Thực hiện đầu tư

Chia sẻ: Lê Ngọc Bảo Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
110
lượt xem
15
download

Thực hiện đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ quan cấp trên:…. Đơn vị chủ đầu tư:… Ban quản lý dự án:… Mẫu số B03­CĐT (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ­BTC  

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hiện đầu tư

  1. Cơ quan cấp trên:…. Mẫu số B03­CĐT Đơn vị chủ đầu tư:… (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ­BTC   ngày 28/12/2000 của bộ tài chính) Ban quản lý dự án:…  THỰC HIỆN ĐẦU TƯ Quý…..năm….. Đơn vị tính:…. Thực hiện đầu tư Đầu tư hoàn thành  bàn giao sử dụng  được duyệt quyết toán Thực  Quý  Luỹ  Luỹ kế  Quý  Luỹ kế  Luỹ kế  hiện  Kế  Thực  báo  kế từ  từ khởi  báo  từ đầu  từ khởi  đầu  hoạc hiện  cáo đầu  công cáo năm  công ST Cơ cấu vốn đầu tư tư  h  đầu  năm  đến  T đến  đến  còn  năm tư  đến  cuối  cuối  cuối  lại  đầu  cuối  quý  quý  quý  cuối  quý quý  báo  báo  báo  quý báo  cáo cáo cáo cáo A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Chi phí xây lắp 2 Giá trị thiết bị đầu tư ­Giá trị thiết bị cần lắp ­Giá trị thiết bị không cần lắp ­Công cụ, dụng cụ 3 Chi phí khác Trong đó: Chi phí ban quản lý   dự án Tổng cộng (1+2+3) Lập, ngày … tháng … năm …
  2. 2 Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng  dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản