 – chương II của Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (Bộ phận Thống kê - Kế hoạch); Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét thấy đủ các điều kiện thành lập trường tiểu học theo quy định tại Điều 9 của Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đó đi thẩm định, có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ thành lập trường tiểu học đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định và gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo trao quyết định thành lập trường cho Hiệu trưởng của trường tiểu học.
  2. Trường hợp chưa có quyết định thành lập trường hoặc chưa cho phép thành lập trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết. b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo. c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Đề án thành lập trường tiểu học (Nêu rõ sự cần thiết phải thành lập; Mục tiêu, phương hướng phát triển của trường ; Cơ cấu tổ chức và hoạt động cơ bản của trường; Quy mô trường lớp; Chương trình giảng dạy và giáo dục cho học sinh tiểu học); + Tờ trình về Đề án thành lập trường; + Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường; + Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện ;
  3. - Số lượng hồ sơ là 01 bộ. d) Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết 40 ngày làm việc, kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. + Phòng GD&ĐT: 25 ngày + UBND Huyện: 15 ngày e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng nội vụ. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn. f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : i) Phí, lệ phí: Không k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
  4. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 30. Thủ tục hành chính: Thành lập trường trung học cơ sở. Mã số hồ sơ 147924 a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ, Tờ trình theo quy định tại khoản I của Điều 11- Chương II của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo (Bộ phận Thống kê - Kế hoạch); Phòng Gíao dục & Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bước 2: ngành hữu quan ở cấp huyện tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp của việc mở trường với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; mức độ khả thi của luận chứng quy định tại điều 9 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trình UBND cấp huyện xem xét,
  5. quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học (theo quy định tại điều 10 của điều lệ này) và nộp cho UBND cấp huyện. Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục & Đào tạo trao quyết định thành lập trường cho Hiệu trưởng của trường trung học cơ sở. Trường hợp chưa có quyết định thành lập trường hoặc chưa cho phép thành lập trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết. b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ gồm: + Đơn xin thành lập trường THCS; + Đề án thành lập trường THCS; - Số lượng hồ sơ: 01 bộ. d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. + Phòng GD&ĐT: 25 ngày
  6. + UBND Huyện: 15 ngày e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng nội vụ. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn. f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : i) Phí, lệ phí: Không k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản