Biểu mẫu:"Thực hiện đầu tư"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
181
lượt xem
32
download

Biểu mẫu:"Thực hiện đầu tư"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu:"Thực hiện đầu tư" theo mẫu số B03- CĐT được ban hành theo quy định số 214/200/QĐ-BTC ngày 26/12/2000 của Bộ tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu:"Thực hiện đầu tư"

  1. Mẫu số B03­CĐT Cơ quan cấp trên:…. (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ­BTC   Đơn vị chủ đầu tư:… ngày 28/12/2000 của bộ tài chính) Ban quản lý dự án:…  THỰC HIỆN ĐẦU TƯ Quý…..năm….. Đơn vị tính:…. Thực hiện đầu tư Đầu tư hoàn thành  bàn giao sử dụng  được duyệt quyết toán Thực  Quý  Luỹ  Luỹ kế  Quý  Luỹ kế  Luỹ kế  hiện  Kế  Thực  báo  kế từ  từ khởi  báo  từ đầu  từ khởi  đầu  hoạc hiện  cáo đầu  công cáo năm  công ST Cơ cấu vốn đầu tư tư  h  đầu  năm  đến  T còn  đến  đến  năm tư  đến  cuối  lại  cuối  cuối  đầu  cuối  quý  cuối  quý  quý  quý quý  báo  quý báo  báo  báo  cáo cáo cáo cáo A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Chi phí xây lắp 2 Giá trị thiết bị đầu tư ­Giá trị thiết bị cần lắp ­Giá trị thiết bị không cần lắp ­Công cụ, dụng cụ 3 Chi phí khác Trong đó: Chi phí ban quản lý   dự án Tổng cộng (1+2+3) Lập, ngày … tháng … năm …
  2. 2 Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng  dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản