Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
101
lượt xem
8
download

Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính, thủ tục sở tài chính, Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành

  1. Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm A Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở Tài chính Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với đơn vị (tổ chức): Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ thủ tục đúng quy định của pháp luật và nộp tại Sở Tài chính Bước 2: Nhận kết quả sau 06 tháng 2. Đối với cơ quan thụ lý thủ tục hành chính: Bước 1: Sở Tài chính nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, nếu thiếu hoặc chưa đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện theo quy định, trường hợp đầy đủ hợp lệ thì tiếp nhận và ghi giấy hẹn trả hồ sơ Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý, thẩm định hồ sơ Bước 3: Sau khi thẩm định xong, Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; Bước 4: Sau khi UBND tỉnh đã xem xét phê duyệt thì trả kết quả Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần; Sáng từ 07h 30 đến 11h00; chiều 14h00 đến 16h30 Cách thức thực hiện: Gửi và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tài chính. Thành phần hồ sơ: 1. Tờ trình đề nghị quyết toán của chủ đầu tư (Bản chính) 2. Văn bản ủy quyền quyết toán (nếu có) (Bản chính) 3. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư (Bản chính) 4. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư của dự án hoàn thành (Bản chính) 5. Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án, BCKTKT (nếu có) (Bản sao) 6. Hồ sơ dự án (thuyết minh + thiết kế cơ sở được thẩm định) (Bản sao) 7. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (Bản sao) 8. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho gói thầu CBĐT (Bản sao) 9. Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu (nếu có) (Bản sao) 10. Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu của các gói thầu (Bản sao) 11. Hồ sơ mời thầu của các gói thầu (Bản sao) 12. Quyết định phê duyệt tổng dự toán (Bản sao) 13. Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán (Bản sao) 14. Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán (Bản sao)
  2. 15. Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán 1 (Bản sao) 16. Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán 2 (Bản sao) 17. Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán 3 (Bản sao) 18. Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán 4 (Bản sao) 19. Kết quả thẩm định dự toán các hạng mục công trình (Bản sao) 20. Các Thông báo thẩm định giá về vật tư thiết bị (nếu có) (Bản sao) 21. Kết quả kiểm định chất lượng đối với thiết bị ngoại nhập (nếu có) (Bản sao) 22. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu (Bản sao) 23. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu (Bản sao) 24. Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh (nếu có) (Bản sao) 25. Quyết định phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp (nếu có) (Bản sao) 26. Hồ sơ dự thầu + dự toán dự thầu của đơn vị trúng thầu (Bản sao) 27. Thư giảm giá dự thầu (nếu có) (Bản sao) 28. Dự toán dự thầu sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (Bản sao) 29. Quyết định phê duyệt chỉ định thầu cho gói thầu CBĐT (Bản sao) 30. Quyết định phê duyệt chỉ định thầu 1 (Bản sao) 31. Quyết định phê duyệt chỉ định thầu 2 (Bản sao) 32. Quyết định phê duyệt dự toán chi phí QLDA (Bản sao) 33. Chứng từ thu – chi chi phí của Ban QLDA (Bản sao) 34. Quyết định phê duyệt đơn vị trúng tuyển và phương án trúng tuyển thiết kế kiến trúc (nếu có) (Bản sao) 35. Quyết định phê duyệt kinh phí thi tuyển kiến trúc (nếu có) (Bản sao) 36. Quyết định phê duyệt giá trị đền bù, GPMB, tái định cư (Bản sao) 37. Quyết định, TB phê duyệt DT chi phí hoạt động của hội đồng GPMB (Bản sao) 38. Chứng từ thu chi của Hội đồng đền bù GPMB (Bản sao) 39. Biên bản xác nhận giá trị đền bù thiệt hại (Bản sao) 40. Phiếu chi trả tiền cho đối tượng được đền bù (Bản sao) 41. Bảng tổng hợp danh sách đền bù có xác nhận của các đối tượng được đền bù (Bản sao) 42. Quyết định phê duyệt dự toán rà phá bom mìn (Bản sao)
  3. 43. Báo cáo kết quả thẩm định dự toán rà phá bom mìn (+DT chi tiết) (Bản sao) 44. Hồ sơ phương án thi công dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ (Bản sao) 45. Kết quả thẩm định phương án thi công dò tìm, xử lý bom mìn ( Bản sao) 46. Quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện rà phá bom mìn (Bản sao) 47. Giấy phép hành nghề của đơn vị thực hiện (Bản sao) 48. Nhật ký công trình (Bản sao) 49. Các biên bản nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành (Bản sao) 50. Dự toán tiêu hủy bom mìn, vật nổ được duyệt (nếu có) (Bản sao) 51. Biên bản tiêu hủy bom mìn, vật nổ (nếu có) (Bản sao) 52. Bảng nghiệm thu khối lượng hoàn thành (Bản sao) 53. Bản vẽ hoàn công rà phá bom mìn (Bản sao) 54. Biên bản kiểm tra, giám định chất lượng công trình rà phá bom mìn, vật nổ (Bản sao) 55. Tập bản vẽ thiết kế (Bản sao) 56. Tập bản vẽ hoàn công (Bản gốc) 57. Các HĐ giao nhận thầu xây lắp (Bản sao) 58. Các HĐ giao nhận thầu thiết bị (Bản sao) 59. Các HĐ và thanh lý HĐ thiết kế kỹ thuật, khảo sát (Bản sao) 60. Hồ sơ kết quả khảo sát địa hình, địa chất (Bản sao) 61. Dự toán chi phí khảo sát được duyệt (nếu có DT riêng) (Bản sao) 62. HĐ và thanh lý HĐ tư vấn QLDA (Bản sao) 63. HĐ và thanh lý HĐ tư vấn giám sát (Bản sao) 64. HĐ và thanh lý HĐ gói thầu tư vấn khảo sát, lập dự án (Bản sao) 65. HĐ và thanh lý HĐ bảo hiểm công trình (Bản sao) 66. HĐ và thanh lý HĐ đo đạc địa chính (nếu có) (Bản sao) 67. HĐ và thanh lý HĐ hoàn trả mặt đường (nếu có) (Bản sao) 68. Các biên bản nghiệm thu KT từng giai đoạn (Bản sao) 69. Các biên bản nghiệm thu khối lượng từng giai đoạn (Bản sao) 70. Các tập nghiệm thu khối lượng hoàn thành (Bản gốc) 71. Giấy chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình (đối với CT bắt buộc) (Bản sao) 72. Biên bản tổng nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng (Bản chính) 73. Nhật ký công trình (Bản sao)
  4. 74. Các văn bản kiểm tra chất lượng vật liệu (Bản sao) 75. Các văn bản đánh giá chất lượng công trình (Bản sao) 76. Phiếu thu hoặc hoá đơn tài chính (nếu có) các chi phí thẩm định của các đơn vị tư vấn, phiếu thu lệ phí của các Sở chuyên ngành (Bản sao) 77. Các phiếu giá thanh toán, ủy nhiệm chi, giấy rút tiền (Bản sao) 78. Hoá đơn vật tư thiết bị hợp pháp của đơn vị bán vật tư, thiết bị (những loại không có trong thông báo giá VL hàng tháng) (Bản sao) 79. Hợp đồng mua bán vật tư, thiết bị giữa đơn vị XL và bên bán (Bản sao) 80. Hoá đơn GTGT của các đơn vị thực hiện xuất cho chủ đầu tư (Bản sao) 81. Các văn bản khác có liên quan (Bản sao) 82. Hồ sơ trình duyệt quyết toán theo quy định tại TT 33/2007/TT- BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính (Bản chính) 83. Báo cáo Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành của công trình (Bản chính) 84. Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán kèm theo báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 180 ngày () Phí, lệ phí: Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: + Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước + Quyết định số 780/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Ban hành quy định phân cấp thẩm định phê duyệt chi phí quản lý dự án, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; có hiệu lực có hiệu lực từ ngày 10/4/2008 + Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Ban hành quy định tíêp nhận, giảI quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính; có hiệu lực từ ngày 30/6/2008

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản