Thủ tục thẩm định giá mua sắm tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, mã số hồ sơ T-BPC- 015987-TT

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
139
lượt xem
6
download

Thủ tục thẩm định giá mua sắm tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, mã số hồ sơ T-BPC- 015987-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định giá mua sắm tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, mã số hồ sơ t-bpc- 015987-tt', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục thẩm định giá mua sắm tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, mã số hồ sơ T-BPC- 015987-TT

  1. Thủ tục thẩm định giá mua sắm tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, mã số hồ sơ T-BPC- 015987-TT a) Trình tự thực hiện: - B1: Đơn vị mua sắm tài sản có Văn bản đề nghị Sở Tài chính thẩm định tài sản cần mua sắm. - B2: Sở Tài chính thẩm định và trả kết quả cho đơn vị qua đường bưu điện. b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. c) Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Dự toán mua sắm tài sản đã được UBND tỉnh phê duyệt. + Công văn đề nghị thẩm định giá tài sản cần mua sắm kèm theo 03 bản báo giá của tài sản cần mua sắm. - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
  2. d) Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính. - Cơ quan phối hợp (nếu có): g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận h) Lệ phí: Không i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Pháp lệnh giá Số 40/2002/PL-UBTVQH10 - Nghị định 170/2003/ NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giá;
  3. - Nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 170/2003/NĐ-CP. - Quyết định số 06/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ - Thông tư 140/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá - Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước - Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản