Thủ tục Thẩm định 7

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
67
lượt xem
18
download

Thủ tục Thẩm định 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Thẩm định, quyết định cho vay và ký kết hợp đồng tín dụng\Trường hợp Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Khách hàng\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Thẩm định 7

  1. Thủ tục Thẩm định, quyết định cho vay và ký kết hợp đồng tín dụng\Trường hợp Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Khách hàng\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng. Nơi tiếp nhận hồ sơ: 1. Trực tiếp tại trụ sở Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. 2. Gửi Tên đơn vị: qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng: - Khách hàng liên hệ với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn. - Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần. 2. Thẩm định: Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ vay vốn của Khách hàng: - Trường hợp Hội sở chính NHPT thẩm định: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT gửi toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận về Hội sở chính NHPT để Hội sở chính (Ban Tín dụng xuất khẩu) tiến hành thẩm định trình Tổng Giám đốc xem xét quyết định. - Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh được ủy quyền thẩm định: Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định, sau đó có công văn báo cáo kèm theo toàn bộ hồ sơ vay vốn của Khách hàng gửi về Hội Sở chính. Tại Hội Sở chính, Ban Tín dụng xuất khẩu tiếp nhận, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ và tái thẩm định khoản vay trình Tổng Giám đốc NHPT quyết định. 3. Quyết định chấp thuận hoặc từ chối cho vay: - Tổng Giám đốc NHPT có công văn trả lời Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT, trên cơ sở đó Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có công văn trả lời Khách hàng về quyết định chấp thuận/từ chối cho vay. Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan. * Khi xác định thời hạn cho vay trên 12 tháng, Tổng Giám đốc NHPT đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định. * Thủ tướng Chính phủ quyết định cho vay với thời hạn trên 12 tháng, NHPT thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
  2. 4. Sau khi Khách hàng nhận được Thông báo cho vay của NHPT, Khách hàng cung cấp bản gốc Thư bảo lãnh của Chính phủ hoặc Ngân hàng Trung ương nước sở tại. 5. Ký kết hợp đồng tín dụng: Ban TDXK phối hợp với Khách hàng dự thảo hợp đồng tín dụng phù hợp với pháp luật của 2 nước trình Lãnh đạo NHPT duyệt ký. Tuỳ từng trường hợp cụ thể có thể mời Khách hàng đến trụ sở Hội sở chính NHPT để ký hợp đồng hoặc lần lượt tiến hành lấy chữ ký và con dấu của từng bên tham gia ký hợp đồng. Cách thức thực hiện: 1. Trực tiếp tại trụ sở Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. 2. Gửi qua hệ thống bưu chính. Thành phần hồ sơ: 1. Hồ sơ pháp lý và hồ sơ tài chính: hợp lệ theo quy định của nước sở tại có giá trị tương đương với các hồ sơ quy định như đối với Khách hàng là nhà xuất khẩu Việt Nam (Bản sao) 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao) 3. Điều lệ doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) (Bản sao) 4. Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) (Bản sao) 5. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành (Bản sao) 6. Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp (Bản chính) 7. Hồ sơ tài chính (theo quy định đối với Khách hàng là nhà xuất khẩu Việt Nam): (Theo mẫu) 8. Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất. (Bản sao) 9. Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ. (Bản sao) 10. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh đối với trường hợp cho vay từng lần sau giao hàng (Bản chính)
  3. 11. Bộ chứng từ hàng xuất (Bản sao) 12. Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa ký với nhà xuất khẩu Việt nam (Bản chính hoặc bản sao) 13. Thông báo L/C; L/C và các sửa đổi L/C trong trường hợp vay vốn theo L/C (Bản chính hoặc bản sao) 14. Khi được NHPT thông báo chấp thuận cho vay: Khách hàng cung cấp Thư bảo lãnh của Chính phủ hoặc của Ngân hàng Trung ương nước nhà nhập khẩu (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Chưa quy định cụ thể. ngày () Phí, lệ phí: không Yêu cầu điều kiện: 1. Khách hàng có hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Việt Nam, nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu được ban hành kèm theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006. 2. Phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận cho vay. 3. Khách hàng có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 4. Khách hàng được Chính phủ hoặc Ngân hàng trung ương của nước bên khách hàng bảo lãnh vay vốn. Căn cứ pháp lý: 1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP; 3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007. 5. Quyết định số 39/QĐ-HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 6. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN./.
Đồng bộ tài khoản