Thủ tục Kiểm soát chi

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
119
lượt xem
23
download

Thủ tục Kiểm soát chi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Kiểm soát chiThanh toán giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Kiểm soát chi

  1. Thủ tục Kiểm soát chi\Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các SGD, Chi nhánh Tên đơn vị: NHPT Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 Trình tự thực hiện: 1. Tiếp nhận hồ sơ: CBTD tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ về tính đầy đủ, tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong vòng 02 ngày làm việc, CBTD yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung hoàn chỉnh. 2. Xác nhận kiểm soát chi: Căn cứ hồ sơ chứng từ do Chủ đầu tư cung cấp, Chi nhánh NHPT thực hiện xác nhận giá trị khối lượng công việc đủ điều kiện thanh toán theo qui định hiện hành. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các SGD, Chi nhánh NHPT Thành phần hồ sơ: 1. Hiệp định tín dụng hoặc các văn bản cam kết được ký giữa Việt Nam với nhà tài trợ và các tài liệu khác liên quan đến dự án (bản dịch bằng tiếng Việt có chữ ký và dấu của Chủ đầu tư) ( Bản chính hoặc bản sao) 2. Sổ tay hướng dẫn quản lý tài chính và giải ngân của dự án (nếu có) (Bản chính hoặc bản sao) 3. Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế- kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật) kèm quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có); (Bản chính hoặc bản sao) 4. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu (gồm đấu thầu, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt) (Bản chính hoặc bản sao) 5. Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu (bản dịch bằng tiếng Việt có chữ ký và dấu của Chủ đầu tư) và các tài liệu kèm theo hợp
  2. đồng trừ các bản vẽ, các tài liệu có yếu tố kỹ thuật; ( Bản chính hoặc bản sao) 6. Thư không phản đối của nhà tài trợ (nếu có); (Bản chính hoặc bản sao) 7. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng; (Bản chính) 8. Bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có); (Bản chính hoặc bản sao) 9. Kế hoạch tài chính năm (gửi hàng năm) (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp pháp hợp lệ ngày () Phí, lệ phí: không Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: 1. Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài; 2. Thông tư 108/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 3. Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 4. Thông tư số 130/2007/TT -BTC ngày 02/11/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản