Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình

Chia sẻ: Lê Ngọc Bảo Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
148
lượt xem
28
download

Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ quan cấp trên:…. Đơn vị chủ đầu tư:… Ban quản lý dự án:… Mẫu số F03A­CĐT (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ­BTC   ngày 28/12/2000 của bộ tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình

  1. Cơ quan cấp trên:…. Mẫu số F03A­CĐT Đơn vị chủ đầu tư:… (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ­BTC   Ban quản lý dự án:… ngày 28/12/2000 của bộ tài chính) THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THEO DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH Quý…..năm….. Thực hiện đầu tư trong  Luỹ kế thực hiện đầu tư  Luỹ kế thực hiện đầu tư  quý báo cáo từ đầu năm đến cuối  từ khởi công đến cuối  quý báo cáo quý báo cáo Dự  Kế  Xâ Thiế Chi  Cộn Xâ Thiế Chi  Cộn Xâ Thiế Chi  Cộ Tên dự án, công  toá hoạc y  t bị phí  g y  t bị phí  g y  t bị phí  ng trình  n h  lắp khá lắp khá lắp  khác hạng mục công  năm c c trình A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.Dự án ­Công trình +HMCT ­Công trình +HMCT ­Chi phí khác  chưa tính cho  từng đối tượng  đầu tư 2.Dự án ­Công trình +HMCT ­Công trình +HMCT ­Chi phí khác  chưa tính cho  từng đối tượng  đầu tư 3.Dự án ­… Tổng cộng  (1+2+3+ …)
  2. 2 Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng  dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản