Thực trạng công tác đào tạo và phát triển cán bộ quản lý của công ty XNK Agrexport

Chia sẻ: Dothithu Ha | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
221
lượt xem
61
download

Thực trạng công tác đào tạo và phát triển cán bộ quản lý của công ty XNK Agrexport

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực trạng công tác đào tạo và phát triển cán bộ quản lý của công ty XNK Agrexport

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển cán bộ quản lý của công ty XNK Agrexport

 1. LOGO Đề tài “ Thực trạng công tác đào tạo và phát triển cán bộ quản lý của công ty XNK Agrexport”
 2. Chu trình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Tóm tắt một số công trình NC Nội dung nghiên cứu Phương pháp Kết quả nghiên cứu nghiên cứ u
 3. Tính cấp thiết của đề tài ĐT&PT đội ngũ cán bộ quản lý có vai trò quan trọng trong QTNS, phát triển SXKD Tìm hiểu công tác ĐT&PT Công tác ĐT&PT cán bộ quản cán bộ quản lý hiện chưa được quan tâm đúng mức lý công ty XNK nông sản HN- Đội ngũ cán bộ quản lý cần thường xuyên nâng Agrexport cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý
 4. Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng công tác ĐT&PT CBQL 2 Nhân tố ảnh Tìm hiểu đội 1 3 hưởng đến ngũ lao động ĐT&PT của công ty CBQL Mục tiêu NC Đề xuất được biện 5 4 Tìm hiểu tác động pháp nhằm hoàn của ĐT&PT thiện ĐT&PT CBQL CBQL tới HĐSXKD
 5. Tóm tắt một số nghiên cứu trước SV Hà Văn Lợi, Trường ĐHKTQD, Luận Luận văn “ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện văn công tác quản trị nhân sự tại tổng công ty xăng dầu Việt Nam”. Phạm Thị Thảo, báo cáo thực tập “Phân Báo tích tình hình quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thu Hương. Thực trạng cáo và giải pháp” Đặng Thu Thủy, Chuyên đề thực tập Chuyên “Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công Đề ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội"
 6. Thực trạng đội ngũ lao động trong công ty? HÌnh thức quản lý lao động trong công ty? Câu ? hỏ i Nhân tố nào ảnh hưởng tới ĐT&PT CBQL? nghiên Nội dung ĐT&PT CBQL? c ứu Công tác ĐT&PT có ảnh hưởng tới KQSXKD? Làm thế nào để hoàn thiện công tác ĐT&PT CBQL?
 7. Giả thiết và giả thuyết Giả thiết Giả thuyết - Tình hình kinh tế trong thời gian nghiên Công tác ĐT&PT cán cứu không có sự biến bộ quản lý có tác động lớn động tích cực tới hoạt -Tất cả các cán bộ động sản xuất kinh quản lý được cử đi doanh của công ty đào tạo đều tham gia & hoàn thành khóa đào tạo.
 8. Khung phân tích Công tác đào tạo và phát tiển đội ngũ cán bộ quản lý Thực trạng công tác ĐT&PT Nhân tố ảnh hưởng công tác Tác động của công tác đội ngũ cán bộ quản lý ĐT&PT cán bộ quản lý ĐT&PT cán bộ quản lý Hình Bản thân Kết quả Tổ Thời Nội dung Kết quả thức, Kinh người sản xuất chức gian PP ĐT phí được ĐT KD đào đào tạo tạo [[ Biện pháp hoàn thiện công tác ĐTĐT&PT
 9. Ý tưởng về phương pháp nghiên cứu PP phân tích số liệu PP thu thập PP chọn số liệu địa điểm NC •Thống kê •Số liệu thứ mô tả •Đặc điểm cấp •So sánh hoạt động •Số liệu sơ •Tương quan •Vị trí địa lý cấp
 10. Các nội dung chính sẽ thực hiện Biện pháp hoàn thiện 6 Tác động của ĐT&PT CBQL tới HĐSXKD 5 Các nhân tố ảnh hưởng tới ĐT&PT CBQL 4 Thực trạng công tác ĐT&PT CBQL 3 Đặc điểm nhân sự 2 KQ về công ty 1
 11. KQ dự kiến và đóng góp của NC KQ dự kiến Đóng góp •Phản ánh được tình hình của NC lao động trong công ty Qua nghiên cứu thấy •Phản ánh được thực trạng được vai trò của công công tác ĐT&PT cán bộ tácĐT&PT cán bộ quản quản lý •Thấy được các nhân tố ảnh lý. hưởng tới ĐT&PT cán bộ Góp phần vào hoạch quản lý định chính sách của công •Chỉ ra được những tác ty trong công tác ĐT&PT động của công tác ĐT&PT cán bộ quản lý tới HĐSXKD •Đưa ra được biện pháp nhằm hoàn thiện công tác ĐT&PT cán bộ quản lý
 12. Tài liệu tham khảo  Bộ môn quản trị nhân lực, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, nhà xuất bản ĐH Kinh tế quốc dân 2007, Giáo trình Quản trị nhân lực.  Khoa kinh tế và quản lý, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, NXB Khoa học và kỹ thuật 2008, Giáo quản lý nhân lực trong doanh nghiệp  Hà Văn Lợi, Trường ĐHKTQD, Luận văn “ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại tổng công ty xăng dầu Việt Nam”.  Phạm Thị Thảo, báo cáo thực tập “Phân tích tình hình quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thu Hương. Thực trạng và giải pháp”.  Đặng Thu Thủy, Chuyên đề thực tập “Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội"  Trang web của công ty Agrexport, http://www.agrexport.vn/vi/trang- chu/
 13. Kế hoạch nghiên cứu Tt Thời gian Thời gian Công việc dự kiến cần làm Rủi ro có Cách hạn chế bắt đầu kết thúc thể xảy ra 1 1/6/1010 10/1/2010 − Liên hệ địa điểm thực tập 2 11/6/2010 30/6/2010 − Tìm hiểu cơ sở lý luận − Khó khăn tìm − Nhờ sự giúp − Viết đề cương sơ bộ kiếm tài liệu đỡ của thầy và đề cương chi tiết hướng dẫn 3 1/7/2010 7/7/2010 − Viết bảng hỏi và thử hỏi 4 8/7/2010 21/8/2010 − Hoàn thiện bảng hỏi, − Không có người − Tìm kiếm xuống cơ sở điều tra hỏi thời điểm hỏi − Người được hỏi thích hợp không nhiệt tình 5 22/8/2010 11/9/2010 − Tổng hơp, phân tích − Các số liệu, dữ − Điều tra lại số liệu và dữ liệu liệu không đủ, không phù hợp 6 12/9/2010 12/11/2010 − Viết báo cáo − Sức khỏe cá nhân − Trao đổi với − Gặp khó khăn thầy hướng trong khi viết dẫn 7 13/11/2010 27/11/2010 − Chỉnh sửa, hoàn thiện − Kỹ thuật in ấn 8 12/2010 − Báo cáo khóa luận − Kỹ thuật máy móc − Chuẩn bị tập − Tâm lý dượt nhiều lần
 14. LOGO

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản